ไลฟ์สไตล์
100 year

งานวันดินโลก

สะ-เล-เต3 ธ.ค. 2561 05:01 น.
SHARE

สหประชาชาติประกาศรับรองให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลก ภายหลังจากพระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในการจัดการทรัพยากรดินเพื่อความมั่นคงทางอาหาร ประสบผลจนเป็นที่ประจักษ์ของนักปฐพีวิทยา ให้การยอมรับไปทั้งโลก

สำหรับปีนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของพระองค์ รวมถึงสืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชา ทั้งในเรื่องดิน น้ำ ป่า พืชผลการเกษตร ชุมชน ขยายผลสู่ท้องถิ่น รวมถึงประชาชนทั่วไป ให้สามารถนำไปประยุกต์ในชีวิต ประจำวัน

ข่าวแนะนำ

กรมส่งเสริมการปกครองส่วน ท้องถิ่น จึงได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เพื่อนำองค์ความรู้ศาสตร์พระราชาด้านดินไปเผยแพร่ให้กับเกษตรกรทั่วไทยได้นำไปใช้ประโยชน์ โดยมีพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ เป็นศูนย์กลางฐานการเรียนรู้

มีเป้าหมายเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างเครือข่ายชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง จัดทำหลักสูตรการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม ให้เหมาะสมกับแต่ละท้องถิ่น ขยายผลสู่การจัดตั้งศูนย์เครือข่ายเกษตรพอเพียงประจำท้องถิ่น ไปจนถึงเครือข่ายพัฒนาด้านการเกษตรพอเพียงระดับประเทศ

พร้อมกันนี้ ยังได้ร่วมมือกับกรมพัฒนาที่ดิน จัดงานมหกรรมวันดินโลก “ภูมิพลังแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ 1-7 ธันวาคม

นอกจากจะมีนิทรรศการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพในรูปแบบต่างๆ แล้ว ยังมีการให้ความรู้จากผู้นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติจริงจนประสบผลสำเร็จ เกิดความมั่นคงในชีวิต เปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง จากปราชญ์เกษตรผู้น้อมนำคำสอนพ่อ จนสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามศาสตร์พระราชา

มีตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง...พบกับสินค้าเกษตรอินทรีย์ พืชผักตามฤดูกาล ต้นไม้ ผลิตภัณฑ์แปรรูป อาหาร เครื่องดื่มพื้นบ้านกว่า 300 บูธ ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ เกมงานวัดย้อนยุค สัตว์เลี้ยงน่ารักในวิถีเกษตร การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน พร้อมกับเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ในอาคาร.

สะ–เล–เต

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

สหประชาชาติวันดินโลกเกษตรพอเพียงหน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดินสะ-เล-เตเกษตร

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 06:38 น.