ไลฟ์สไตล์
100 year

ในหลวงรัชกาลที่ 9-พระบิดา ศาสตร์ 9 แขนง

ไทยรัฐฉบับพิมพ์
6 ธ.ค. 2561 05:01 น.
SHARE

น้อมรำลึกวันเฉลิมฯ 5 ธันวาคมคอนเสิร์ตจงรักภักดี

พสกนิกรทั่วประเทศพร้อมใจใส่เหลือง ร่วมรำลึก ถึงพระมหากรุณาธิคุณของ “ในหลวงรัชกาลที่ 9” ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์และสามเณร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม ที่เป็นวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ รัฐบาลจัดนิทรรศการ พระบิดาแห่งศาสตร์ 9 แขนง เทิดพระเกียรติ “ในหลวงภูมิพล” ขณะที่สำนักนายกรัฐมนตรี จัดคอนเสิร์ต “เสียงแห่งความจงรักภักดี Sounds of Love” เพื่อเทิดพระเกียรติ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ท้องสนามหลวง

ข่าวแนะนำ

คนไทยทั่วประเทศร่วมรำลึกถึงพระมหา กรุณาธิคุณของ “ในหลวงรัชกาลที่ 9” จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์และสามเณร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม ที่เป็นวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ.2561

เมื่อเวลา 07.00 น. ที่ท้องสนามหลวง พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและหัวหน้า คสช. และนางนราพร จันทร์โอชา ภริยา เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์และสามเณร 500 รูป เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ บพิตร 5 ธันวาคม ที่เป็นวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ.2561 โดยมีคณะองคมนตรีและคู่สมรส ประธานองค์กรอิสระและคู่สมรส คณะรัฐมนตรีและคู่สมรส ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้บัญชาการเหล่าทัพและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนเข้าร่วม พร้อมกันนี้มีการจัดริ้วขบวนอัญเชิญพานพุ่มดอกไม้ของเหล่าข้าราชการและตัวแทนประชาชนจากภาคส่วนต่างๆ ไปในพิธีถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดีพระเกียรติคุณ และถวาย บังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ขณะที่ประชาชนพร้อมใจสวมเสื้อเหลือง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย

ต่อมาเวลา 07.45 น. นายกฯและภริยา เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการพระบิดาแห่งศาสตร์ 9 แขนง และนิทรรศการธงชาติไทย จากนั้นเวลา 08.30 น. นายกฯและภริยา เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ.2561 โดย พล.อ.ประยุทธ์กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ความว่า

เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตนพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี ข้าราชการ และพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าล้วนมีจิตใจตั้งมั่นกตัญญูกตเวทิตาน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ด้วยประจักษ์ชัดแจ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นปราชญ์ นักคิด นักพัฒนาทางด้านศาสตร์และศิลป์ หลากหลายแขนง ทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญานาม ประกาศเฉลิมพระเกียรติยศเป็นพระบิดาแห่งศาสตร์ 9 แขนง สะท้อนให้ปวงพสกนิกรน้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจนานัปการ ที่พระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกายและพระสติปัญญา ขจัดปัดเป่าความทุกข์ยากของราษฎร

นายกฯกล่าวอีกว่า เหนือสิ่งอื่นใดนั้น พระองค์ทรงเป็นพ่อของแผ่นดิน ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะขอสืบสานพระราชปณิธานด้วยความจงรักภักดี จะนำมรดกทางปัญญาที่ได้พระราชทานไว้ มายึดมั่นเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป

ขณะที่ทุกจังหวัดในส่วนภูมิภาค อาทิ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ พิษณุโลก ชุมพร สุราษฎร์ธานี ยะลา กาฬสินธุ์ หนองคาย นครพนม พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี อุทัยธานี ฯลฯ ก็มีการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนม พรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม ที่เป็นวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ.2561 เช่นกัน

เวลา 16.30 น. นายกฯและภริยา เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญ พระราชกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 5 ธ.ค. พ.ศ.2561 ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง

ช่วงค่ำ สำนักนายกรัฐมนตรี จัดคอนเสิร์ต “เสียงแห่งความจงรักภักดี Sounds of Love” เพื่อเทิดพระเกียรติ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค. มีการบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ อาทิ เพลงยามเย็น สายฝน ใกล้รุ่ง เตือนใจ ไร้เดือน ศุกร์สัญลักษณ์ แสงเทียน ยิ้มสู้ คำหวาน แว่ว จากวงดนตรี ซี.ยู. แบนด์ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วงมหิดลแจ๊สบิ๊กแบนด์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล เค.ยู.แบนด์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มีการสลับเปลี่ยนกันขึ้นบรรเลงขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ในครั้งนี้ นอกจากนี้ยังมีการแสดงศิลปะการวาดภาพด้วยทรายเทิดพระเกียรติ ประกอบบทเพลงในหลวงของแผ่นดิน เพลง king of king เพลงขอเดินตามรอยเท้าพ่อ และการแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัยชุดกินรี สวีท ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยประชาชนต่างแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองมาร่วมรับฟังคอนเสิร์ตจำนวนมาก

ในส่วนกิจกรรมปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก ที่จะมีขึ้นในวันที่ 9 ธ.ค. นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์รองรับกิจกรรมดังกล่าวนี้ ว่า ได้ร่วมกับทุกภาคส่วนจัดบริการด้านการแพทย์แก่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมให้ปลอดภัย ทั้งการปฐมพยาบาลกรณีเจ็บป่วยทั่วไป เจ็บป่วยฉุกเฉิน การส่งต่อ ส่งกลับ วัดความดันโลหิตผู้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานทุกคนที่จุดลงทะเบียน ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมควรเตรียมความพร้อมก่อนปั่น ดูแลสุขภาพตนเองให้แข็งแรง พักผ่อนให้เพียงพอ ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง และเบาหวาน ควรพบแพทย์เพื่อประเมินสุขภาพก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ขณะปั่นหากรู้สึกเหนื่อย เพลีย ให้หยุดพักและแจ้งให้ทีมแพทย์ดูแลทันที นอกจากนี้ ต้องสวมหมวกกันน็อกตลอดการปั่นจักรยาน พกลูกอมติดตัว ดื่มน้ำระหว่างปั่นเพื่อชดเชยเหงื่อที่เสียไป หากมีโรคประจำตัวควรเตรียมยาพกติดตัวตลอดเวลา

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ในหลวงรัชกาลที่ 9ทำบุญตักบาตรวันพ่อแห่งชาติพระบิดาแห่งศาสตร์ 9 แขนงข่าวหน้า1

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 14:20 น.