ไลฟ์สไตล์
100 year

จี้พัฒนาหลักสูตรเสมอภาคเพศ

ไทยรัฐฉบับพิมพ์3 เม.ย. 2561 05:01 น.
SHARE

เมื่อวันที่ 2 เม.ย. พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “พลังครอบครัวไทยใจอาสา” และมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่ครอบครัว บุคคล และสื่อมวลชนที่ส่งเสริมสัมพันธภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งครอบครัว 91 รางวัล พร้อมกล่าวว่า สถาบันครอบครัวเป็นหนึ่งยุทธศาสตร์สำคัญของรัฐบาลในการพัฒนาคนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตอาสา อันเป็นประโยชน์ต่อความมั่นคงแข็งแรงของสังคมไทย

จากนั้น พล.อ.ฉัตรชัย ได้รับมอบข้อเสนอมติสมัชชาครอบครัวระดับชาติจากคณะผู้แทนสมัชชาฯ มีใจความสรุปให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับเปลี่ยนเจตคติเรื่องบทบาทชายหญิง ความเท่าเทียมทางเพศ การเคารพสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ซึ่งเป็นรากของปัญหาความรุนแรงในครอบครัวโดยพัฒนาหลักสูตรต้นแบบที่บูรณาการเนื้อหาความเสมอภาคทางเพศกับวิชาหลักอื่นๆ จัดทำหลักสูตรอบรมสร้างความเข้าใจสื่อ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนนำแนวคิดเรื่องความรุนแรงในครอบครัวและความเท่าเทียมทางเพศไปใช้ผลิตสื่อโซเชียลมีเดีย ผลักดันจัดตั้ง “กองทุนคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว” รวมถึงพัฒนาศักยภาพองค์ความรู้กับผู้ปฏิบัติงานในชุมชนท้องถิ่น.

ข่าวแนะนำ

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

วันแห่งครอบครัวพลังครอบครัวไทยใจอาสาโล่เชิดชูเกียรติสถาบันครอบครัวฉัตรชัย สาริกัลยะการศึกษา

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 05:56 น.