ไลฟ์สไตล์
100 year

นธป.6

ซี.12
4 ม.ค. 2561 05:01 น.
SHARE

หลักสูตร “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” (นธป.) รุ่นที่ 6 ของศาลรัฐธรรมนูญ ได้ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษา อบรมเรียบร้อยแล้วจำนวน 52 ราย

กำหนดการรายงานตัวและมีพิธีเปิดการศึกษาอบรมในวันที่ 17 มกราคม ศกนี้ ณ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ

ข่าวแนะนำ

ทั้งนี้ ผู้เข้าศึกษาอบรม นธป.6 ประกอบด้วย

1.นายก่อพงศ์ สุวรรณจูฑะ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค 9 ศาลอุทธรณ์ภาค 9 2.นายกัลกุล ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการ บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) 3.นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร 4.นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 5.นายจาดุร อภิชาตบุตร ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

6.นายจีระพัฒน์ พันธุ์ทวี ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 9 7.นางสาวจุฑาพร กุมุทพงษ์พานิช กรรมการบริหาร บริษัท โตโยต้า พารากอน มอเตอร์ จำกัด 8.นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 9.นายชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ 10. พล.ร.ท.ชาติชาย ศรีวรขาน รองเสนาธิการทหารเรือ กองบัญชาการกองทัพเรือ

11.นายชูชาติ อินสว่าง ประธานชมรมสหกรณ์ภาคเกษตรแห่งประเทศไทย 12.รศ.ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 13. พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ 14. ดร.ณัฏฐญา พัฒนะวาณิชนันท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ สำนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 15.นายถาวร ลีนุตพงษ์ ประธานมูลนิธิเมตตาธรรมเพื่อเด็กยากไร้

16.พล.ต.ต.เทพฤทธิ์ พรรณพัฒน์ ที่ปรึกษาบริษัท บริษัทเจ็มมินาย ทรานสปอร์ต แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด 17.นางนิตษา ชีวะพฤกษ์ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท เนเจอร์ เบสท์ฟู้ด จำกัด 18.นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 19.นางนุสรา บัญญัติปิยพจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 20.นางสาวเนติมา เอื้อธรรมาภิมุข เลขานุการคณะกรรมการสื่อสารมวลชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 21.นายบุญเสริม นาคสาร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหาร สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 22.พล.ต.ประชาพัฒน์ วัจนะรัตน์ ตุลาการพระ ธรรมนูญหัวหน้าคณะฝ่ายทหารสูงสุด สำนักตุลาการทหาร กรมพระธรรมนูญ 23.นายปรีชา ถิรกิจพงศ์ กงสุลกิตติมศักดิ์ยูเครน ประจำประเทศไทย 24.นายปิยกร อภิบาลศรี รองอธิบดีกรมสรรพสามิต 25.ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรง พยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วันพรุ่งนี้เป็นรายชื่อส่วนที่เหลือสำหรับ นธป.6

ซี.12

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตยศาลรัฐธรรมนูญอบรมมุมข้าราชการซี.12ราชการ

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2564 เวลา 20:59 น.