ข่าว
100 year

คปพ.เร่ง 4 งานด่วนปฏิรูปกิจการพุทธรายงานรัฐบาล

ไทยรัฐฉบับพิมพ์3 ต.ค. 2561 05:10 น.
SHARE

พระราชวรมุนี (พล อาภากโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม รอง เจ้าคณะภาค 6 ในฐานะคณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา (คปพ.) กล่าวว่า ตามที่คณะสงฆ์ไทยโดยมหาเถรสมาคม (มส.) ดำเนินการแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 6+1 ด้านคือ การปกครอง เผยแผ่ ศาสนศึกษา ศึกษาสงเคราะห์ สาธารณูปการ และสาธารณสงเคราะห์ บวกกับอีก 1 ด้าน คือ พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาแห่งโลก ซึ่งขณะนี้อยู่ในระยะที่ 3 (ม.ค.2560-ธ.ค.2563) นั้น มส.และ คปพ.กำลังเร่งสรุปงานด่วน 4 ด้าน ประกอบด้วย 1. ฐานข้อมูลสมาร์ทการ์ดพระ 2.ฐานข้อมูลพระภิกษุ สามเณร 3.ฐานข้อมูลการเงิน การบัญชีวัด และ 4.ความก้าวหน้าของวัด 5 ส. หรือโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข เพื่อเสนอต่อรัฐบาลภายในเดือน ต.ค. 2561

พระราชวรมุนีกล่าวต่อไปว่า สำหรับงานฐานข้อมูลสมาร์ทการ์ดพระ และฐานข้อมูลพระภิกษุสามเณร เจ้าภาพหลัก คือ คณะกรรมการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ฝ่ายปกครอง คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 15 ต.ค.นี้ ส่วนฐานข้อมูลด้านการเงิน การบัญชีวัด และความก้าวหน้าของวัด 5 ส. คณะกรรมการฯ ฝ่ายสาธารณูปการกำลังดำเนินการอยู่ มีความคืบหน้าไปมาก และตนได้รับรายงานว่า ฝ่ายต่างๆของระดับจังหวัดได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อสนองงานระดับจังหวัดไว้เรียบร้อยแล้ว.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

มหาเถรสมาคมปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาฐานข้อมูลสมาร์ทการ์ดพระฐานข้อมูลพระภิกษุวัดสังเวชวิศยารามการศึกษา

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้