ไลฟ์สไตล์
100 year

ราชการส่วนภูมิภาค

ซี.12
3 ม.ค. 2561 05:01 น.
SHARE

พ้นช่วงเทศกาลปีใหม่เข้ามาสู่บรรยากาศการทำงานวันแรกของปี มีเรื่องราวและข้อมูลที่น่ารู้เหลืออยู่มากมายทั้งการฝึกอบรมในระดับต่างๆนานาชนิดตลอดไปจนถึงความคืบหน้าในการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการเพื่อให้การบริการประชาชนเป็นไปอย่างทั่วถึง

มาดูกันถึงส่วนราชการฝ่ายพลเรือนที่มีหน่วยงานส่วนภูมิภาคอยู่ในจังหวัดต่างๆซึ่งกำหนดให้มี ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นหัวหน้ารับผิดชอบในการบริหารราชการแผ่นดินภายในจังหวัด

ข่าวแนะนำ

ต้องเริ่มต้นกันที่ กระทรวงมหาดไทย ต้นสังกัดของผู้ว่าราชการจังหวัดเสียก่อน มีตัวแทนสำนักงานปลัดกระทรวงและกรมเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค 7 หน่วยงานด้วยกันคือ 1.สำนักงานจังหวัด 2.ที่ทำการปกครองจังหวัด/อำเภอ 3.สำนักงานที่ดินจังหวัด/อำเภอ (เดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขา) 4.สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด 5.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 6. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ 7.สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

ของกระทรวงอื่นๆที่มีหน่วยงานเป็น ส่วนภูมิภาค อยู่ในจังหวัดขึ้นกับผู้ว่าราชการจังหวัดก็มี 1.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด 2.สำนักงานคลังจังหวัด 3.สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 4.สำนักงานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 5.สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 6.สำนักงานเกษตรจังหวัด 7.สำนักงานสหกรณ์จังหวัด 8.สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด/อำเภอ 9.สำนักงานประมงจังหวัด 10.สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด 11.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 12.สำนักงานพลังงานจังหวัด 13.สำนักงานพาณิชย์จังหวัด 14. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด 15.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 16.สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 17.สำนักงานขนส่งจังหวัด 18.สำนักงานสถิติจังหวัด 19.สำนักงานบังคับคดีจังหวัด 20.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด 21.เรือนจำจังหวัด/อำเภอ 22.สำนักงานแรงงานจังหวัด 23.สำนักงานจัดหางานจังหวัด 24.สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 25.สำนักงานประกันสังคมจังหวัด 26.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

รวมแล้วมีจำนวนตัวแทนกรม/กระทรวงในจังหวัด 33 หน่วยงานที่เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคขึ้นกับผู้ว่าราชการจังหวัด

ส่วนราชการอื่นๆที่เห็นขึ้นป้ายในจังหวัดต่างๆล้วนเป็น หน่วยงานส่วนกลาง ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคทั้งสิ้น ผู้ว่าราชการจังหวัด ไม่มีอำนาจจะไปแตะต้องอะไรเขาเพราะเขาฟัง อธิบดี/ปลัดกระทรวง ซึ่งเป็นเจ้านายโดยตรงเท่านั้น

คนเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดจึงต้องมีศิลปะในการใช้คน รู้จักโน้มน้าวจิตใจคนจึงสามารถใช้ทรัพยากรของทุกส่วนราชการมาแก้ปัญหาเพื่อบริการประชาชน

ในโอกาสต่อไปจะได้นำข้อมูลเกี่ยวกับ หน่วยงานส่วนกลาง ที่ตั้งอยู่ใน ส่วนภูมิภาค คือ จังหวัด มาให้พิจารณา

เห็นแล้วจะร้องโอ้โฮเพราะมีจำนวนหลายหลากมากมายยิ่งกว่าหน่วยงานส่วนภูมิภาคอีก.

ซี.12

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ราชการกระทรวงผู้ว่าราชการมุมข้าราชการซี.12

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันพฤหัสที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 03:51 น.