ไลฟ์สไตล์
100 year

เสนอยูเนสโก ยกย่อง กรมวชิรญาณฯ

ไทยรัฐฉบับพิมพ์
6 ก.ย. 2561 05:55 น.
SHARE

สังฆราชฯ‘องค์ที่10’ในโอกาสครบ100ปีในปี2564

มหาเถรสมาคมมีมติเสนอพระนามสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 10 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นบุคคลสำคัญของโลกต่อยูเนสโก เนื่องในโอกาสครบ 100 ปีแห่งการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ ในปี 2564

ข่าวแนะนำ

มหาเถรสมาคมมีมติเสนอรายชื่อบุคคลสำคัญของโลกครั้งนี้ เปิดเผยเมื่อ 5 ก.ย. โดยนายสิปป์บวร แก้วงาม ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ในฐานะรองโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า จากการประชุมมหาเถรสมาคม ที่ประชุมได้รับทราบตามที่สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต และ ผอ.มูลนิธิมหามกุฎราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เสนอมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิมหามกุฎฯ ในการเสนอพระนามสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส สมเด็จพระสังฆราชเจ้า สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 10 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นบุคคลสำคัญของโลก ต่อองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) เนื่องในโอกาสครบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ ในปี 2564

นายสิปป์บวรกล่าวด้วยว่า ดังนั้นเพื่อเป็นการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณ ที่พระองค์ทรงมีพระคุณูปการทั้งด้านการศาสนา การบริหารการจัดการคณะสงฆ์และการศึกษาของประเทศชาติ ทรงเป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย (มมร.) ทรงพัฒนาหลักสูตรนักธรรม ทั้งยังทรงมีพระนิพนธ์ด้านวิชาการทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศปรากฏทั้งในประเทศ ต่างประเทศ คณะสงฆ์คณะธรรมยุตและมูลนิธิมหามกุฎฯ จึงมีมติในการเสนอพระนามสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรสฯ ขึ้นเป็นบุคคลสำคัญของโลก

นายสิปป์บวรกล่าวต่อไปว่า สมเด็จพระวันรัต ยังได้แจ้งต่อมหาเถรสมาคมด้วยว่า ได้แจ้งเรื่องดังกล่าวไปยังนายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษาและนายชัยพฤกษ์ได้ประสานสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ได้รับทราบแล้ว คณะกรรมการแห่งชาติฯ แนะนำว่าควรมีการจัดทำข้อมูลประกอบการพิจารณาเสนอมายังคณะกรรมการแห่งชาติฯ ภายในเดือน ก.ย. จากนั้นคณะกรรมการแห่งชาติฯ จะมอบแบบฟอร์มการเสนอพระนามเข้ารับการพิจารณาเป็นภาษาอังกฤษ และกำหนดให้ยื่นแบบฟอร์มในเดือน พ.ย.2561 ก่อนที่คณะกรรมการแห่งชาติฯ จะพิจารณา เพื่อเสนอต่อยูเนสโกในเดือน ม.ค.2562 และเดือน ต.ค.-พ.ย.2562 ยูเนสโกจะประกาศรายชื่อบุคคลสำคัญของโลก และตารางเหตุการณ์สำคัญของโลกที่สมควรเฉลิมฉลองประจำปี พ.ศ.2563-2564 โดยขณะนี้สมเด็จพระวันรัตได้มีการจัดตั้งคณะทำงานในการรวบรวมข้อมูลเสนอพระนามสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรสฯแล้ว

สำหรับการเสนอชื่อบุคคลสำคัญของโลกในส่วนของคนไทยนั้น ก่อนหน้านี้ ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 39 ขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ระหว่างวันที่ 30 ต.ค.-14 พ.ย.2560 ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ได้มีมติให้ประกาศยกย่องนายกำพล วัชรพล อดีตผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพื่อชุมชนในชนบทและก่อตั้งมูลนิธิไทยรัฐ ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านสื่อสารมวลชนและการศึกษา โดยจะมีการฉลอง 100 ปีชาตกาลนายกำพล วัชรพล ในปี 2562

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวหน้า1เสนอชื่อสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรสสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 10ยูเนสโก

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันพฤหัสที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 14:55 น.