หนอนเจาะดอกมะลิ

โดย สะ-เล-เต
4 ก.ค. 2561 05:01 น.
Share :
line-share-logo

ท้องฟ้ามืดครึ้มสลับกับมีแสงแดดจัดและมีฝนตกหนักในระยะนี้ กรมวิชาการเกษตรเตือนเกษตรกรผู้ปลูกมะลิเฝ้าระวังการระบาดของศัตรูสำคัญที่สุด นั่นคือ...หนอนเจาะดอกมะลิ

ระบาดมากในช่วงฤดูฝน และมักจะเข้าทำลายในระยะที่ต้นมะลิติดดอกตูมขนาดเล็ก เกิดจากผีเสื้อกลางคืนตัวเต็มวัยเพศเมียบินวางไข่เป็นฟองเดี่ยวๆตามกลีบดอก ก้านกลีบเลี้ยง ใต้ใบหรือรอยยอดอ่อน...เมื่อหนอนตัวอ่อนฟักออกจากไข่ จะเข้าทำลายดอกตูมที่มีขนาดเล็ก กัดกินเจาะดอกเข้าไปอยู่ภายในดอกมะลิ

เกษตรกรสามารถสังเกตลักษณะการเข้าทำลายของหนอนได้จากอาการของดอกมะลิเป็นรอยช้ำ และมีมูลของหนอนเป็นขุยๆอยู่ใต้ดอก

สีของดอกมะลิจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูอมม่วง สีม่วง สีน้ำตาลแห้ง เหี่ยวแห้งและร่วงหล่น

กรณีต้นมะลิไม่มีดอก หนอนจะเข้าทำลายกัดกินใบอ่อนหรือยอดอ่อนแทน หากมีการระบาดรุนแรง จะทำให้เกษตรกรไม่สามารถเก็บดอกมะลิขายได้

แนวทางป้องกันและกำจัดหนอนเจาะดอกมะลิ เมื่อพบการเข้าทำลายของหนอน ให้เกษตรกรพ่นด้วยสารฆ่าแมลง ฟิโพรนิล 5% เอสซี อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ คลอร์ไพริฟอส 40% อีซี อัตรา 80 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นสารทุก 4 วัน

แต่ไม่ควรพ่นสารฆ่าแมลงชนิดเดียวติดต่อกันหลายครั้ง เพราะจะทำให้หนอนเจาะดอกมะลิสร้างความต้านทานต่อสารฆ่าแมลงชนิดนั้นได้รวดเร็ว

สำหรับในแหล่งที่หนอนเจาะดอกมะลิมีการต้านทานสารเคมี หรือเกิดการหนอนดื้อยา กรมวิชาการเกษตร แนะให้เกษตรกรใช้อัตราส่วนของสารเคมีที่สูงขึ้น และให้เกษตรกรพิจารณาเลือกใช้สารเคมีที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดหนอนเจาะดอกมะลิไม่ให้เข้าทำลายผลผลิตได้ตามความเหมาะสม.

สะ–เล–เต

อ่านเพิ่มเติม...