ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  สุภาพบุรุษพิทักษ์ถนน

  สหบาท1 พ.ค. 2561 05:01 น.
  SHARE

  พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย

  โรงเรียนนายร้อยตำรวจเสมือนเบ้าหลอมของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

  วันก่อน พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผบช.รร.นรต. ร่วมมือกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ทำโครงการ “พัฒนาสมรรถนะนักเรียนนายร้อยตำรวจเพื่อเป็นผู้เชื่อมประสานกับเครือข่ายนักศึกษาในการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนระดับพื้นที่”

  สร้างนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นใหม่ให้เป็นผู้นำความปลอดภัยบนท้องถนน

  ถือเป็นภารกิจเชิงรุกที่สอดคล้องกับกระบวนการ ปฏิรูปการศึกษาในระบบตำรวจ เนื่องจากในอดีตภารกิจของตำรวจมุ่งเน้นไปที่การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม แต่สถานการณ์ปัจจุบัน พบว่า อุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตคนไทยเป็นลำดับต้นๆ

  การสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนจำเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้อย่างเป็นระบบมาจัดการเพื่อให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีศักยภาพ

  โครงการนี้จะทำให้ นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นใหม่ ที่จะออกไปรับใช้สังคม มีความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน

  เป็นผู้นำความเปลี่ยนแปลงที่วิเคราะห์ได้รอบด้าน อีกทั้งยังสามารถออกแบบสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการปฏิบัติภารกิจงานจราจร และเป็นวิทยากรด้านความปลอดภัยทางถนนให้หน่วยงานอื่น

  “พวกเขาจะนำผู้ใต้บังคับบัญชาให้มองเห็นมิติความสำคัญของการจัดการความปลอดภัยบนท้องถนนและตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม” พล.ต.ท.ปิยะว่า

  ผศ.พ.ต.ท.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ระบุว่า ได้เข้ามา เสริมการเรียนการสอนให้นักเรียนนายร้อยตำรวจ มีคุณลักษณะในการเปลี่ยนแปลงบริบทด้านความปลอดภัยทางถนนบนความรับผิดชอบของผู้บังคับใช้กฎหมาย

  ขณะที่ ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ คาดหวังว่า จะเสริมศักยภาพนักเรียนนายร้อยตำรวจออกไปสวมบท “สุภาพบุรุษที่พิทักษ์ความปลอดภัยบนท้องถนน” ให้ประชาชนต่อไป

  นับเป็นอีกมิติใหม่ภายในรั้วสามพราน.

  สหบาท

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ส่องตำรวจสหบาทนักเรียนนายร้อยนายร้อยตำรวจโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

  คุณอาจสนใจข่าวนี้