อุปทูตเยอรมนี สัมผัสพื้นที่ เยี่ยม ร.ร.ตชด.ชายแดนไทย

ข่าว

  อุปทูตเยอรมนี สัมผัสพื้นที่ เยี่ยม ร.ร.ตชด.ชายแดนไทย

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์

  4 ก.พ. 2561 06:01 น.

  คณะอุปทูตเยอรมนีไปเยี่ยมและมอบสิ่งของให้ ร.ร.ตชด.ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค (ร.ร.ปางสนุก) ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี.

  สถานเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆ ประจำประเทศไทย จะมีโครงการให้การช่วยเหลือด้านสังคมในประเทศไทยมากมาย สุดแล้วแต่วัตถุประสงค์ของการช่วยเหลือ และสอดคล้องกับนโยบายของแต่ละประเทศ

  สถานเอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำประเทศไทย เป็นอีกสถานเอกอัครราชทูตที่มีนโยบายให้การช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาไทย นอกจากการให้ทุนศึกษาต่อในต่างประเทศแล้ว ยังมีโครงการในประเทศไทยเช่นกัน

  มีอีกโครงการ ที่ทาง สถานเอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำประเทศไทย ให้การช่วยเหลือและเกิดผลดีต่อนักเรียนตามชายแดน ได้รับการบริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะ นั่นคือ โครงการมอบตู้เย็นพลังงานแสงอาทิตย์ และสิ่งของ ให้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ตามชายแดนไทย-เมียนมา

  พล.ต.ต.พงศ์ศักดิ์ ลิ้มเฉลิมฉัตร ผบก.ตชด.ภาค 1 พร้อมด้วย พ.ต.อ.ประกอบ พลเตชา รอง ผบก. ร่วมรับมอบตู้เย็นพลังงานแสงอาทิตย์ จากอุปทูตเยอรมนี และคณะ ด้วยความซาบซึ้งใจ.
  พล.ต.ต.พงศ์ศักดิ์ ลิ้มเฉลิมฉัตร ผบก.ตชด.ภาค 1 พร้อมด้วย พ.ต.อ.ประกอบ พลเตชา รอง ผบก. ร่วมรับมอบตู้เย็นพลังงานแสงอาทิตย์ จากอุปทูตเยอรมนี และคณะ ด้วยความซาบซึ้งใจ.
  นายยาน แชร์ อัครราชทูตที่ปรึกษา ทำหน้าที่อุปทูตเยอรมนีประจำประเทศไทย นำคณะเยี่ยมโรงเรียน ตชด.ชายแดนไทย-เมียนมา จ.กาญจนบุรี 3 โรงเรียนเพื่อมอบตู้เย็นพลังงานแสงอาทิตย์ เก็บอาหารสดไว้ปรุงให้นักเรียนรับประทาน รวมทั้งเก็บรักษาเซรุ่มและยารักษาโรค โดยมี พล.ต.ต.พงศ์ศักดิ์ ลิ้มเฉลิมฉัตร ผบก.ตชด.ภาค 1 ต้อนรับนำเยี่ยมพื้นที่.
  นายยาน แชร์ อัครราชทูตที่ปรึกษา ทำหน้าที่อุปทูตเยอรมนีประจำประเทศไทย นำคณะเยี่ยมโรงเรียน ตชด.ชายแดนไทย-เมียนมา จ.กาญจนบุรี 3 โรงเรียนเพื่อมอบตู้เย็นพลังงานแสงอาทิตย์ เก็บอาหารสดไว้ปรุงให้นักเรียนรับประทาน รวมทั้งเก็บรักษาเซรุ่มและยารักษาโรค โดยมี พล.ต.ต.พงศ์ศักดิ์ ลิ้มเฉลิมฉัตร ผบก.ตชด.ภาค 1 ต้อนรับนำเยี่ยมพื้นที่.

  สำหรับ ตู้เย็นพลังงานแสงอาทิตย์ นับว่ามีความจำเป็นในพื้นที่ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง ตู้เย็นจะช่วยในการเก็บถนอมรักษาอาหารสด ที่ใช้ในการประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน และเก็บรักษาเซรุ่มกับยารักษาโรค ที่มีความจำเป็นต้องเก็บรักษาในตู้เย็น

  นายยาน แชร์ อัครราชฑูตที่ปรึกษา ทำหน้าที่อุปทูตเยอรมนีประจำประเทศไทย และหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ ประจำสถานทูตฯ ได้จัดนำคณะไปเยี่ยมชม ร.ร.ตชด. จ.กาญจนบุรี ที่ให้การสนับสนุนมอบตู้เย็นพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 3 โรงเรียน เป็นเงิน 2 ล้านบาท เมื่อวันที่ 30 ม.ค.ที่ผ่านมา เพื่อติดตาม ความคืบหน้าและการช่วยเหลือต่อเนื่อง

  โรงเรียนเป้าหมายการลงพื้นที่ครั้งนี้ประกอบด้วย 1.ร.ร.ตชด.ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค (ชื่อเดิม ร.ร.ปางสนุก) ตั้งอยู่กลางป่าลึกบ้านเขาโจด ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสดิ์ 2.ร.ร.ตชด.บ้านทิไล่ป้า ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี และ 3.ร.ร.ตชด.บ้านเรดาร์ ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี ทั้ง 3 โรงเรียน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยี่ยมมาแล้วถึง 3 ครั้ง พร้อมทั้งพระราชทานความช่วยเหลือด้านต่างๆ

  นายยาน แชร์ มอบสมุดวาดภาพให้กับนักเรียน ร.ร.ตชด.บ้านทิไล่ป้า ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี บรรดานักเรียนต่างดีใจกันมาก.
  นายยาน แชร์ มอบสมุดวาดภาพให้กับนักเรียน ร.ร.ตชด.บ้านทิไล่ป้า ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี บรรดานักเรียนต่างดีใจกันมาก.
  คณะครู ตชด.ปรุงอาหารให้แก่นักเรียน โดยใช้วัตถุดิบที่แช่เย็นไว้กับตู้เย็นพลังงานแสงอาทิตย์ ทำให้นักเรียนได้บริโภคอาหารที่มีคุณภาพ.
  คณะครู ตชด.ปรุงอาหารให้แก่นักเรียน โดยใช้วัตถุดิบที่แช่เย็นไว้กับตู้เย็นพลังงานแสงอาทิตย์ ทำให้นักเรียนได้บริโภคอาหารที่มีคุณภาพ.

  อุปทูตเยอรมนี พร้อมคณะ เดินทางโดยเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ ของ ตชด. จากกรุงเทพฯ ไปยังพื้นที่ตั้งโรงเรียนทั้ง 3 แห่ง ซึ่งอยู่บนเขาทุรกันดาร มี พล.ต.ต.พงศ์ศักดิ์ ลิ้มเฉลิมฉัตร ผบก.ตชด.ภาค 1 พ.ต.อ.ประกอบ พลเตชา รอง ผบก.ตชด.ภาค 1 พ.ต.อ.เชน ทรงเดช และ พ.ต.ต.วีรยุทธ์ แสงสุวรรณ ร่วมเดินทางไปพร้อมคณะ

  จุดแรกไปเยี่ยม ร.ร.ตชด.ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค (ร.ร.ปางสนุก) ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสดิ์ มีนักเรียนจำนวน 167 คน ครู ตชด. 5 นาย และ คนดูแลเด็ก 3 คน มี ด.ต.พระนาย ขาวบาง เป็นครูใหญ่ นายยาน แชร์ ได้มอบตู้เย็นพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 1 ตู้ พร้อมสิ่งของต่างๆ

  จากนั้นเดินทางไปที่ ร.ร.ตชด.บ้านทิไล่ป้า ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี มีนักเรียนจำนวน 106 คน ครู ตชด. 4 นาย คนดูแลเด็ก 2 คน และครูจ้างสอน 1 คน มี ร.ต.ท.เอนก คำภิมูล เป็นครูใหญ่ โดย นายยาน แชร์ ได้มอบตู้เย็นพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 1 ตู้ พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องการเรียนการสอน และการปรุงอาหารเลี้ยงนักเรียนด้วย

  นักเรียนเข้าแถวหน้าโรงอาหาร เพื่อรอเข้าไปรับประทานอาหารกลางวัน ด้วยความดีใจที่มีอาหารปรุงสดให้รับประทานอย่างเอร็ดอร่อย.
  นักเรียนเข้าแถวหน้าโรงอาหาร เพื่อรอเข้าไปรับประทานอาหารกลางวัน ด้วยความดีใจที่มีอาหารปรุงสดให้รับประทานอย่างเอร็ดอร่อย.
  นายยาน แชร์ อุปทูตเยอรมนีประจำประเทศ และคณะ ได้สัมผัสพื้นที่จริง บริเวณที่ตั้งของโรงเรียน ตชด.ชายแดนไทย-เมียนมา.
  นายยาน แชร์ อุปทูตเยอรมนีประจำประเทศ และคณะ ได้สัมผัสพื้นที่จริง บริเวณที่ตั้งของโรงเรียน ตชด.ชายแดนไทย-เมียนมา.

  จุดสุดท้ายนั่งเฮลิคอปเตอร์ ไปที่ ร.ร.ตชด.บ้านเรดาร์ ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี มีนักเรียนจำนวน 234 คน ครู ตชด. 7 นาย คนดูแลเด็ก 2 คน และครู สปฐ. 1 คน มี พ.ต.ต.วีรยุทธ์ แสงสุวรรณ ครูใหญ่ พร้อมคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ การเยี่ยมชมโรงเรียนนี้ ต้องการเยี่ยมชมสภาพโรงเรียนเพื่อจัดยาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ขาดแคลนมาให้ต่อไป

  การลงสัมผัสพื้นที่จริงครั้งนี้ คณะอุปทูตเยอรมนี ได้ชมสภาพโรงเรียน การเรียนการสอน รวมทั้งอาหารที่ครู ตชด. ปรุงให้นักเรียนรับประทานอยู่ในสภาพที่สดน่ารับประทาน ต่างชื่นชมการทำงานของครู ตชด.ทุกคน นอกจากตู้เย็นแล้ว ยังสร้างโรงเพาะเห็ด เพื่อให้นักเรียนได้บริโภคเห็ดที่มีโปรตีนสูงด้วย

  นายยาน แชร์ อุปทูตเยอรมนีกล่าวว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง ประเทศ ไทย และ ประเทศเยอรมนี มีมากว่า 150 ปีนั้น ได้ร่วมมือกันในทุกด้าน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งสองฝ่าย

  นอกจากความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในโครงการความร่วมมือต่างๆแล้ว รัฐบาลเยอรมนี ยังสนับสนุนเงินให้กับโครงการเล็กๆ ด้วยงบประมาณแต่ละโครงการไม่เกิน 500,000 บาท เพื่อสนับสนุนภาคสังคม โรงเรียน มูลนิธิ ให้ดำเนินกิจการเพื่อสังคมได้

  “ในแต่ละปี สถานทูตเยอรมนี ได้ให้การสนับสนุนโครงการเหล่านี้ เป็นจำนวนเงินมากกว่า 6 ล้านบาท โดยมุ่งหวังเพื่อสนับสนุนให้งานขององค์กรนั้นเป็นประโยชน์กับชุมชนมากที่สุด และก้าวต่อไปได้ และการช่วยเหลือในโครงการเล็กๆนี้ สถานทูตไม่มีข้อจำกัดว่า ต้องเป็นองค์กรใด หรือเพื่อกิจกรรมใดโดยเฉพาะ” นายยาน แชร์ กล่าว

  ครู ตชด.เอาใจใส่และคอยดูแลนักเรียนรับประทานอาหารอย่างใกล้ชิด.
  ครู ตชด.เอาใจใส่และคอยดูแลนักเรียนรับประทานอาหารอย่างใกล้ชิด.

  นายยาน แชร์ กล่าวอีกว่า การบริจาคตู้เย็นที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เป็นตัวอย่างหนึ่งของความหลากหลายของโครงการ ที่สถานทูตเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ของตำรวจตระเวนชายแดน เพราะเห็นว่าเด็กนักเรียนตามพรมแดนที่มาจากหลายเผ่าพันธุ์ จะได้มีอาหารสดรับประทาน และตู้แช่ยังใช้เก็บยาต่างๆ โดยเฉพาะเซรุ่มแก้พิษงู จะช่วยชีวิตเด็กๆ หรือชาวบ้านแถวนั้นได้

  คณะอุปทูตเยอรมนีถือโอกาสเยี่ยมชมห้องเรียนของโรงเรียน ตชด.ด้วยความสนใจ.
  คณะอุปทูตเยอรมนีถือโอกาสเยี่ยมชมห้องเรียนของโรงเรียน ตชด.ด้วยความสนใจ.
  นายยาน แชร์ อัครราชทูตที่ปรึกษา ทำหน้าที่อุปทูตเยอรมนีประจำประเทศไทย นำคณะเยี่ยม ร.ร.ตชด.บ้านทิไล่ป้า ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เพื่อมอบตู้เย็นพลังงานแสงอาทิตย์เก็บถนอมอาหารและยารักษาโรค.
  นายยาน แชร์ อัครราชทูตที่ปรึกษา ทำหน้าที่อุปทูตเยอรมนีประจำประเทศไทย นำคณะเยี่ยม ร.ร.ตชด.บ้านทิไล่ป้า ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เพื่อมอบตู้เย็นพลังงานแสงอาทิตย์เก็บถนอมอาหารและยารักษาโรค.

  สรุปการนำคณะลงพื้นที่ของอุปทูตเยอรมนีครั้งนี้ วัตถุประสงค์สำคัญคือตรวจเยี่ยม ร.ร.ตชด. รวมทั้งหาข้อมูลเพื่อความร่วมมืออย่างยั่งยืน และเพื่อสนับสนุนในโครงการที่จะ เป็นประโยชน์กับเด็กตามชายแดนต่อไป.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  โรงเรียนตำรวจตระเวรชายแดนจังหวัดกาญจนบุรีคณะอุปทูตเยอรมนีสรวุฒิ จงสกุลช่วยเหลือนักเรียน

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  Sonp logo
  inet logo
  วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 06:53 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์