คำค้นหา

ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ.

ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ข่าว

พรรคพลังประชารัฐ ชู 3 เหตุผลสำคัญ หนุน บิ๊กตู่ เข้าชิงเก้าอี้นายกฯ

คลิปวีดีโอ

กีฬา

บางกอกแอร์เวย์ส สร้างสังคมดีมีสุข

Advertorial8 พ.ย. 2561 11:01 น.


จากรางวัลสายการบินภูมิภาคยอดเยี่ยมแห่งเอเชียและของโลกจากสกายแท็กซ์ เวิลด์ แอร์ไลน์ อวอร์ด ล่าสุดในปี 2561 แสดงถึงความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ความเป็นเลิศของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ซึ่งความเป็นเลิศนี้ ไม่เพียงแต่การเติบโตขององค์กรเท่านั้น บางกอกแอร์เวย์สยังมุ่งมั่นสร้างสังคมดีมีสุขให้กับชุมชนรอบสนามบินและเส้นทางอื่นที่ทำการบิน เพื่อองค์กรและชุมชนเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

การสร้างสังคมดีมีสุขของบางกอกแอร์เวย์ส คือการดูแลชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี (Quality of Life) รายได้ที่มั่นคง (Income Security) และเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน (Inclusive Growth)คุณภาพชีวิตที่ดีคือการร่วมฟื้นฟูด้านสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการบริหารจัดการขยะ โครงการปลูกป่าชายเลนที่จังหวัดตราด โครงการสร้างฝายที่จังหวัดลำปาง โครงการปลูกมะพร้าวที่อำเภอเกาะสมุย รวมถึงโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ให้กับวัดและโรงเรียนของชุมชน นอกจากนี้ คุณภาพชีวิตที่ดียังหมายถึงการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนอีกด้วย

บางกอกแอร์เวย์สจึงจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (PG Edugether) โดยความร่วมมือกับคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าไปให้การฝึกอบรมการพัฒนาสื่อการสอนแก่ครูในโรงเรียนของชุมชน โครงการมอบทุนการศึกษา โครงการรองเท้าผ้าใบให้น้อง (Junior Running Clinic) โครงการ English Club with Bangkok Airways และเปิดโอกาสให้เยาวชนเข้ามาทำความรู้จักอาชีพในสายงานของธุรกิจการบินในโครงการติดปีกเติมฝัน ปันความรู้ สู่อาชีพการบินด้านการสร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับคนในชุมชนนั้นได้มีการทำงานร่วมกับชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพสต.) ในการสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์เพื่อการดูแลสุขภาพเบื้องต้นของคนในชุมชนอย่างทั่วถึง

โครงการสนับสนุนการมีรายได้ที่มั่นคง ได้แก่ โครงการสานพลังชุมชน เพื่อพ่ออย่างพอเพียง สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งสนับสนุนอาชีพเสริม เช่น กลุ่มชุมชนหนองชุมแสง จ.สุโขทัย ได้รับการสนับสนุนให้ใช้พื้นที่ภายในสนามบินสุโขทัย เพื่อจำหน่ายผักปลอดภัยจากสารพิษและผลไม้ตามฤดูกาล โครงการแบ่งปันเกื้อกูลมูลกระบือเพื่อชุมชน จ.สุโขทัย เพื่อนำมูลกระบือจากสนามบินสุโขทัยไปทำปุ๋ยอินทรีย์ บำรุงพืชผลทางการเกษตรแทนการใช้ปุ๋ยเคมี ช่วยลดต้นทุนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมด้านการตลาดให้กลุ่มทอฟฟี่กะทิชุมชนบางรักษ์ เกาะสมุย

นอกจากนี้ บางกอกแอร์เวย์สยังให้ความสำคัญกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลกด้วย เช่น ให้ความร่วมมือรณรงค์โครงการต่อต้านการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่ผิดกฎหมาย (United for Wildlife)

เป้าหมายสุดท้ายของการสร้างสังคมดีมีสุข บางกอกแอร์เวย์ส จึงมุ่งไปสู่การร่วมสร้างองค์กรชุมชนที่เข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนที่แท้จริง

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

บางกอกแอร์เวย์สสังคมดีมีสุขสกายแท็กซ์ เวิล์ด แอร์ไลน์ อวอร์ดดูแลชุมชนสายการบินบางกอกแอร์เวย์สข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

MOST VIEWED