ข่าว
100 year

คพ.จับข้าราชการติวลด-คัดแยกขยะ

ไทยรัฐฉบับพิมพ์31 ต.ค. 2561 05:05 น.
SHARE

นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา มีการนำพลาสติกและโฟมมาผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ต่างๆ มากขึ้น จากสถิติ พบว่าไทยมีการบริโภคถุงพลาสติกหูหิ้วมากถึง 45,000 ล้านใบต่อปี โฟมบรรจุอาหาร 6,758 ล้านใบต่อปี แก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว 9,750 ล้านใบ พลาสติกและโฟมเหล่านี้เป็นวัสดุที่ย่อยสลายยากเมื่อไม่ได้รับการจัดการที่ถูกต้องภายหลังการบริโภคจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางทะเล คพ.จึงมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ เป็นหนึ่งใน 5 กิจกรรม

ภายใต้โครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ที่ทุกหน่วยงานภาครัฐจะต้องขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าวในหน่วยงานตนเองและถูกกำหนดเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพของผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 เป็นต้นไป โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการดำเนินงานคือ ข้าราชการ 2.53 ล้านคน ทั่วประเทศมีการคัดแยกขยะมูลฝอย ในอาคารสำนักงาน 100% และมีการดำเนินกิจกรรมเพื่อให้เกิดการลดขยะมูลฝอยของหน่วยงานภาครัฐ ลดลง 5% ต่อปี คิดเป็น 11,225 ตันต่อปี ปริมาณพลาสติกถุงหูหิ้ว ลดลง 4,000 ล้านใบต่อปี ปริมาณโฟมบรรจุอาหาร ลดลง 1,000 ล้านชิ้นต่อปี และปริมาณแก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ลดลง 30 ล้านใบต่อปี หน่วยงานภาครัฐประหยัดงบในการจัดการขยะมูลฝอยได้ 17 ล้านบาทต่อปี และยังมีปริมาณขยะรีไซเคิลที่คัดแยกได้ก่อให้เกิดรายได้ 56 ล้านบาทต่อปี

รองอธิบดี คพ.กล่าวต่อว่า เพื่อให้การดำเนินงานของทุกหน่วยงานภาครัฐเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คพ. ได้จัดประชุมชี้แจงความเป็นมาตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐทั้ง 20 กระทรวง เพื่อให้รับทราบแนวทางดำเนินงาน “มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ”.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

สุวรรณา เตียรถ์สุวรรณถุงพลาสติกหูหิ้วคัดแยกขยะมูลฝอยขยะรีไซเคิลโฟมบรรจุอาหารการศึกษา

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้