ไลฟ์สไตล์
100 year

สถานศึกษายึดใช้ “ศาสตร์พระราชา”

ไทยรัฐฉบับพิมพ์
1 ส.ค. 2561 05:01 น.
SHARE

พสกนิกรชาวไทยประจักษ์ “ศาสตร์พระราชา” สร้างประโยชน์ให้เห็นเป็นรูปธรรมได้ดั่งใจหวัง...!

จนถึงวันนี้การเรียนการสอน ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่า-แสนภูวิทยาประสาท) อ.เชียงแสน จ.เชียงราย จึงขับเคลื่อน “ศาสตร์พระราชา” สู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน สร้างเด็กให้รับฟัง สัมผัส วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาเป็น

ข่าวแนะนำ

ประสบการณ์นอกตำรา ได้ลดเวลาเรียนทฤษฎี เพิ่มเวลาเรียนปฏิบัติ ในปีการศึกษา 2560 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เมื่อจบการศึกษา จึงสามารถ เรียนต่อระดับอุดมศึกษาได้ทั้ง 160 คน หรือร้อยละ 100

ดร.กัมพล ไชยนันท์ ผอ.โรงเรียนแห่งนี้ กล่าวว่า ด้วยเป็นสถานศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการเรียนการสอน สร้างเสริมประสบการณ์ความรู้ นักเรียนระดับชั้นอนุบาล-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวม 1,974 คน

จึงปลูกต้นพันธุ์เพกา ที่วิทยาเขตบ้านกู่เต้า 238 ต้น เมื่อนักเรียนนำ ศาสตร์พระราชา ปฏิบัติใช้ในอนาคตจะสามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมทั้งจัดให้ฝึกทักษะอาชีพ ผลิตผักพื้นบ้าน และการทำลาบพื้นเมืองล้านนา

กระจายสู่ตลาดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน จ.เชียงราย ขณะที่ยังเลี้ยงกระบือ หมู ห่าน และปลา ปลูกผักปลอดสารพิษ ประเภทพืชผักสวนครัว คะน้า พริก มะเขือ ข่า ตะไคร้ บวบ ใบกะเพรา ฯลฯ

พืชหน้าหนาว เช่น ปลูกกะหล่ำ โดยผลัดเปลี่ยนนำมาประกอบเป็นอาหาร รับประทาน ผักบางอย่างให้เด็กนำกลับบ้านให้พ่อแม่ทำอาหารรับประทาน สะอาดปลอดภัย ถูกสุขอนามัย

นอกจากนี้ยังหาเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบ ALL In One จำนวน 150 เครื่อง รองรับนโยบาย Thailand 4.0 ไว้ในห้อง Digital Classroom สำหรับเรียนรู้และพัฒนาทักษะยุคใหม่ ด้านงานอาชีพได้พัฒนาร้านเสริมสวย

ปรับปรุงร้านกาแฟเวียงเก่าเป็นศูนย์บ่มเพาะนักธุรกิจน้อย เหนือสิ่งอื่นใด ได้ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม นักเรียนปฏิบัติตนเป็นคนดี มีสัมมาชีพ ซื่อสัตย์สุจริต ตามเบื้องพระยุคลบาท “ในหลวง” รัชกาลที่ 9

สถาบันการศึกษาต่างๆจึงเข้าชมต่อเนื่องความสำเร็จการทำเยาวชน ให้พึ่งพาตนเองได้...!

อรรถภัณฑ์ รังษี / รายงาน

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ศาสตร์พระราชาในหลวง ร.9มองทั่วทิศเมืองไทยอรรถภัณฑ์ รังษีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15ข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 23:43 น.