“ห้องสมุดอาเซียน” ปูพื้นฐานเรียนรู้เพื่อนบ้าน

ข่าว

  “ห้องสมุดอาเซียน” ปูพื้นฐานเรียนรู้เพื่อนบ้าน

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์

  4 มี.ค. 2561 05:01 น.

  นายดอน ปรมัตถ์วินัย รมว.การต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีส่งมอบ “ห้องสมุดอาเซียน” ลำดับที่ 35 ให้แก่โรงเรียนปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ตามโครงการ “ห้องสมุดอาเซียน” ของ กรมอาเซียน.

  กระทรวงการต่างประเทศ คงดำเนินนโยบาย “การทูตเพื่อประชาชน” ในมิติต่างๆ ทั้งด้านบริการ ให้ความรู้และสนับสนุนกิจการต่างๆ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจกันอันดีระหว่างประชาชนชาวไทยกับประเทศต่างๆ

  นายดอน รมว.การต่างประเทศ พร้อมด้วย นายวราวุธ ภู่อภิญญา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงฯ น.ส.บุศรา กาญจนาลัย รองอธิบดีกรมอาเซียน และ นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รอง ผวจ.นครศรีธรรมราช ร่วมมอบหนังสือเข้าห้องสมุดอาเซียน.
  นายดอน รมว.การต่างประเทศ พร้อมด้วย นายวราวุธ ภู่อภิญญา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงฯ น.ส.บุศรา กาญจนาลัย รองอธิบดีกรมอาเซียน และ นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รอง ผวจ.นครศรีธรรมราช ร่วมมอบหนังสือเข้าห้องสมุดอาเซียน.

  โครงการ “ห้องสมุดอาเซียน” ภายใต้การดำเนินงานของ กรมอาเซียน เป็นอีกโครงการหนึ่งที่ได้รับความชื่นชมเพราะเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนไปข้างหน้า สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนในระดับเยาวชน โดยจัดมอบให้ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

  นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนสำหรับชุมชน ทำให้ได้รับความชื่นชมจาก ครู อาจารย์ นักเรียน และชุมชนในพื้นที่

  นายดอน รมว.การต่างประเทศ และ นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รอง ผวจ.นครศรีธรรมราช ถ่ายภาพกับนักเรียนที่มาร่วมพิธีเปิดห้องสมุดอาเซียน.
  นายดอน รมว.การต่างประเทศ และ นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รอง ผวจ.นครศรีธรรมราช ถ่ายภาพกับนักเรียนที่มาร่วมพิธีเปิดห้องสมุดอาเซียน.

  ภายใน “ห้องสมุดอาเซียน” มีอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ อาทิ หนังสือนิทรรศการประชาคมอาเซียน สื่อการเรียนการสอน จอภาพสำหรับใช้ในการเรียนการสอน คอมพิวเตอร์สำหรับการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนสำหรับชุมชนที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงและใช้บริการได้

  เริ่มดำเนินโครงการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2557 โดย กรมอาเซียนได้รับรางวัลผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุด ประจำปี 2557 จาก สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ของ สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และปี 2559 โครงการนี้ได้รับเลือกเป็น โครงการของขวัญปีใหม่ สำหรับประชาชนตามนโยบายรัฐบาล

  นายดอน รมว.การต่างประเทศ ทักทายพูดคุยกับนักเรียนโรงเรียนปากพนัง ที่มาใช้บริการและดีใจที่ได้ห้องสมุดอาเซียนเป็นแหล่งเรียนรู้.
  นายดอน รมว.การต่างประเทศ ทักทายพูดคุยกับนักเรียนโรงเรียนปากพนัง ที่มาใช้บริการและดีใจที่ได้ห้องสมุดอาเซียนเป็นแหล่งเรียนรู้.

  สิ้นสุดปีงบประมาณ 2559 ( ก.ย.2560) ส่งมอบ “ห้องสมุดอาเซียน” ให้โรงเรียนจำนวน 33 แห่ง และปีงบประมาณ 2560 (ต.ค.2560-ก.ย.2561) มีแผนจัดมอบเพิ่มอีก 14 แห่ง ได้แก่ พัทลุง นครศรีธรรมราช พิจิตร กำแพงเพชร สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ลำพูน ลำปาง แพร่ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ระยอง และ จ.จันทบุรี

  ในปี 2561 เริ่มส่งแห่งแรกลำดับที่ 34 ให้แก่ โรงเรียนอนุบาลป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง โดยมี น.ส.บุศรา กาญจนาลัย รองอธิบดีกรมอาเซียน เป็นตัวแทน กระทรวงการต่างประเทศ ไปส่งมอบ ท่ามกลางความดีใจของครู อาจารย์ นักเรียนและผู้ปกครอง เมื่อวันที่ 22 ก.พ.ที่ผ่านมา

  นักเรียนโรงเรียนปากพนัง จัดการแสดงต้อนรับและฉลองการรับมอบ “ห้องสมุดอาเซียน” ประจำโรงเรียน เพื่อเป็นศูนย์กลางเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน.
  นักเรียนโรงเรียนปากพนัง จัดการแสดงต้อนรับและฉลองการรับมอบ “ห้องสมุดอาเซียน” ประจำโรงเรียน เพื่อเป็นศูนย์กลางเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน.

  จากนั้นวันที่ 24 ก.พ. นายดอน ปรมัตถ์วินัย รมว.การต่างประเทศ ให้ความสำคัญเคลียร์คิวงานไปเป็นประธานในพิธีเปิดและส่งมอบ “ห้องสมุดอาเซียน” ลำดับที่ 35 ด้วยตนเอง ให้แก่ โรงเรียนปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

  พร้อมกันนี้ นายวราวุธ ภู่อภิญญา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และ น.ส.บุศรา กาญจนาลัย รองอธิบดีกรมอาเซียน ไปร่วมส่งมอบด้วย

  นายดอน รมว.การต่างประเทศ พูดคุยกับอาจารย์ประจำโรงเรียนอย่างกันเอง.
  นายดอน รมว.การต่างประเทศ พูดคุยกับอาจารย์ประจำโรงเรียนอย่างกันเอง.

  ส่วนตัวแทนหน่วยงานในจังหวัดที่ร่วมพิธีส่งมอบและรับมอบ นำโดย นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รอง ผวจ.นครศรีธรรมราช นายสมบูรณ์ เรืองแก้ว ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 พร้อมด้วยผู้บริหาร สถานศึกษา คณะครู อาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนปากพนัง ข้าราชการ พ่อค้าและประชาชน ร่วมในพิธีเปิด

  พิธีเปิดจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อเฉลิมฉลองห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้แห่งนี้ มีการแสดงนิทรรศการด้านวิชาการ การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การบรรยายสืบสานการสืบทอดอารยธรรมพื้นบ้านลุ่มน้ำปากพนัง นิทรรศการย้อนอดีตลุ่มน้ำปากพนังฝั่งอ่าวไทย เส้นทางเชื่อมต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

  น.ส.บุศรา กาญจนาลัย รองอธิบดีกรมอาเซียน เป็นประธานเปิด “ห้องสมุดอาเซียน” ลำดับที่ 34 ให้แก่โรงเรียนอนุบาลป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง.
  น.ส.บุศรา กาญจนาลัย รองอธิบดีกรมอาเซียน เป็นประธานเปิด “ห้องสมุดอาเซียน” ลำดับที่ 34 ให้แก่โรงเรียนอนุบาลป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง.

  น.ส.บุศรา กาญจนาลัย รองอธิบดีกรมอาเซียน กล่าวว่า โครงการมอบ “ห้องสมุดอาเซียน” ให้แก่โรงเรียนต่างๆ เป็นโครงการที่ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ได้ดำเนินโครงการห้องสมุดอาเซียน เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนไปข้างหน้า

  โรงเรียนที่ได้รับมอบ “ห้องสมุดอาเซียน” จะเป็นโรงเรียนต้นแบบให้โรงเรียนต่างๆในจังหวัดได้พิจารณานำไปประยุกต์ให้เหมาะสมกับพื้นที่ต่อไป เพื่อสนับสนุนการสร้างเครือข่ายการตระหนักรู้ และการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียนอย่างเป็นระบบ และเสริมสร้างศักยภาพของโรงเรียนในการมีความสัมพันธ์กับภาคส่วนต่างๆในกระบวนการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนต่อไป

  ด้าน นายดอน ปรมัตถ์วินัย รมว.การต่างประเทศ กล่าวว่า ปากพนังเป็นเมืองเก่าแก่ที่สำคัญของภาคใต้ เป็นเขตลุ่มน้ำแห่งการเรียนรู้ โครงการ “ห้องสมุดอาเซียน” ที่ โรงเรียนปากพนัง จะสามารถเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน

  หลังจากทำพิธีเปิดห้องสมุดอาเซียนแล้ว น.ส.บุศรา พร้อมตัวแทนหน่วยราชการได้ร่วมกันส่งมอบหนังสือเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้กับห้องสมุด.
  หลังจากทำพิธีเปิดห้องสมุดอาเซียนแล้ว น.ส.บุศรา พร้อมตัวแทนหน่วยราชการได้ร่วมกันส่งมอบหนังสือเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้กับห้องสมุด.

  “ผมเชื่อว่า ห้องสมุดอาเซียนสามารถช่วยให้เด็ก เยาวชน ประชาชนในชุมชนที่สนใจ ได้มีความรู้โดยเฉพาะในเรื่องของอาเซียน และคาดหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนและบุคคลในชุมชนใกล้เคียงด้วย” นายดอน กล่าว
  นอกจากนั้น นายดอน ยังได้แนะนำให้เยาวชนฝึกท่องจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษวันละ 3 คำ ทุกวัน เนื่องจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาสำคัญในการสื่อสารระหว่างชาติ ระหว่างภูมิภาคต่างๆ ของโลก

  “การฝึกจะสามารถทำให้ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น สำหรับผู้ที่ต้องการพูดภาษาอังกฤษให้เก่ง ขอให้ขยันฝึกพูดทุกๆวัน เพื่อทำให้มีความคล่องและชัดเจนในการพูดมากขึ้น” นายดอน กล่าวแนะนำ

  ภายหลังพิธีเปิด ตัวแทนภาคส่วนต่างๆ ของประชาชนในเขตลุ่มน้ำปากพนัง และตัวแทนชาวนครศรีธรรมราช ได้มอบของขวัญ ของที่ระลึกให้แก่ รมว.การต่างประเทศ เพื่อเป็นการขอบคุณที่เล็งเห็นความสำคัญของประชาชนชาวปากพนังและชาวนครศรีธรรมราช ในด้านการศึกษา การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น และพัฒนาสังคม

  น.ส.บุศรา รองอธิบดีกรมอาเซียน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักเรียนที่มาร่วมพิธี และสอบถามความรู้เกี่ยวกับประเทศอาเซียน.
  น.ส.บุศรา รองอธิบดีกรมอาเซียน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักเรียนที่มาร่วมพิธี และสอบถามความรู้เกี่ยวกับประเทศอาเซียน.

  การจัดพิธีเปิดและฉลอง“ห้องสมุดอาเซียน” อย่างยิ่งใหญ่ เป็นการแสดงออกของครู อาจารย์ นักเรียน และคนในชุมชนที่เห็นความสำคัญของ “ห้องสมุดอาเซียน” ที่ได้รับว่าจะเกิดประโยชน์มากมายแค่ไหน

  ดังนั้น คาดหวังว่าอีก 12 แห่งที่เหลือ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ น่าจะเร่งส่งมอบให้เสร็จสิ้นตามกำหนดในปีงบประมาณ 2561 นี้ เพื่อประโยชน์ของครูอาจารย์ นักเรียน และคนในชุมชนที่รอคอย.

  ทีมข่าวภูมิภาค รายงาน

  อ่านเพิ่มเติม...

  อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

   วิดีโอแนะนำ

   เจ๊ฟองเบียร์ กรี๊ดหลังคาบ้านแทบทรุด ถูกเลขท้ายตรงๆ 92
   04:12

   เจ๊ฟองเบียร์ กรี๊ดหลังคาบ้านแทบทรุด ถูกเลขท้ายตรงๆ 92

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   ห้องสมุดอาเซียนหนังสือนิทรรศการประชาคมอาเซียนการทูตเพื่อประชาชนกรมอาเซียนการเรียนรู้การศึกษา

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 00:30 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์