ททท.จับมือ "สื่ออาเซียน-จีน" เรียนรู้การท่องเที่ยวไทย-ลาว

ข่าว

  ททท.จับมือ "สื่ออาเซียน-จีน" เรียนรู้การท่องเที่ยวไทย-ลาว

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์

  1 ก.ค. 2561 05:15 น.

  นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิด “โครงการปฏิบัติเยี่ยมเยือนเพื่อการเรียนรู้ระหว่างสื่ออาเซียน (การท่องเที่ยวไทย-ลาว)” มี นายเทพชัย หย่อง ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน และ นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์ ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมพิธี ที่โรงแรมเอเชีย ราชเทวี โดยการสนับสนุนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ททท., ไทยแอร์เอเชีย, บางกอกแอร์เวย์ส, บมจ.ช.การช่าง และโรงแรมเอเชีย.

  ความร่วมมือระหว่างสื่อมวลชนในอาเซียน นับวันมีการพัฒนา แนบแน่นขึ้นเรื่อยๆ โดยมีองค์กรสื่อมวลชนในแต่ละประเทศเป็นแกนหลักในการเชื่อมความสัมพันธ์ผ่านโครงการต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนในชาติอาเซียนด้วยกัน

  ปัจจุบันสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน (CAJ) เป็นองค์กรหลักของสื่อมวลชนในอาเซียน ที่ยังคงความเป็นปึกแผ่นและการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชนในภูมิภาคนี้ไว้อย่างเหนียวแน่น

  ล่าสุดสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียนได้เป็นแกนหลัก ในการจัด “โครงการปฏิบัติการเยี่ยมเยือนเพื่อการเรียนรู้ระหว่างสื่ออาเซียน (การท่องเที่ยวไทย-ลาว): Confederation of Thai Journalist (CTJ)- Lao Journalists Association (LJA) Working Visit Program ระหว่างวันที่ 17-26 มิ.ย.2561 ที่ผ่านมา

  นายเทพชัย หย่อง ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน กล่าวต้อนรับ.
  นายเทพชัย หย่อง ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน กล่าวต้อนรับ.

  โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (CTJ) กับสมาคมนักข่าวลาว (LJA) ภายใต้กรอบความร่วมมือของสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน ตามแผนปฏิบัติการ 2561-2562 ที่ประกาศในการประชุมใหญ่ ครั้งที่ 19 ที่กรุงเทพฯ เมื่อเดือน มิ.ย.2561 ที่ผ่านมา

  ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างสื่อมวลชนในอาเซียน+3 โดยเชิญสื่อมวลชนในอาเซียน 9 ประเทศได้แก่ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไน สปป.ลาว เวียดนาม กัมพูชา และจีน รวมเป็น 10 ประเทศ

  พิธีเปิดโครงการฯ จัดอย่างตระการตาเพื่อให้ทุกคนประทับใจ ที่โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ โดยมี นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รมว. การท่องเที่ยวและกีฬา ที่เห็นความสำคัญของโครงการฯและให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนายเทพชัย หย่อง ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน

  นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวเปิดโครงการฯ และแนะนำพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทย.
  นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวเปิดโครงการฯ และแนะนำพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทย.

  ในพิธีเปิดการประชุมได้มีการแสดงด้านวัฒนธรรม ชุด “สวัสดีอาเซียน” โดยเชิญนักเรียนนาฏศิลป์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง) จ.ปทุมธานี มาเป็นยุวทูตวัฒนธรรมจัดชุดการแสดง เป็นที่ประทับใจสื่อมวลชนที่มาร่วมงาน

  นับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่สื่อมวลชนไทยเชิดชูเกียรติผลผลิตจากการสนับสนุนด้านการศึกษาของคนหนังสือพิมพ์ในประเทศไทย คือ นายกำพล วัชรพล ผอ.หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, ผู้ก่อตั้งมูลนิธิไทยรัฐ และโครงการโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเพื่อชุมชนในชนบท ซึ่งได้รับการยกย่องจาก องค์การยูเนสโก ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการศึกษาและสื่อสารมวลชน และในโอกาสครบ “100 ปีชาตกาล กำพล วัชรพล” กำหนดการเฉลิมฉลองพร้อมกัน ระหว่างปี 2561-2562

  นายเทพชัย หย่อง ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน กล่าวว่าโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทัศนศึกษาพื้นที่ภาคการ ท่องเที่ยว และการเชื่อมโยงด้านการขนส่ง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ระหว่างประเทศไทยกับ สปป.ลาว

  นักเรียนนาฏศิลป์ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง) จ.ปทุมธานีผลผลิตของ นายกำพล วัชรพล อดีต ผอ.นสพ.ไทยรัฐ แสดงชุด “สวัสดีอาเซียน”ในพิธีเปิด.
  นักเรียนนาฏศิลป์ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 69 (คลองหลวง) จ.ปทุมธานีผลผลิตของ นายกำพล วัชรพล อดีต ผอ.นสพ.ไทยรัฐ แสดงชุด “สวัสดีอาเซียน”ในพิธีเปิด.

  ด้าน นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์ ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กล่าวว่าได้จัดให้คณะสื่อมวลชนอาเซียนและจีน ทัศนศึกษาด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมใน กทม., จ.พระนครศรีอยุธยา, จ.อุดรธานี, จ.หนองคาย และข้ามไปทัศนศึกษาพื้นที่ที่ สปป.ลาว หลังจากนั้นทุกคนจะกลับไปเขียนรายงานข่าวเผยแพร่ในแต่ละประเทศ

  พร้อมกันนี้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน ภาครัฐและเอกชน ได้แก่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, บมจ.ช.การช่าง, สายการบินไทยแอร์เอเชีย, บางกอกแอร์เวย์ส สมาคมภัตตาคารไทยและโรงแรมเอเชีย

  ส่วน นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าในนามของรัฐบาลไทย และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอชื่นชม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, สมาคมนักข่าวลาว และสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน ที่ได้ร่วมจัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดี ระหว่างสื่อมวลชนในประเทศอาเซียนและจีนที่ได้มาทัศนศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ระหว่างประเทศไทยและ สปป.ลาว

  สื่อมวลชนอาเซียนและจีนให้ความสนใจการบรรยายจากเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวัง ในการเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดาราม.
  สื่อมวลชนอาเซียนและจีนให้ความสนใจการบรรยายจากเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวัง ในการเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดาราม.

  โครงการนี้จึงสอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของทั้ง 2 ประเทศคือ “Amazing Thailand Tourism Year 2018” ของรัฐบาลไทย และ “Visit Laos Year 2018” ของรัฐบาล สปป.ลาว

  นายวีระศักดิ์ กล่าวอีกว่าสำหรับประเทศ ไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวมทั้งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในหลายรูปแบบ อาทิ การท่องเที่ยววิถีชุมชน และวัฒนธรรม การท่องเที่ยวรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงส่งเสริมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้ตระหนักถึงการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และอนุรักษ์สถานที่ท่องเที่ยวให้คงอยู่ต่อไปอย่างยั่งยืน อันจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับประเทศ และกระจายไปยังชุมชนทุกพื้นที่

  การมาร่วมโครงการครั้งนี้ สื่อมวลชนทุกคนคงจะได้ศึกษาและทำความเข้าใจ ในบริบทต่างๆ ของการจัดส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทยและลาวได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งนำกลับไปเผยแพร่ สร้างความเข้าใจเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งกันและกันได้อย่างยั่งยืน

  คณะสื่ออาเซียนแต่งชุดไทยย้อนยุคออเจ้า ตามรอยละครเรื่อง “บุพเพสันนิวาส” เข้าชมวัดไชยรัตนาราม จ.พระนครศรีอยุธยา อย่างประทับใจ.
  คณะสื่ออาเซียนแต่งชุดไทยย้อนยุคออเจ้า ตามรอยละครเรื่อง “บุพเพสันนิวาส” เข้าชมวัดไชยรัตนาราม จ.พระนครศรีอยุธยา อย่างประทับใจ.

  โปรแกรมแรกในกรุงเทพฯ นายปราเมศร เหล็กเพ็ชร์ ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดนำเที่ยวชมวัดพระศรี-รัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวัง โดย เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวัง จัดนำชมและตอบข้อซักถามอย่างเป็นกันเอง สร้างความตื่นตา ตื่นใจแก่ทุกคน

  จากนั้น นางฐานิวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคารไทย ได้จัดเลี้ยงต้อนรับที่ร้านครัวคุณกุ้ง ท่าช้าง พร้อมแนะนำอาหารขึ้นชื่อของไทย สื่อมวลชนอาเซียนให้ความสนใจจดข้อมูลกันอย่างละเอียดยิบ

  ต่อจากนั้น นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดให้ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการจัดการท่องเที่ยวชมโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ทุกคนให้ความสนใจทุกจุด โดยเฉพาะช่วงไปชมวัดไชยวัฒนาราม ได้จัดให้ทุกคนแต่งชุดไทยย้อนยุคตามรอยละคร “บุพเพสันนิวาส” เป็นที่ชื่นชอบของทุกคน บางคนตั้งใจทำสกู๊ปในชุดไทยไปเผยแพร่อย่างตั้งอกตั้งใจ

  สื่อเวียดนามถ่ายทำสารคดีเยี่ยมชมโบราณสถานของไทย จ.พระนครศรีอยุธยา.
  สื่อเวียดนามถ่ายทำสารคดีเยี่ยมชมโบราณสถานของไทย จ.พระนครศรีอยุธยา.

  พร้อมกันนี้ นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ให้ ผอ.ททท.สนง.อุดรธานี จัดนำเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ ทางภาคอีสาน ที่ จ.อุดรธานี และ จ.หนองคาย ก่อนจะข้ามไป สปป.ลาว ท่องเที่ยวตามที่สมาคมนักข่าวลาวและหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวจัดให้ ทั้งแบบผจญภัยธรรมชาติ ตามรอยประวัติศาสตร์

  พิธีปิดโครงการฯที่รีสอร์ตอาเซียนกรุงเวียงจันทร์ สปป.ลาว นายสะหวันคอน ราชมนตรี รอง รมต.แถลงข่าวและวัฒนธรรม ในฐานะประธานสมาคมนักข่าวลาว ได้มาเป็นประธานปิด โดยมี นายดำฤทธิ์ วิริยะกุล เลขาธิการสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน ไปร่วมกล่าวปิดด้วย

  สื่ออาเซียนและจีนต่างชื่นชมโครงการนี้ ที่ทำให้เข้าใจมุมมองประเทศไทยและลาวอีกหลายด้านที่จะนำไปเผยแพร่ และที่สำคัญทุกคนได้มาเป็นเพื่อนสนิทกัน.

  นายอนันต์ นิลมานนท์ รองประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน นำเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บ้านเชียง จ.อุดรธานี.
  นายอนันต์ นิลมานนท์ รองประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน นำเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บ้านเชียง จ.อุดรธานี.
  สื่อมวลชนอาเซียนสนุกสนานกับการท่องเที่ยวแบบผจญภัยที่ สปป.ลาว.
  สื่อมวลชนอาเซียนสนุกสนานกับการท่องเที่ยวแบบผจญภัยที่ สปป.ลาว.
  นักเรียนนาฏศิลป์ สปป.ลาว แสดงวันปิดโครงการฯ.
  นักเรียนนาฏศิลป์ สปป.ลาว แสดงวันปิดโครงการฯ.
  นายสะหวันคอน ราชมนตรี รอง รมต.แถลงข่าวและวัฒนธรรมสปป.ลาว และ ดำฤทธิ์ วิริยะกุล เลขาธิการสมาพันธ์ นสพ.แห่งอาเซียน ร่วมปิดโครงการ.
  นายสะหวันคอน ราชมนตรี รอง รมต.แถลงข่าวและวัฒนธรรมสปป.ลาว และ ดำฤทธิ์ วิริยะกุล เลขาธิการสมาพันธ์ นสพ.แห่งอาเซียน ร่วมปิดโครงการ.

  ทีมข่าวภูมิภาค

  อ่านเพิ่มเติม...

  อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

   วิดีโอแนะนำ

   ลุงป้อมอารมณ์ขัน นักข่าวบอกให้กำลังใจบอลไทยหน่อย ลุงบอก ไม่รู้ ผมไม่ได้แข่ง
   03:20

   ลุงป้อมอารมณ์ขัน นักข่าวบอกให้กำลังใจบอลไทยหน่อย ลุงบอก ไม่รู้ ผมไม่ได้แข่ง

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 02:19 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์