ข่าว
100 year

ข้าราชการดีเด่น (2)

ซี.124 เม.ย. 2561 05:01 น.
SHARE

รายการข้าราชการดีเด่นจากจังหวัดต่างๆที่เข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติในวันข้าราชการพลเรือนยังมีดังต่อไปนี้

ตรัง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด นางซัยนัฟ ระยา โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ นายภิญโญ จินตนปัญญา โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว นายชลิต พากเพียร

ตราด โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม นางสุเอช สัมโย สถานีตำรวจน้ำ 6 ดาบตำรวจเกียรติศักดิ์ พงษ์เนียม โรงเรียนแหลมมะขาม (กัลป์ยาณกิตติวิทยา) นายเสน่ห์ นานิคบุตร

ตาก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นายศุภชัย นาทองไชย โรงเรียนตากพิทยาคม นางสคราญจิต ศริญญมาศ โรงพยาบาลสมเด็จ พระเจ้าตากสินมหาราช นางฐาปนีย์ สีม่วงคำทวีสิน

นครนายก ที่ว่าการอำเภอบ้านนา นายวิชัย บุญมี สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด นางศิรินันท์ มณีโชติ โรงพยาบาลองครักษ์ นางเยาวบุตรี สินสืบผล

นครปฐม สถานีตำรวจภูธรนครชัยศรี พันตำรวจเอกสีหเดช สระกอบแก้ว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางเลน นายจรูญ บุญฤทธิ์ โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น นางดุษณีย์ ทองเกลี้ยง โรงพยาบาลสามพราน นางเกษร แพถนอม

นครพนม โรงเรียนท่าอุเทน นายพิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด นางพรรณทิพา มีธรรม สำนักงานคลังจังหวัด นางสาว สุจิตรา วงศ์อินอยู่ สำนักงานจังหวัด นางสาวกนกพร ใชยศล

นครราชสีมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด นายวชิระ บถพิบูลย์ สำนักงานขนส่งจังหวัด นายศิระ บุญธรรมกุล ตำรวจภูธรปักธงชัย พันตำรวจเอกคเชนท์ เสตะปุตตะ โรงเรียนวัดทุ่งสว่าง นางนัยนา ตันเจริญ

นครศรีธรรมราช ที่ว่าการอำเภอพรหมคีรี นายวิทศักดิ์ จำเริญนุสิต สถานีตำรวจภูธรทุ่งสง พันตำรวจเอกคมสัน พฤศวานิช โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นครศรีธรรมราช นายสุภาพ เต็มรัตน์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอร่อนพิบูลย์ นายพรภิรมย์ ฟุ้งตระกูล

นครสวรรค์ สถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ พันตำรวจเอกฐานุพงศ์ แสงซื่อ โรงพยาบาลพยุหะคีรี นางฉันทนา เสนีย์ยุทธนา สำนักงานคลังจังหวัด นางบุษรารัตน์ เย็นอยู่ สำนักงานคลังจังหวัด นางสาวนัชฎากรณ์ เสียงล้ำ

นนทบุรี โรงเรียนวัดสำโรง (หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา) นางณัฐธยาน์ มั่นธนานิรัตน์ โรงพยาบาลบางกรวย นางนงนุช อุดมสินค้า ที่ทำการปกครองอำเภอปากเกร็ด นายปาริณทษ์ ซุ้นหั้ว

นราธิวาส ที่ทำการปกครองจังหวัด นายสมหวัง เรืองเพ็ง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุไหงปาดี นางสาวรัตติยา สุตระ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก นางสาวอาอีเส๊าะ มะรือเสาะ สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส สาขาสุไหงปาดี นายสวาท แสงวิสุทธิ์

น่าน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปัว นางพัชรินทร์ อยู่ภักดี โรงพยาบาลน่าน นางสมพร แก้วนิ่ม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาหมื่น นางสาวพรพิมล อินธิศักดิ์

บึงกาฬ โรงพยาบาลบึงกาฬ นายไชยพร ส่งประเสริฐเจริญ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ-ยางเรียน นางเจียมใจ รุ่งเรืองวงศ์ โรงพยาบาลศรีวิไล นางสาวไอน้ำ เรืองโพน

บุรีรัมย์ ที่ทำการปกครองจังหวัด นายวงเทพ เขมวิรัตน์ ตำรวจภูธรจังหวัด พันตำรวจเอกต่อศักดิ์ ศรีเสริม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองกี่ นายสัมนาการณ์ บุญเรือง วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง นายวิโรจณ์ ทองเรือง

จังหวัดที่ยังเหลือโปรดติดตามต่อไป.

“ซี.12”

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข้าราชการดีเด่นซัยนัฟ ระยาสุเอช สัมโยมุมข้าราชการซี.12ราชการ

คุณอาจสนใจข่าวนี้