ข่าว
100 year

ดุสิตโพล ชี้ พ่อควรสอนให้ลูกเป็นคนดี มีน้ำใจ ไม่ใช้อารมณ์ จึงจะได้ดี

ไทยรัฐออนไลน์4 พ.ย. 2560 12:26 น.
SHARE

สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจ พ่อควรสอนให้ลูกเป็นคนดี มีน้ำใจ ให้ลองผิดลองถูก เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ไม่ควรโมโห ใช้อารมณ์สอนลูก ส่วนอุปสรรคในการสอนลูกของพ่อ พบส่วนใหญ่ไม่มีเวลาให้ ต้องทำงาน..

วันที่ 4 พ.ย. สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,214 คน ในหัวข้อ “พ่อ” สอนลูกอย่างไร? จึงจะได้ดี ระหว่างวันที่ 30 ต.ค.– 2 พ.ย.60 สรุปผลได้ดังนี้

1. “พ่อ” ควรสอนลูกอย่างไร? จึงจะได้ดี มีดังนี้
อันดับ 1 สอนในสิ่งที่ดี ที่ถูกต้อง สอนลูกให้เป็นคนดี มีน้ำใจ เสียสละ ช่วยเหลือ แบ่งปัน 52.23%
อันดับ 2 ให้ลูกทำในสิ่งที่ชอบ ลองผิดลองถูก เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง 23.50%
อันดับ 3 นำหลักธรรมคำสอนมาใช้ในการดำเนินชีวิต มีสติ มีเหตุผล รู้จักพอเพียง 23.00%
อันดับ 4 ทำให้ดูเป็นตัวอย่าง เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูก 16.82%
อันดับ 5 ต้องเป็นคนซื่อสัตย์ กตัญญู ทดแทนบุญคุณ 13.57%

2. สิ่งที่ประทับใจในการสอนของพ่อ มีดังนี้
อันดับ 1 พ่อสอนให้เป็นคนดี รักประเทศ รักครอบครัว 37.98%
อันดับ 2 พ่อสอนให้รู้จักการใช้ชีวิต การเอาตัวรอด รู้จักพึ่งพาตนเอง 35.14%
อันดับ 3 พ่อเป็นผู้นำ เป็นแบบอย่างที่ดี 24.50%
อันดับ 4 พ่อสอนด้วยเหตุผล ใช้คำพูดสุภาพ ใจเย็น 19.36%
อันดับ 5 พ่อให้โอกาส ให้กำลังใจ ให้คำปรึกษาที่ดี 13.67%

3. สิ่งที่ไม่ชอบในการสอนของพ่อ คือ
อันดับ 1 ดุ เสียงดัง โมโห ใช้อารมณ์ 43.57%
อันดับ 2 เคร่งครัด บังคับมากเกินไป 23.70%
อันดับ 3 หัวโบราณ ไม่เปลี่ยนแปลงความคิดตามยุคสมัย 18.96%
อันดับ 4 ทุบตี ลงโทษอย่างรุนแรง 10.84%
อันดับ 5 สอนเรื่องเดิมๆ เรื่องที่รู้อยู่แล้ว พูดจาซ้ำซาก 10.16%

4. พ่อสอนด้วยวิธีการใดหรือผ่านช่องทางใด
อันดับ 1 ด้วยวาจา /ด้วยตนเอง 95.17%
อันดับ 2 ทำกิจกรรมร่วมกัน 44.75%
อันดับ 3 ให้อ่านหนังสือ 19.92%
อันดับ 4 ฝากแม่/พี่น้อง/คนในครอบครัว มาบอก 18.22%
อันดับ 5 ใช้วิธีแชต/ไลน์ 16.61%

5. ปัญหา อุปสรรค ที่พบในการสอนของพ่อ คือ
อันดับ 1 ไม่มีเวลา ต้องทำงาน 37.18%
อันดับ 2 อายุที่ต่างกัน ไม่เข้าใจเด็กรุ่นใหม่ 22.38%
อันดับ 3 มักทะเลาะกัน เถียงกันมากกว่าพูดคุยด้วยเหตุผล 20.04%
อันดับ 4 เอาแต่ใจ ใช้อารมณ์ 15.88%
อันดับ 5 เรื่องที่พ่อสอน แต่พ่อก็ทำไม่ได้ เช่น ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ 14.62%

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ดุสิตโพลโพลพ่อลูกพ่อสอนลูกมหาวิทยาลัยสวนดุสิตข่าวทั่วไป

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้