ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  ปลดล็อกลิขสิทธิ์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์6 ก.ย. 2561 05:30 น.
  SHARE

  สุวิทย์ เมษินทรีย์


  ให้สิทธินักวิจัยเป็นเจ้าของผลงานตนเองได้ “สุวิทย์” เผยรอมานาน 10 ปี

  ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมแล้ว สาระสำคัญคือ การให้สิทธิในผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดจากการสนับสนุนทุนโดยใช้งบประมาณของรัฐเป็นของผู้รับทุนหรือให้นักวิจัยสามารถเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์งานวิจัยและนวัตกรรมของตัวเองได้เลย หรือหากผู้รับทุนไม่ประสงค์เป็นเจ้าของผลงาน ก็สามารถแจ้งความประสงค์ให้ผลงานเป็นของผู้ให้ทุน

  โดยที่ผู้รับทุนสามารถทำความตกลงกับผู้ให้ทุนในการขอใช้ประโยชน์ได้ นอกจากนี้ หากผู้รับทุนไม่ได้ใช้ประโยชน์ในผลงานวิจัยและนวัตกรรมภายใน 2 ปี และมีผู้ต้องการขอใช้สิทธิในผลงานนั้น คณะกรรมการซึ่งจัดตั้งโดย วท.จะพิจารณาให้ผู้รับทุนทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิไปยังผู้ต้องการใช้สิทธินั้นได้ หรือหากผู้รับทุนไม่ได้ใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมภายใน 2 ปี ผู้ให้ทุนมีสิทธิเรียกเอาผลงานนั้นคืนมาเป็นของผู้ให้ทุนได้

  รมว.วท.กล่าวต่อว่า พ.ร.บ.ฉบับนี้ ประเทศไทยรอมากว่า 10 ปี เพื่อ ปลดล็อกอุปสรรคสำคัญในการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เพราะที่ผ่านมาลิขสิทธิ์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของนักวิจัยจะเป็นของหน่วยงานที่ให้ทุนหรือ ถือครองสิทธิร่วมระหว่างหน่วยงานให้ทุนกับหน่วยงานรับทุน ดังนั้น การนำ ผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์จะต้องใช้เวลาและความพยายามในการ เจรจากับหน่วยงานให้ทุน ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีพันธกิจที่จะนำผลงานวิจัย และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์โดยตรง จึงทำให้ไม่สามารถถ่ายทอดผลงานให้แก่ภาคเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ติดขัด ไม่คล่องตัว ล่าช้า ไม่สอดคล้อง กับการดำเนินธุรกิจปัจจุบันที่ต้องการความคล่องตัวสูง เนื่องจากเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมบางอย่างล้าสมัย

  “พ.ร.บ.นี้จะช่วยให้เกิดความคล่องตัว เพราะนักวิจัยเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์งานวิจัยและนวัตกรรมของตัวเองได้เลย ซึ่งจะส่งผลในการบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรม ทำให้เกิดโอกาสเกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปยังภาคเอกชนเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณประโยชน์เพิ่มมากขึ้น ทั้งยังสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้รับทุนในการสร้างผลงานที่ตรงกับ ความต้องการของตลาด เกิดธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมและสตาร์ตอัพขึ้นในระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ทั้งยังส่งเสริมให้เกิดบริษัทธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่แยกตัวออกจากมหาวิทยาลัยและมีนักวิจัย เข้าร่วม เป็นต้น” ดร.สุวิทย์กล่าว.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  สุวิทย์ เมษินทรีย์งานวิจัยลิขสิทธิ์ผู้รับทุนนักวิจัย

  คุณอาจสนใจข่าวนี้