กระทรวงต่างประเทศ มอบของขวัญปีใหม่ 2561 บริการอุ่นใจใกล้ชิดประชาชน

ข่าว

  กระทรวงต่างประเทศ มอบของขวัญปีใหม่ 2561 บริการอุ่นใจใกล้ชิดประชาชน

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์

  2 ม.ค. 2561 05:01 น.

  กระทรวงการต่างประเทศ ยุค นายดอน ปรมัตถ์วินัย เป็น รมว.ต่างประเทศ ยังคงเน้นเรื่องการปรับปรุงและนำนวัตกรรมใหม่ๆมาพัฒนางานบริการ อย่างมีประสิทธิภาพและก้าวทันโลกเทคโนโลยีด้านต่างๆ โดยมี นางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวง เป็นแม่งานรับนโยบายมาประสานงานเร่งรัดให้ทุกหน่วยขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย

  กรมการกงสุล หน่วยงานที่บริการประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงเป็นหน่วยงานสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย “การทูตเพื่อประชาชน ทุกแห่งหนเราดูแล” ทุกยุคทุกสมัย และยังครองรางวัล หน่วยงานบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว มาตลอด

  โดยเฉพาะ รางวัลมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ของสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2560 (Government Easy Contact Center : GECC)

  ชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุล.
  ชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุล.

  นายชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุล เปิดเผยถึงแผนงานว่าในปี 2561 มีโครงการต่างๆ ที่จะดำเนินการโดยมุ่งเน้นประโยชน์แก่ประชาชน โดยเฉพาะการให้บริการเป็นหัวใจสำคัญที่สุด รักษาระดับการทำงานของหน่วยงานภาครัฐที่เป็นเลิศที่คนไทยเชื่อถือ-พึ่งได้ทั้งในและนอกประเทศ ดังนี้

  ปีใหม่นี้ 2561 กรมการกงสุลมอบของขวัญปีใหม่สุดพิเศษให้แก่พี่น้องชาวไทย ตามนโยบายมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนของรัฐบาล ดังนี้

  ทำหนังสือเดินทางได้วันเสาร์

  เปิดบริการทำหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ตตามโครงการ “ทำพาสปอร์ตได้ในวันเสาร์” เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก โดยเฉพาะในช่วงเวลาต้นปี เป็นช่วงที่คนไทยเดินทางไปต่างประเทศกันมาก ผู้ปกครองไม่ต้องหยุดงาน บุตรหลานไม่ต้องหยุดเรียน เพื่อมาทำหนังสือเดินทางในวันราชการ

  ดอน ปรมัตถ์วินัย รมว.ต่างประเทศ.
  ดอน ปรมัตถ์วินัย รมว.ต่างประเทศ.

  เปิดให้บริการในวันเสาร์ที่ 6 และ 13 ม.ค.2561 ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น. ที่ สนง.หนังสือเดินทางชั่วคราว 3 แห่ง ได้แก่ 1.สนง.หนังสือเดินทางชั่วคราว MRT คลองเตย 2.สนง.หนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา (ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์) และ 3. สนง.หนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า (อาคาร SC Plaza/สายใต้ใหม่) เฉพาะการทำหนังสือเดินทางธรรมดา โดยจะจัดส่งทางไปรษณีย์ รวมทั้งจะมีบริการบันทึกหนังสือเดินทาง (Endorsement) ด้วย

  นอกจากนี้ยังมีแผนจะเปิดบริการ “ทำพาสปอร์ตได้ในวันเสาร์” อีกรอบ ในช่วงกลางเดือน ก.พ.-เม.ย.2561 ซึ่งเป็นช่วงที่คนไทยมีการเดินทางมาก มีช่วงวันหยุดยาวและปิดภาคการศึกษา

  เปิดตัวหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์รุ่นใหม่

  กระทรวงการต่างประเทศ มีแผนจะเปิดตัว หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์เล่มใหม่ โดยอยู่ระหว่างการศึกษาที่จะขยายอายุหนังสือเดินทางจาก 5 ปี ออกเป็น 10 ปี และจะมีการเพิ่มคุณสมบัติด้านความปลอดภัย เพื่อป้องกันการปลอมแปลงสูงขึ้น ตลอดจนรูปเล่มและภาพถ่ายในหนังสือเดินทางที่ทันสมัยให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนในยุคดิจิทัลและในแง่การบริการจะเน้นคุณภาพและความรวดเร็วมากขึ้น

  โดยยังคงคำนึงถึงมาตรฐานป้องกันการปลอมแปลงในระดับสูงและมีการจัดเก็บข้อมูลชีวมาตร (biometrics) เพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการตรวจ สอบยืนยันตัวบุคคลซึ่งเป็นที่ยอมรับในต่างประเทศ

  กงสุลสัญจรสู่ทุกภูมิภาค

  ปี 2561 นี้ กรมการกงสุลจะจัด “กงสุลสัญจร” ไปให้บริการทำหนังสือเดินทางทุกภูมิภาครวม 15 ครั้ง เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ไม่ต้องมาทำหนังสือเดินทางถึงกรุงเทพฯ หรือไป สนง.หนังสือเดินทางจังหวัดอื่น

  พร้อมกันนี้ได้วางแผนจะจัดโครงการ “กรมการกงสุลสัญจร” ขึ้น โดยผู้บริหารกรมการกงสุลจะเดินทางไปจังหวัดต่างๆ เพื่อพบหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับภาครัฐและภาคเอกชนในท้องถิ่น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการกงสุลในพื้นที่ รวมถึงการอำนวยความสะดวกด้านการรับรองเอกสารและตรวจลงตราเพื่อส่งเสริมความสะดวกการประกอบธุรกิจและการท่องเที่ยว

  บุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ.
  บุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ.

  มีไฮไลต์เพิ่มเติมคือการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องการไปทำงาน/ศึกษาต่อในต่างประเทศ และการช่วยเหลือคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศแก่ประชาชนในจังหวัดต่างๆ นอกจากนี้จะจัดบริการคลินิกรับรองเอกสารและนิติกรณ์ไปบริการด้วย มีกลุ่มเป้าหมายคือแรงงาน นักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไป และเชิญสื่อมวลชนร่วมลงพื้นที่ไปด้วย

  เริ่มครั้งแรกวันที่ 8-12 ม.ค.2561 ที่ อ.แม่สอด จ.ตาก ก่อนไป จ.น่าน จากนั้น เดือน ก.พ. ที่นราธิวาส ยะลา อ่างทอง เดือน มี.ค. ที่เพชรบูรณ์ มุกดาหาร บึงกาฬ เดือน เม.ย. ที่แพร่ เดือน พ.ค. ที่บุรีรัมย์, สระแก้ว เดือน มิ.ย. ที่แม่ฮ่องสอน เดือน ก.ค. ที่กาญจนบุรี และ เดือน ส.ค. ที่ราชบุรี กระบี่

  เพิ่มจุดบริการรับรองเอกสารที่ MRT คลองเตย

  กรมการกงสุลได้เปิด สนง.หนังสือเดินทางชั่วคราว ที่ MRT คลองเตย เมื่อเดือน ธ.ค.2559 เพื่อตอบสนองวิถีชีวิตของคนเมืองที่นิยมใช้รถไฟฟ้าในการเดินทาง ซึ่งได้รับการยอมรับดีมาก มีผู้ไปรับบริการจำนวนมาก

  ในเดือน เม.ย.2561 จะต่อยอดเปิด บริการรับรองเอกสาร และ นิติกรณ์ ที่ MRT คลองเตย เพื่อประชาชนสามารถได้รับการบริการครบวงจร เป็นการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจของภาคเอกชนไทย โดยเฉพาะภาคธุรกิจที่ตั้งอยู่บริเวณสาทร สีลม สุขุมวิท หากมีการตอบรับที่ดีอาจพิจารณาเปิดเพิ่มเติมในกรุงเทพฯอีก

  ปัจจุบันบริการรับรองนิติกรณ์เอกสารในกรุงเทพฯ มีที่กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ และกำลังจะเปิดที่ MRT คลองเตยเป็นแห่งที่ 2 ส่วนในต่างจังหวัดมีใน สนง.หนังสือเดินทางชั่วคราว 3 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ อุบลราชธานี และสงขลา และมีแผนงานจะขยายเพิ่มเติมไปยังจังหวัดอื่นตามภูมิภาคที่เป็นศูนย์กลางธุรกิจด้วย

  ทุกแห่งหน เราดูแล

  ปี 2561 นี้ กรมการกงสุลจะเปิดตัวแคมเปญใหม่ เพื่อให้ความรู้แก่คนไทยในเรื่องงานกงสุล และการไปใช้ชีวิตในต่างแดนให้ปลอดภัยและเป็นสุข โดยจะออกเป็นซีรีส์สั้นๆ ในช่วงต้นปีรวม 7 ตอน คนที่ได้ชมแล้วบอกว่า พลาดไม่ได้ รับรองว่าได้ความรู้ตรงจุดถูกใจทุกวัยแน่นอน

  หลังจากปี 2560 กรมการกงสุล ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ 97 แห่งทั่วโลก ได้ให้ความช่วยเหลือคนไทยตกทุกข์ในต่างประเทศทั้งสิ้น 10,216 ราย และแนวโน้มลดลงกว่าร้อยละ 30 ส่วนหนึ่งน่าจะมาจากการที่กรมการกงสุล ได้ใช้การสื่อสารงานกงสุลแบบยิงตรงถึงประชาชน ผ่าน facebook “กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ” และแอพพลิเคชั่นสุดฮิพ ThaiConsular เพื่อแจ้งข่าวสารต่างๆและแจ้งเตือนภัยพิบัติทั่วทุกมุมโลก

  พร้อมรับ SMART Visa

  กรมการกงสุลเตรียมความพร้อมเพื่อรับ SMART Visa ตามที่รัฐบาลมีกำหนดจะประกาศใช้ SMART Visa เพื่อดึงดูดนักลงทุน ผู้บริหาร และบุคลากรที่มีทักษะสูงให้เข้ามาทำงานในประเทศไทยในอุตสาหกรรมที่เป็นเป้าหมายของการพัฒนาประเทศ ในวันที่ 15 ม.ค.2561 นั้น

  ขณะนี้ได้เตรียมความพร้อม ซักซ้อมความเข้าใจเพื่อรับการประกาศใช้ SMART Visa ดังกล่าว อาทิ คุณสมบัติ สิทธิประโยชน์ของ SMART Visa ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ทั่วโลกจะเป็นด่านแรกที่จะอำนวยความสะดวกในการให้บริการ SMART Visa

  แผนงานในปี 2561 นับเป็นอีกก้าวที่จะทำให้กรมการกงสุล “ใกล้” ประชาชนยิ่งขึ้น เป็นงานบริการที่ทำให้ประชาชนอุ่นใจได้ทั้งในและต่างประเทศ และเป็นกระจกสะท้อนภาพการทำงานไปข้างหน้า อย่างไม่หยุดนิ่ง.

  อ่านเพิ่มเติม...

  อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

   วิดีโอแนะนำ

   ชาวเน็ตว่าไง? สาวคาใจ ร้านซักรีด 12 ตัว 500 บาท
   05:09

   ชาวเน็ตว่าไง? สาวคาใจ ร้านซักรีด 12 ตัว 500 บาท

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 11:46 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์