รีวิวจราจรภูมิภาค 2562 เมกะโปรเจกต์ทางหลวง นำเศรษฐกิจ-บูมท่องเที่ยว

ข่าว

  รีวิวจราจรภูมิภาค 2562 เมกะโปรเจกต์ทางหลวง นำเศรษฐกิจ-บูมท่องเที่ยว

  ไทยรัฐออนไลน์

  1 ม.ค. 2562 05:01 น.

  การคมนาคมขนส่งที่สะดวกและปลอดภัย นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อการเดินทางของประชาชนจากพื้นที่หนึ่งไปสู่อีกพื้นที่หนึ่งแล้ว ยังทำให้เศรษฐกิจขยายตัวขึ้น และเป็นการกระจายความเจริญจากพื้นที่หนึ่งไปอีกพื้นที่หนึ่ง

  โดยเฉพาะในเศรษฐกิจยุค 5 G 4.0 นี้ ที่รายได้จำนวนมากมาจากการท่องเที่ยว....การคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัยจึงมีความสำคัญยิ่งขึ้น ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าพัฒนาการคมนาคมและขนส่งเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นยุทธศาสตร์สำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาประเทศ

  และในโอกาสที่ย่างเข้าศักราชใหม่ปี 2562 นี้ เราจะไปติดตามกันว่า ในปีใหม่นี้จะมีเส้นทางคมนาคมและขนส่งใหม่เกิดขึ้นที่ไหน.....????

  แยกอินโดจีนเป็นทางต่างระดับ

  เริ่มจากภาคเหนือ โครงการแรก ได้แก่ โครงการก่อสร้างทางต่างระดับแยกอินโดจีน หรือสี่แยกร้องโพธิ์.....ทางแยกนี้เป็นจุดตัดของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 (ช่วงพิษณุโลก-อุตรดิตถ์) กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 (สายแม่สอด-มุกดาหาร) และทางหลวงหมายเลข 126 หรือทางเลี่ยงเมืองพิษณุโลกด้านใต้ ที่ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก

  ทางแยกนี้มีปัญหาจราจรคับคั่ง และที่ผ่านมาจัดการจราจรด้วยไฟสัญญาณจราจร ทำให้ไม่สามารถรองรับปริมาณการเดินทางได้ ส่งผลต่อการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 12 และทางเลี่ยงเมือง

  กรมทางหลวงจึงปรับปรุงสี่แยกให้เป็นทางแยกต่างระดับ เพื่อให้รถในแต่ละทิศทางสามารถเดินทางได้โดยไม่ต้องติดสัญญาณไฟจราจร โดยก่อสร้างทางยกระดับในแนวทางหลวงหมายเลข 12 พร้อมทั้งควบคุมการจราจรที่ทางแยกด้วยวงเวียน และขยายช่องจราจรเดิมจาก 8 เป็น 10 ช่องจราจร รวมระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร งบประมาณ 849,950,000 บาท ความคืบหน้า 53% คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนสิงหาคม 2562

  เปิดถนนเลี่ยงเมืองเชียงราย

  ขึ้นเหนือไปอีก คือ โครงการก่อสร้างถนนสายเลี่ยงเมืองเชียงราย โครงการนี้เป็นการก่อสร้างเส้นทางใหม่ ขนาด 4 ช่องจราจรไปกลับ ระยะทาง 21.039 กม. มีสะพาน 4 แห่ง และจุดกลับรถ 8 แห่ง งานนี้กรมทางหลวงแบ่งโครงการก่อสร้างออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 จากตัวเมืองถึงบ้านป่าซาง ต.บ้านดู่ ระยะทาง 9.025 กิโลเมตร คืบหน้าประมาณ 95% กำหนดแล้วเสร็จและเปิดใช้ในต้นปี 2562 ส่วนที่ 2 จากบ้านป่าซาง รวมทางเข้าสนามบินแม่ฟ้าหลวง รวมระยะทาง 12.014 กิโลเมตร คืบหน้า 73% แล้วเสร็จ กลางปี 2562 ใช้เงินงบประมาณก่อสร้าง 1,800 ล้านบาท ทั้งนี้ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะเพิ่มประสิทธิภาพการเคลื่อนตัวของการจราจรบนโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินสายหลัก สายเชียงใหม่-เชียงราย และเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (เส้นทางไทย-จีนตอนใต้ : R3)

  ขยาย “ตาก–แม่สอด” บูมท่องเที่ยว

  ถัดไปเป็นโครงการขยายทางหลวงหมายเลข 12 สายตาก–อ.แม่สอด ตอน 4 มีจุดเริ่มต้นที่ใกล้ศาลพะวอ จนถึง กม.49 ก่อนถึงตลาดมูเซอ ระยะทางประมาณ 26.451 กม. เป็นการขยายถนน จากเดิม 2 ช่องไปกลับ เพิ่มเป็นขนาด 4 ช่องจราจรไปกลับ และเพิ่มช่องจราจรด้านขาขึ้นไต่ลาดชัน (Climbing Lane) อีก 1 ช่องจราจร โดยเป็นผิวจราจรแบบ Asphalt Concrete กว้างช่องจราจรละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้าง 2.50 เมตร ขณะนี้การก่อสร้างคืบหน้า 65% กำหนดแล้วเสร็จ พ.ค.2562

  โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 12 จะไปเชื่อมกับเส้นทางไปยังสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 1 และแห่งที่ 2 เชื่อมต่อกับเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก East West Economic Corridor-EWEC และเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจสายใหม่ Western Economic Corridor-WEC ในฐานะที่ อ.แม่สอด จ.ตาก เป็นประตูหน้าด่านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Asean Economics Community-AEC ซึ่งเป็น Gateway ตะวันตก ที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

  นอกจากนี้ ทางหลวงสายดังกล่าวเป็นเส้นทางที่สวยงาม เป็นเส้นทางที่สามารถไปยังแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆของจังหวัดตากได้อีกเส้นทางหนึ่ง

  เพิ่ม 4 เลน “กบินทร์–ปักธงชัย”

  มาดูในส่วนตอนกลางและตะวันออกของประเทศ ในส่วนภาคตะวันออก มีโครงการขยายทางหลวงหมายเลข 304 สายกบินทร์บุรี-ปักธงชัย จ.นครราชสีมา จาก 2 เป็น 4 ช่องจราจรไปกลับ แบ่งเป็น 2 ตอน ได้แก่ ตอน 3 (ส่วนที่ 1) มูลค่าโครงการ 795.3 ล้านบาท เริ่มการก่อสร้างเมื่อวันที่ 10 มิ.ย.2558 แล้วเสร็จวันที่ 24 พ.ค.2561 ระยะเวลา 1,080 วัน ได้มีการขยายสัญญา เลื่อนกำหนดแล้วเสร็จ เดือน ก.ค.2562 ขณะนี้คืบหน้า 56%

  และตอน 3 (ส่วนที่ 2) มูลค่าโครงการ 794.2 ล้านบาท เริ่มการก่อสร้างเมื่อ 25 มิ.ย.2558 แล้วเสร็จวันที่ 8 มิ.ย.2561 ระยะเวลาก่อสร้าง 1,080 วัน เนื่องจากโครงการล่าช้า เพราะขาดแคลนวัสดุงานทาง ขาดแรงงาน ได้ขยายสัญญาเพิ่ม กำหนดแล้วเสร็จเดือน พ.ย.2562 ขณะนี้คืบหน้า 27%

  อุโมงค์ป่าทับลานเสร็จสมบูรณ์

  โครงการนี้ก่อสร้างควบคู่ไปกับโครงการก่อสร้างทางเชื่อมผืนป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กับอุทยานแห่งชาติทับลาน มูลค่าโครงการ 1,319.257 ล้านบาท เริ่มการก่อสร้างเมื่อ 17 ก.ค.2558 ระยะเวลาก่อสร้าง 1,080 วัน แต่ที่ผ่านมามีการขยายสัญญาไปแล้ว 2 ครั้ง โครงการนี้ประกอบด้วย อุโมงค์สัตว์ป่าข้ามทางหลวง (Wildlife Overpass) มีลักษณะเป็น 2 อุโมงค์ติดกัน แยกทิศทางการจราจร ตัวอุโมงค์แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก อุโมงค์กว้าง 18.04 เมตร ยาว 250 เมตร โครงสร้างเป็นหลังคาปิดแล้วถมดินกลบ ถัดจากอุโมงค์แรกจะเว้นระยะห่าง 50 เมตร เป็นช่องจราจรปกติ เพื่อระบายอากาศภายในอุโมงค์ ต่อจากนั้นจะเป็นอุโมงค์ช่วงที่ 2 ก่อสร้างลักษณะเดียวกันกับอุโมงค์ช่วงแรก แต่ความยาวเพียง 180 เมตร

  ปัจจุบันอุโมงค์ทั้ง 2 ช่วงสร้างเสร็จแล้ว และทดลองเปิดใช้งานอุโมงค์ช่วงแรก ฝั่งขาออก ทิศทางจากวังน้ำเขียวมุ่งหน้ากบินทร์บุรี โดยให้รถวิ่งสวนกันในอุโมงค์ฝั่งละ 1 ช่องทาง ส่วนอุโมงค์ ฝั่งขาเข้า รับรถจากกบินทร์บุรีมุ่งหน้าวังน้ำเขียว อยู่ระหว่างติดตั้งและทดสอบระบบภายในอุโมงค์ ขณะเดียวกันได้เริ่มทยอยถมดินปิดหลังคาอุโมงค์ทั้ง 2 ช่วง เมื่อเสร็จแล้วจะมีการปรับภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้คืนสภาพของป่าธรรมชาติเพื่อให้สัตว์เดินข้ามบนหลังอุโมงค์ ขณะนี้งานคืบหน้ากว่า 91% คาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดใช้งานอุโมงค์ทั้งหมดภายในเดือน ม.ค.2562

  ถนนยกระดับให้สัตว์ป่าเดินลอด

  นอกจากนี้ โครงการนี้ยังมีการก่อสร้างทางยกระดับข้ามลำห้วย ซึ่งเป็นแหล่งหากินของสัตว์ป่า เพื่อให้สัตว์ป่าเดินลอดใต้สะพานข้ามฝั่งไป–มาได้ อันเป็นการช่วยอนุรักษ์และส่งเสริมระบบนิเวศของผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น–เขาใหญ่ โดยทางยกระดับมีขนาด 4 ช่องจราจร ไปกลับ ความยาว 570 เมตร ปัจจุบันการก่อสร้างสะพานเสร็จแล้ว และทดลองเปิดใช้งาน ฝั่งขาออก จากวังน้ำเขียวมุ่งหน้า กบินทร์บุรี ให้วิ่งสวนทางฝั่งละ 1 ช่องทาง ส่วนสะพานฝั่งขาเข้า จากกบินทร์บุรีมุ่งหน้าวังน้ำเขียว อยู่ระหว่างเก็บงานในส่วนรายละเอียด คาดว่าจะเปิดใช้งานสะพานทั้งสองฝั่งเดือน ม.ค.2562 เช่นกัน

  เมื่อโครงการก่อสร้างทั้งหมดแล้วเสร็จ เส้นทางสายนี้จะเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ รองรับการขนส่งสินค้าจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือสู่ท่าเรือแหลมฉบังและนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก หรืออีสเทิร์นซีบอร์ด และพื้นที่เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC และสำคัญที่สุดคือจะเป็นเส้นทางที่สร้างความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางให้แก่ประชาชน

  ภูเก็ตเร่งอุโมงค์ 5 แยกฉลอง

  ขยับลงไปทางใต้ มีโครงการทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 4021–4024–4028 กับถนนเทศบาล (ห้าแยกฉลอง) ภูเก็ต เป็นงานก่อสร้างทางลอดระยะทาง 750 เมตร ถนน 2,000 เมตร เริ่มสัญญา 28 ก.ค.58 สิ้นสุดสัญญา 28 เม.ย.62 ปัจจุบันคืบหน้า 59% และโครงการก่อสร้างโครงข่ายถนนระหว่างเมืองระนอง-ชุมพร และระนอง-ตะกั่วป่า (พังงา) จากเดิม 2 เพิ่มเป็น 4 ช่องจราจร รวม 8 โครงการ ปัจจุบันกรมทางหลวงได้ดำเนินการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 4 ช่วงชุมพร-ระนอง เป็น 4 ช่องจราจร แล้วเสร็จเกือบหมดแล้ว ปัจจุบัน เหลือเพียงโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 ชุมพร-ระนอง ตอน 4 ช่วงระยะทาง 32.540 กม. ปัจจุบันมีความคืบหน้า 46% คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือน พ.ค.2562

  กทม.เปิดรถไฟใต้ดินเฟส 2

  สำหรับกรุงเทพฯ ไฮไลต์สำคัญของเส้นทางคมนาคมใหม่ในปี 2562 คือ การเปิดใช้โครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีน้ำเงิน ช่วง หัวลำโพง–บางแค ซึ่งเป็นส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT เดิม สายหัวลำโพง–บางซื่อ โดยมีกำหนดเปิดบริการเดือนกันยายน 2562 ทั้งนี้ ส่วนต่อขยายหัวลำโพง-บางแค มีระยะทางรวม 14 กม. โดย 5 กม.แรก เป็นระบบรถไฟฟ้าใต้ดิน ต่อจากสถานีหัวลำโพงของรถไฟฟ้า MRT เดิม ประกอบด้วย 4 สถานี ได้แก่ สถานีวัดมังกร สถานีสามยอด สถานีสนามไชย จากนั้นอุโมงค์จะลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยาไปยังฝั่งธนบุรี ที่สถานีอิสรภาพ แล้วยกระดับขึ้นเป็นระบบรถไฟฟ้าลอยฟ้าที่สถานีท่าพระ ไปตามถนนเพชรเกษม เป็นระยะทาง 9 กม. สิ้นสุดที่สถานีหลักสอง

  วิทยา พันธุ์มงคล รักษาการผู้ว่าการ รฟม. ฝ่ายปฏิบัติการ เปิดเผยว่า จุดเด่นของรถไฟฟ้าเส้นทางนี้ คือการออกแบบภายในสถานีของ 4 สถานีใต้ดิน ที่ออกแบบให้กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมเดิมในแต่ละพื้นที่ เช่น สถานีวัดมังกร ออกแบบให้มีคาแรกเตอร์แบบวัฒนธรรมจีน สถานีสามยอด ออกแบบลักษณะชิโนโปรตุกีส เช่นเดียวกับอาคารของชุมชนในย่านนี้ สถานีสนามไชย ที่ออกแบบโดยศิลปินแห่งชาติ อ.ภิญโญ สุวรรณคีรี ในลักษณะศิลปวัฒนธรรมไทย อย่างวิจิตรสวยงาม และ สถานีอิสรภาพ ที่ออกแบบให้มีรูปหงส์ สื่อถึงวัดหงส์รัตนาราม ที่อยู่ใกล้กับสถานี เนื่องจากวัดหงส์ฯเป็นวัดที่ สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ทรงจัดพิธีสำคัญๆหลายครั้ง

  ทั้งนี้ การเปิดเดินรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายช่วงหัวลำโพง-บางแคนี้ แม้ผู้โดยสารจะเดินทางได้ไกลขึ้น แต่ รฟม.ยังเก็บอัตราค่าโดยสารเดิมคือ สูงสุด 42 บาท.

  ฝ่ายข่าว กทม.-จราจร­­

  อ่านเพิ่มเติม...

  อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  คมนาคมท่องเที่ยวเส้นทางคมนาคมเมกะโปรเจกต์ทางหลวงข่าวทั่วไป

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  Sonp logo
  inet logo
  วันพฤหัสที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 08:45 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์