ข่าว
100 year

สส.รณรงค์ส่งเสริมฉลากสิ่งแวดล้อม

ไทยรัฐฉบับพิมพ์2 ก.ค. 2561 05:01 น.
SHARE

นายวีรวัฒน์ ปภุสสโร รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ประเทศไทยมีการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยมีการให้การรับรองฉลากสิ่งแวดล้อมกับผู้ผลิต และผู้บริการต่างๆ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันประเทศไทยมีฉลากสิ่งแวดล้อมมากกว่า 10 ตรา โดย สส.เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนดังกล่าว ซึ่งได้ส่งเสริมผู้ประกอบการและสถานประกอบการให้มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตและการบริการ มีการจัดการสิ่งแวดล้อม มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าควบคู่ไปกับการจัดการของเสียหรือมลพิษ และได้ออกตราสัญลักษณ์หรือฉลากสิ่งแวดล้อม ได้แก่ Green Production Green Hotel ให้กับผู้ผลิตและผู้ให้บริการโรงแรมที่ผ่านเกณฑ์กำหนด เพื่อส่งเสริมให้ผู้ผลิต ผู้บริการมีความเข้าใจในฉลากสิ่งแวดล้อม รวมถึงนโยบายและการดำเนินงานของภาครัฐ ในการเพิ่มตลาดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางความร่วมมือในการส่งเสริมตลาดสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อไป.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ฉลากสิ่งแวดล้อมมลพิษสิ่งแวดล้อมตราสัญลักษณ์Green Productionการศึกษา

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้