อยากได้สามีชาวต่างชาติ ควรระวัง!!

ข่าว

  อยากได้สามีชาวต่างชาติ ควรระวัง!!

  ทนายเจมส์

  6 ก.พ. 2561 05:01 น.

  สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ สัปดาห์นี้มีเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับการให้บริการหาคู่ออกเดตชาวต่างชาติ ซึ่งบางคู่ก็ตกลงปลงใจกันถึงขั้นแต่งงาน สร้างครอบครัวอย่างมีความสุข บางคู่ก็ล้มเหลวไม่เป็นท่า ด้วยหวังว่าผู้ชายชาวต่างชาติจะมีทรัพย์สิน เงินทอง มั่นคง ทำให้ปัจจุบันธุรกิจจัดหาคู่มาแรงสุดๆ แต่ในขณะเดียวกันก็มีกลุ่มมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาหลอกหากินแบบง่ายๆ ลงทุนน้อย แต่รายได้เยอะ แค่ตั้งกลุ่มประกาศหาผู้ที่อยากได้สามีชาวต่างชาติ เพียงเท่านี้บรรดาเหยื่อก็หลั่งไหลมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก เมื่อรับงาน รับเงินเสร็จ ลูกค้าก็จะได้แค่โปรไฟล์ที่สามารถเข้าไปทำได้ฟรีในเว็บไซต์ หาคู่ทั่วๆ ไป อัตราค่าบริการเริ่มตั้งแต่ 500-10,000 บาท สุดท้ายก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเลย ขอเงินคืนก็จะผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อย สุดท้ายก็จะติดต่อไม่ได้ หนีหายไปดื้อๆ  

  เรื่องนี้ เกิดขึ้นแบบเงียบๆ เพราะผู้เสียหายอับอายไม่กล้าแจ้งความ จึงปล่อยให้มิจฉาชีพลอยนวลหลอกเหยื่อไปเรื่อยๆ และหากผู้ประกอบการที่สุจริตหรือผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวงยังคงเพิกเฉยไม่ดำเนินการอย่างใดๆ เพื่อผลักดันให้มีมาตรการจัดการกับกลุ่มคนเหล่านี้ จะทำให้ธุรกิจจัดหาคู่หมดความน่าเชื่อถือ ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการจัดหาคู่ที่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายในที่สุด 

  พฤติการณ์ของกลุ่มมิจฉาชีพจะดำเนินการหลายรูปแบบ ตัวอย่างเช่น  

  - ได้รับเงินแล้วไม่ทำอะไรเลย ถ้าจะได้ ก็แค่โปรไฟล์ธรรมดาๆ ซึ่งสามารถทำด้วยตัวท่านเองตามเว็บไซต์จัดหาคู่ทั่วไป ใครๆ ก็ทำได้ และไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

  - มิจฉาชีพจะใช้ภาพผู้ชายต่างชาติวนเวียนกันให้สมาชิกที่ตกเป็นเหยื่อได้ทำความรู้จัก และสนทนาผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ แต่สุดท้ายก็ไม่มีการนัดพบกัน และไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ชายชาวต่างชาติคนดังกล่าวนั้น เป็นตัวจริงหรือไม่ ซึ่งอาจจะเป็นเพียงการใช้ภาพของบุคคลอื่นเป็นโปรไฟล์เข้ามาพูดคุยกับเหยื่อ เพิ่มความสมจริงเท่านั้น 

  - มิจฉาชีพจะมักไลฟ์สดให้สมาชิกได้ชม สร้างสถานการณ์ว่า ได้พาผู้หญิงไทยไปพบกับผู้ชายชาวต่างชาติที่ร้านอาหาร แต่ผู้หญิงไทยที่อ้างว่า เป็นลูกค้ากลับมีเพียงแค่คนเดียว ส่วนผู้ชายชาวต่างชาติที่มาออกเดตกับผู้หญิงไทยกลับไม่เปิดเผยใบหน้า อ้างว่ากลัวเป็นกระแส หรือกลัวคนรู้จักเห็น 

  - มิจฉาชีพจะมีผู้ชายชาวต่างชาติร่วมขบวนการและไปออกเดตกับลูกค้า โดยใช้ผู้ชายชาวต่างชาติจะเป็นบุคคลกลุ่มเดียวกันวนเวียนไปออกเดต เพื่อสร้างความสมจริง 

  - มีมิจฉาชีพบางกลุ่มขอให้ผู้หญิงไทยส่งรูปโป๊ เปลือยของตัวเอง เพื่อนำไปให้ผู้ชายชาวต่างชาติได้เลือก โดยแนะนำว่า ถ้าอยากได้เงินให้เรียกร้องเงินเอาจากผู้ชายชาวต่างชาติเอง ซึ่งการกระทำลักษณะนี้น่าจะส่อไปในทางค้าประเวณีมากกว่า 

  ประเด็นปัญหาใหญ่ที่อาจจะสร้างความเสียหายกับผู้หญิงชาวไทยที่ตกเป็นเหยื่อได้ เนื่องจากกลุ่มมิจฉาชีพหรือกลุ่มบุคคลที่ทำธุรกิจ โดยที่ไม่ได้จดทะเบียนพาณิชย์นั้น จะไม่มีประสบการณ์ในการจัดหาคู่จริงๆ ไม่มีระบบป้องกันความปลอดภัย ไม่มีการคัดกรองผู้ชายชาวต่างชาติ จนอาจจะสร้างปัญหา ดังต่อไปนี้ 

  - กรณีผู้ชายชาวต่างชาติเริ่มคบหาดูใจกับผู้หญิงชาวไทยไปได้ระยะหนึ่ง ก็จะขอยืมเงิน เมื่อได้รับเงินจากผู้หญิงชาวไทยแล้ว ก็หนีหายไป โดยไม่สามารถติดต่อได้และไม่ทราบว่าเป็นใคร เนื่องจากไม่มีระบบคัดกรอง และไม่มีการเก็บหลักฐานของผู้ชายชาวต่างชาติดังกล่าว 

  นอกจากนี้ หากมีกรณีดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ เช่น  

  - กรณีผู้ชายชาวต่างชาติแอบถ่ายภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหวของผู้หญิงชาวไทยในขณะที่มีความสัมพันธ์กัน เพื่อเรียกร้องเงินในภายหลังหรือนำไปขายในกลุ่มลับเฉพาะ 

  - กรณีผู้ชายชาวต่างชาติเป็นกลุ่มมิจฉาชีพทำการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์  

  - กรณีผู้ชายชาวต่างชาติหลอกลวงไปกระทำอนาจาร หรือข่มขืน หรือ จับไปบังคับให้ขายบริการ 

  เบื้องต้นกระทรวงพาณิชย์ได้เล็งเห็นปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจในระบบออนไลน์ จึงได้ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ ดังต่อไปนี้ 

  ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553 

  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงให้การยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ของผู้ประกอบพาณิชยกิจสอดคล้องกับการถ่ายโอนภารกิจตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7(6) และมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบมาตรา 33 และมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้ โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จึงออกประกาศไว้ ดังนี้ 

  ข้อ 5 ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจดังต่อไปนี้ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือบริษัทมหาชนจำกัดตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักรต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (3) การซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์จะมีโทษปรับ ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 

  มาตรา 19 ผู้ประกอบพาณิชยกิจผู้ใด 

  (1) ไม่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ (2) แสดงรายการเท็จ หรือ (3) ไม่มาให้นายทะเบียนพาณิชย์สอบสวน ไม่ยอมให้ถ้อยคำ หรือไม่ยอมให้ทะเบียนพาณิชย์หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบตามมาตรา 17 มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท และในกรณีตาม (1) อันเป็นความผิดต่อเนื่องกัน ให้ปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งร้อยบาท จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

  ทั้งนี้ หากพฤติการณ์ส่อให้เห็นเจตนาว่าไม่มีการจัดหาคู่จริง พฤติการณ์เป็นแต่เพียงการหลอกผู้เสียหาย เพื่อให้ได้ไปซึ่งทรัพย์สินของผู้เสียหาย อาจถูกดำเนินคดีในข้อหาฉ้อโกง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 มีโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หรือข้อหาฉ้อโกงประชาชน มาตรา 343 มีโทษ จำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ มาตรา 14 “ (1) โดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน อันมิใช่การกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา” มีโทษจำคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

  ดังนั้น กรณีที่ท่านไม่ใช่มิจฉาชีพ แต่เป็นผู้ประกอบการที่จะได้จดทะเบียนพาณิชย์ตามประกาศดังกล่าวข้างต้นหรือไม่ก็ตาม การคัดกรองผู้ชายชาวต่างชาติ และการเก็บหลักฐานของผู้ชายชาวต่างชาติก่อนที่จะแนะนำให้ได้พบกับผู้หญิงชาวไทยนั้น เป็นสิ่งสำคัญมาก แม้ว่าท่านจะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดทางอาญาก็ตาม แต่ท่านก็อาจจะถูกเรียกไปให้ปากคำเป็นพยานก็ได้ และอาจจะสร้างความเสียหายให้กับท่านและธุรกิจครับ  

  สำหรับผู้ที่มีคำถามข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายและต้องการความช่วยเหลือ หรือมีเรื่องราวดีๆ อยากแบ่งปันประสบการณ์ เมลมาหาผมได้ที่ “คุยกับคนดัง” talktoceleb@trendvg3.com หรือ Facebook: ทนายเจมส์ LK ได้เลย

  อ่านเพิ่มเติม...

  อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  คนดังนั่งเขียนทนายเจมส์หาสามีฝรั่งหาผัวฝรั่งหาคู่ฝรั่งกฏหมาย

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  Sonp logo
  inet logo
  วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564 เวลา 17:07 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์