ไลฟ์สไตล์
100 year

จุดดับของตาชั่ง

สหบาท
2 พ.ค. 2561 05:03 น.
SHARE

เกิดอะไรขึ้นกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทยในปัจจุบัน

พ.ต.อ.วิรุตม์ ศิริสวัสดิบุตร อดีตนายตำรวจมือสอบสวนเกริ่นนำไว้ในหนังสือ “วิกฤติตำรวจและงานสอบสวน จุดดับกระบวนการยุติธรรม” ที่ตัวเองเขียนขึ้น

ข่าวแนะนำ

หวังจะทำให้รัฐบาลไม่ว่าจะชุดใด รวมไปถึงนักวิชาการ สื่อมวลชน และประชาชนทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงปัญหาตำรวจและระบบงานสอบสวนที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ

ทุกฝ่ายทุกคนสามารถมองเห็นแนวทางการปฏิรูปที่เป็นรูปธรรมและเป็นไปได้

หากช่วยกันผลักดันผ่านรัฐบาลที่เป็นตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริง ทำให้ระบบตำรวจและงานสอบสวนคดีอาญาประเทศไทยพัฒนาก้าวหน้าไปสู่ความมีมาตรฐานสากล สร้างความยุติธรรมทางกฎหมายให้เกิดแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมกันเช่นเดียวกับนานาอารยประเทศ

ไม่ใช่ตกเป็นเครื่องมือทุจริตมิชอบของตำรวจผู้ใหญ่

ทำให้คนดีเหล่านี้ไม่สามารถเป็น “ตำรวจดี” ทำหน้าที่รักษากฎหมายบ้านเมืองตามที่ประชาชนคาดหวังได้ เพราะมีสาเหตุจากสภาพแวดล้อมของโครงสร้างองค์กรและระบบงานตำรวจที่ล้าหลัง ไม่สอดคล้องกับสภาพการทำงาน

ขาดระบบตรวจสอบประเมินผลที่มีประสิทธิภาพจากภายนอก

รวมทั้งไม่มีระบบที่ดีในการคุ้มครองตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต มิให้ถูกผู้บังคับบัญชากลั่นแกล้งรังแก

ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งโยกย้ายเพื่อให้ตัวเองและครอบครัวได้รับความเดือดร้อน หรือการลงโทษทางวินัยที่กระทำได้ง่ายด้วยข้อหาสารพัด

ส่งให้งานสอบสวนคดีอาญาไม่สามารถเป็นหลักประกัน

ค้นหาความจริงให้ความยุติธรรมกับผู้คนได้

ทั้งที่ปรัชญาการปกครองระบอบประชาธิปไตยถูกบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ คือ บุคคลย่อมเสมอกันโดยกฎหมาย แต่ไม่วายมีคำพูดตั้งแต่โบราณว่า อัธยาศัยไมตรีไม่มีถึงประชา อาญาไม่ถึงชนชั้นสูง

หรือที่ผู้คนชอบพูดในสมัยนี้ว่า คุกไทยมีไว้ขังคนจน คนรวยมีอำนาจแจ้งความง่าย แต่ติดคุกยาก

ส่วนคนจนแจ้งความยาก แต่ติดคุกง่าย!!!

สหบาท

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ตำรวจส่องตำรวจสหบาทวิรุตม์ ศิริสวัสดิบุตร

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 20:30 น.