ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  จุดดับของตาชั่ง

  สหบาท2 พ.ค. 2561 05:03 น.
  SHARE

  เกิดอะไรขึ้นกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทยในปัจจุบัน

  พ.ต.อ.วิรุตม์ ศิริสวัสดิบุตร อดีตนายตำรวจมือสอบสวนเกริ่นนำไว้ในหนังสือ “วิกฤติตำรวจและงานสอบสวน จุดดับกระบวนการยุติธรรม” ที่ตัวเองเขียนขึ้น

  หวังจะทำให้รัฐบาลไม่ว่าจะชุดใด รวมไปถึงนักวิชาการ สื่อมวลชน และประชาชนทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงปัญหาตำรวจและระบบงานสอบสวนที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ

  ทุกฝ่ายทุกคนสามารถมองเห็นแนวทางการปฏิรูปที่เป็นรูปธรรมและเป็นไปได้

  หากช่วยกันผลักดันผ่านรัฐบาลที่เป็นตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริง ทำให้ระบบตำรวจและงานสอบสวนคดีอาญาประเทศไทยพัฒนาก้าวหน้าไปสู่ความมีมาตรฐานสากล สร้างความยุติธรรมทางกฎหมายให้เกิดแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมกันเช่นเดียวกับนานาอารยประเทศ

  ไม่ใช่ตกเป็นเครื่องมือทุจริตมิชอบของตำรวจผู้ใหญ่

  ทำให้คนดีเหล่านี้ไม่สามารถเป็น “ตำรวจดี” ทำหน้าที่รักษากฎหมายบ้านเมืองตามที่ประชาชนคาดหวังได้ เพราะมีสาเหตุจากสภาพแวดล้อมของโครงสร้างองค์กรและระบบงานตำรวจที่ล้าหลัง ไม่สอดคล้องกับสภาพการทำงาน

  ขาดระบบตรวจสอบประเมินผลที่มีประสิทธิภาพจากภายนอก

  รวมทั้งไม่มีระบบที่ดีในการคุ้มครองตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต มิให้ถูกผู้บังคับบัญชากลั่นแกล้งรังแก

  ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งโยกย้ายเพื่อให้ตัวเองและครอบครัวได้รับความเดือดร้อน หรือการลงโทษทางวินัยที่กระทำได้ง่ายด้วยข้อหาสารพัด

  ส่งให้งานสอบสวนคดีอาญาไม่สามารถเป็นหลักประกัน

  ค้นหาความจริงให้ความยุติธรรมกับผู้คนได้

  ทั้งที่ปรัชญาการปกครองระบอบประชาธิปไตยถูกบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญทุกฉบับ คือ บุคคลย่อมเสมอกันโดยกฎหมาย แต่ไม่วายมีคำพูดตั้งแต่โบราณว่า อัธยาศัยไมตรีไม่มีถึงประชา อาญาไม่ถึงชนชั้นสูง

  หรือที่ผู้คนชอบพูดในสมัยนี้ว่า คุกไทยมีไว้ขังคนจน คนรวยมีอำนาจแจ้งความง่าย แต่ติดคุกยาก

  ส่วนคนจนแจ้งความยาก แต่ติดคุกง่าย!!!

  สหบาท

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ตำรวจส่องตำรวจสหบาทวิรุตม์ ศิริสวัสดิบุตร

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้