ข่าว
100 year

ทส.ผลักดันอาเซียนปลอดหมอกควัน

ไทยรัฐฉบับพิมพ์2 มิ.ย. 2561 05:15 น.
SHARE

พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานการประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม 5 ประเทศ เรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ครั้งที่ 20 โดยมีผู้แทนจากเนการา บรูไนดารุสซาลาม สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประเทศมาเลเซีย และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย สำนักงานเลขาธิการอาเซียน ผู้แทนจากศูนย์เชี่ยวชาญด้านอุตุนิยมวิทยาเฉพาะทางอาเซียน (ASEAN Specialised Meteorological Centre : ASMC) และองค์กรคู่เจรจา ได้แก่ European Union และ Global Environment Centre เข้าร่วม

พล.อ.สุรศักดิ์ เปิดเผยว่า การประชุมด้านหมอกควันอาเซียน ประกอบไปด้วย การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม และการประชุมระดับอนุภูมิภาคอาเซียน โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ การขยายผลการดำเนินงาน ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาพถ่ายดาวเทียมรวมถึงแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ในการติดตามสถานการณ์ไฟและหมอกควันในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะศูนย์ ASMC และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งประเทศสมาชิกเห็นพ้องให้ประสานความร่วมมือระหว่างกันเพื่อพัฒนาศักยภาพ และนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการติดตามสถานการณ์เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดน และจะนำผลการหารือเข้าประชุมในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป ทั้งนี้ ที่ประชุมเน้นย้ำความสำคัญและยืนยันที่จะดำเนินงานตามข้อตกลงอาเซียนเรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน และโรดแม็ปอาเซียนปลอดหมอกควัน ทั้งยังแสดงความชื่นชมและขอบคุณไทย ที่ริเริ่มและผลักดัน ASEAN Transboundary Haze Free Roadmap จนได้รับความเห็นชอบและใช้เป็นกรอบการดำเนินงานของภูมิภาคอาเซียนในการแก้ไขปัญหาหมอกควันอย่างยั่งยืนเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์การเป็นภูมิภาคปลอดหมอกควันในปี 2563.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์หมอกควันข้ามแดนอาเซียนสิ่งแวดล้อม

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้