ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  ฟ้อง ม.คริสเตียนให้คืนค่าเทอมนักศึกษา

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์2 พ.ค. 2561 05:15 น.
  SHARE

  ฝนมติสภาการพยาบาล-หลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์ ไม่มีสิทธิสอบใบวิชาชีพ

  ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 1 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตัวแทนนักศึกษาและผู้ปกครอง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน จำนวน 30 คน ได้ยื่นหนังสือถึง ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ร้องเรียนกรณีมหาวิทยาลัยเปิดรับนักศึกษาปีการศึกษา 2560 ขณะที่สภาการพยาบาลมีมติให้งดรับนักศึกษาปีการศึกษา 2560 โดย ดร.สุภัทร กล่าวว่า สกอ.ไม่มีสิทธิเข้าไปก้าวก่ายการบริหารงานของมหาวิทยาลัยได้ แต่จะหารือกับคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อหาทางจำกัดจำนวนรับนักศึกษาในปี 2561 เพื่อให้สัดส่วนอาจารย์กับนักศึกษา เป็น 1 ต่อ 6 ตามที่สภาการพยาบาลกำหนด และจะส่งหนังสือไปถึงมหาวิทยาลัยให้เร่งดำเนินการ และจะหารือกับนายกสภาการพยาบาล เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะรุ่นนี้ ซึ่งต้องขึ้นกับคณะกรรมการสภาการพยาบาลว่าจะตัดสินใจอย่างไร

  น.ส.ฉัตรสุดา โจมรัมย์ ตัวแทนนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ เปิดเผยว่า นักศึกษาคณะพยาบาล ปีการศึกษา 2560 มีประมาณ 180 คน หากสภาการพยาบาลไม่รับรองหลักสูตร แม้ว่าพวกตนจะเรียนจบได้รับปริญญาแต่ก็ไม่สามารถสอบขอรับใบประกอบวิชาชีพพยาบาลได้ หรือเป็นพยาบาลเถื่อน นักศึกษา 60 คนจึงลาออก และร้องเรียนต่อ สกอ. เพื่อให้ช่วยประสานกับทางมหาวิทยาลัยขอเงินเยียวยาค่าเล่าเรียนคืน เนื่องจากพวกตนต้องกู้เงินจาก กรอ. 90,000 บาท ขณะที่นักศึกษาบางส่วนจะขอเรียนต่อ หากแก้ปัญหาได้เพราะไม่อยากไปเริ่มเรียนใหม่

  วันเดียวกัน ที่ศาลปกครองกลาง ตัวแทน นักศึกษาและผู้ปกครอง 2 ราย ก็ได้ยื่นฟ้อง ม.คริสเตียน ว่าเปิดรับหลักสูตรพยาบาลบัณฑิตปีการศึกษา 2560 และ 2561 โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากคณะกรรมการสภาการพยาบาล มีมติเมื่อวันที่ 19 พ.ค.2560 ให้คณะพยาบาลศาสตร์งดรับนักศึกษาปีการศึกษา 2560 เนื่องจากมีอัตราส่วนอาจารย์ประจำหลักสูตรต่อนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 1 ต่อ 15.39 เกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด คือ 1 ต่อ 6 มาก และแผนการสอนยังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่สถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ กำหนด เป็นเหตุให้นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกปีการศึกษา 2560 ทุกคนไม่สามารถจะเข้ารับการสอบใบประกอบวิชาชีพพยาบาลจากสภาการพยาบาลได้ เพราะ ม. คริสเตียนฝ่าฝืนมติสภาการพยาบาลโดยขอให้ ม.คริสเตียนชดใช้ค่าเสียหาย.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยคริสเตียนสุภัทร จำปาทองคืนค่าเทอมนักศึกษาคณะพยาบาลการศึกษา

  คุณอาจสนใจข่าวนี้