ไลฟ์สไตล์
100 year

เกษตรยุคใหม่

ซี.12
2 พ.ค. 2561 05:01 น.
SHARE

(กฤษฎา บุญราช)

ที่หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมานำเสนอมิใช่เรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ในการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตหรืออะไรทำนองนั้น

ข่าวแนะนำ

แต่เป็นของใหม่ในการบริหารราชการแผ่นดินที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งมีรัฐมนตรีเจ้ากระทรวง ที่มีที่มาผิดแผกแตกต่างไปจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คนอื่นๆในอดีตกาลที่ผ่านมา

เข้าใจว่าทุกฝ่ายคงทึ่งและแปลกใจพอสมควรจากการปรับ ครม.ครั้งล่าสุดเมื่อตอนปลายเดือนพฤศจิกายน 2560 ด้วยการแต่งตั้ง นายกฤษฎา บุญราช ที่เพิ่งเกษียณอายุราชการจากตำแหน่ง ปลัดกระทรวงมหาดไทยเข้ามาเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ระยะเวลาที่ผ่านมา 5 เดือนเศษคงเห็นกันแล้วว่าการตัดสินใจของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลที่เลือกเอานักปกครองมือดีมาดูแลการเกษตรของบ้านเมืองนั้นเป็นอะไรที่ท้าทายและเข้าท่าเข้าทางมากที่สุดประการหนึ่ง

หลังจากใช้เวลาตั้งหลักในกระทรวงนี้ไม่กี่มากน้อย รัฐมนตรีกฤษฎา หรือ ปลัดกฤษฎา ในอดีต เริ่มมองเห็นว่าปัญหาหนึ่งของการทำงานในกระทรวงนี้คือเป็นกระทรวงที่มีภารกิจหลายหลากมากมายแตกต่างกันไปตามลักษณะงานและเป็นการทำงานที่ยังขาดการบูรณาการที่จะยังประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนพี่น้องเกษตรกรโดยตรง

จึงเป็นที่มาของคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 341/2561 ลงวันที่ 20 เมษายน 2561 เรื่อง มอบหมายการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดเพื่อสนองนโยบายการบูรณาการงานภาคเกษตรของจังหวัดอย่างยั่งยืน

โดยอ้างถึงคำสั่งคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ที่ 2/2563 ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2561 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด และคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 9/2561 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) และคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอำเภอ (Operation Team)

เนื่องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

รวมทั้งมีการจัดตั้งสำนักงานของส่วนราชการส่วนกลางอยู่ในพื้นที่จังหวัดจำนวนหลายหน่วยงาน เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ด้วย

ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายพัฒนาพื้นที่ส่วนภูมิภาคให้มีความเจริญก้าวหน้า เพื่อขยายโอกาสความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไปสู่พื้นที่จังหวัดต่างๆ โดยมีการสนับสนุนให้มีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด งบประมาณพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการในจังหวัด กลุ่มจังหวัด และภาค

จึงเป็นที่มาของคำสั่งที่ 341/2561 ลงวันที่ 20 เมษายน 2561 เพื่อแก้ปัญหาสำคัญดังกล่าว

วันพรุ่งนี้จะได้นำเนื้อหาสาระที่สำคัญของคำสั่งในการแก้ปัญหาระดับจังหวัดมาให้รับทราบพร้อมกัน.

ซี.12

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

หน่วยราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มุมข้าราชการซี.12ทำเกษตรเกษตร

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 03:51 น.