ไลฟ์สไตล์
100 year

จีน จับมือ 5 ประเทศ ลุ่มน้ำโขง ประชุมลดปัญหายากจนให้ปชช.ในพื้นที่ป่าไม้

ไทยรัฐออนไลน์
3 ธ.ค. 2561 17:23 น.
SHARE

จีน จับมือ 5 ประเทศ ลุ่มน้ำโขง ประชุมลดปัญหาความยากจนให้ปชช.ในพื้นที่ป่าไม้ ด้านรองอธิบดีกรมป่าไม้ นำเสนอโมเดล 3 โครงการ หวังให้คนอาศัยอยู่กับป่าร่วมกัน 

วันที่ 3 ธ.ค. นายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้แทนจากกรมป่าไม้ เข้าร่วมสัมมนา ณ เมืองผู่เอ่อ มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 12-17 พฤศจิกายน 2561 โดยมีผู้แทนประเทศในพื้นที่ลุ่มน้ำโขง 6 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา จีน ลาว เมียนมา ไทย และเวียดนาม เข้าร่วมการสัมมนา

ข่าวแนะนำ

การสัมมนาครั้งนี้ มีการนำเสนอข้อมูลภาพรวมของแต่ละประเทศ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลและความเห็นในประเด็นการลดปัญหาความยากจนให้ประชาชนในพื้นที่ป่าไม้ สำหรับประเทศไทย รองอธิบดีกรมป่าไม้ นำเสนอผลการดำเนินงานของรัฐบาลไทยในการหยุดยั้งการตัดไม้ทำลายป่า โดยการจัดตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าแห่งชาติ (คปป.) และศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ศปก.พป.) ซึ่งทำให้ในช่วงการบริหารงานของ คสช. สามารถรักษาพื้นที่ป่าไม้ให้คงที่ ปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าไปพร้อมๆ กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในป่า รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้นำเสนอโครงการที่สำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทย จำนวน 3 โครงการ ได้แก่

1. โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน
การจัดที่ดินในลักษณะแปลงรวมเพื่อให้ชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าหรือพื้นที่ของรัฐอื่นๆ ได้อาศัยอยู่อย่างถูกกฎหมาย ภายใต้เงื่อนไขของแต่ละบุคคลและพื้นที่ โดยที่ดินยังเป็นของรัฐ มีการกำหนดพื้นที่อยู่อาศัยและทำกินที่ชัดเจนในลักษณะแปลงรวม ทั้งนี้ ผู้ที่มีคุณสมบัติในการเข้าร่วมโครงการไม่รวมถึงผู้ที่เป็นนายทุนและผู้ที่เข้ามาบุกรุกป่าใหม่ (หลังปี ค.ศ. 2014) โครงการดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนที่อาศัยอยู่ในเขตป่าให้ดีขึ้น ไม่ไปบุกรุกพื้นที่ป่าเพิ่มเติม ซึ่งมีคณะอนุกรรมการที่รับผิดชอบใน 3 ด้าน ได้แก่ การจัดหาที่ดิน การจัดที่ดิน และการพัฒนาอาชีพ

2. โครงการจัดการป่าชุมชน
โครงการจัดการป่าชุมชนช่วยให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่อยู่ใกล้กับหมู่บ้านของตน โดยมีหลักการที่ว่าให้คนที่ดูแลป่าได้ประโยชน์จากการดูแลป่า โครงการจัดการป่าชุมชนช่วยลดปัญหาของการตัดไม้ทำลายป่า และช่วยในการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้คนในหมู่บ้าน โดยผลการศึกษาพบว่า ป่าชุมชนในประเทศไทย 1 แห่ง สร้างมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ให้คนในหมู่บ้าน เฉลี่ยประมาณ 30,000 usd / ปี นอกจากนี้ป่าชุมชนยังมีส่วนช่วยในการกักเก็บคาร์บอน กักเก็บน้ำในดิน ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ระหว่างการจัดทำ พ.ร.บ.ป่าชุมชน พ.ศ. ... เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการป่าชุมชน โดยประชาชนที่อาศัยอยู่รอบป่าชุมชน ตลอดจนประชาชนทั่วประเทศมีส่วนร่วม

3. โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ซึ่งกำหนดให้มีพื้นที่ป่าเศรษฐกิจร้อยละ 15 ของพื้นที่ประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติ ในยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งกำหนดให้มีพื้นที่สีเขียว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 55 ของพื้นที่ประเทศ ประเทศไทยจึงสนับสนุนให้มีการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรสวนป่า อีกทั้งเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าและแก้ปัญหาการตัดไม้ในพื้นที่ป่า โดยปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายในการปรับปรุงกฎหมายกฎหมายป่าไม้ และจัดทำระบบการรับรองไม้ (e-Tree) เพื่อเป็นการลดขั้นตอนและอำนวยความสะดวกกับเกษตรกรสวนป่า นอกจากนี้ กรมป่าไม้ยังสนับสนุนกล้าไม้ให้กับผู้ที่สนใจปลูกต้นไม้ ปีละไม่ต่ำกว่า 50 ล้านกล้า

ที่ประชุมยังให้ความสนใจในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ของไทย เกี่ยวกับประเด็นของการนำระบบ e-Tree มาใช้ในกระบวนการรับรองไม้ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ และอำนวยความสะดวกให้กับเกษตรสวนป่า ตลอดจนประเด็นด้านความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมของประเทศไทย จากการดำเนินโครงการความร่วมมือต่างๆ กับหน่วยงานภายนอกด้วย.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

กรมป่าไม้จีน จับมือ 5 ประเทศทำลายป่าลดความยากจนคนอยู่ในป่าลุ่มน้ำโขงข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 14:31 น.