Thairath Logo
กีฬา

สภาพภูมิอากาศกับราชวงศ์ที่ล่มสลาย

Share :
line-share-logo

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่ได้เพิ่งจะเกิดขึ้นในยุคสมัยนี้ แต่น่าจะเกิดขึ้นมาตั้งแต่อดีต ซึ่งไม่นานนี้นักประวัติศาสตร์ด้านสภาพภูมิอากาศจากวิทยาลัยตรินิตี้เมืองดับลิน ประเทศไอร์แลนด์ ได้รายงานในวารสารวิชาการเนเจอร์ คอมมูนิเคชั่น (The Journal Nature Communications) เผยว่า ภูเขาไฟระเบิดอาจมีบทบาทสำคัญต่อการล่มสลายของราชวงศ์ปโตเลมีแห่งอียิปต์โบราณ

อาณาจักรอียิปต์ส่วนใหญ่นั้นเจริญเติบโตด้วยถูกหล่อเลี้ยงจากแม่น้ำไนล์ ซึ่งเป็นแหล่งผลิต พืชผลการเกษตรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุคโบราณ นักวิทยาศาสตร์เผยข้อมูลว่า มีอนุภาคกำมะถันนับร้อยนับพันล้านตัน จากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อ 2,000 ปีที่ผ่านมา ถูกผลักเข้าสู่ชั้นบรรยากาศลอยตัวไปไกลถึงเส้นศูนย์สูตรและแช่อยู่เหนือที่ราบสูงเอธิโอเปีย อันเป็นแหล่งกำเนิดแม่น้ำไนล์ ก่อเกิดรังสีความร้อนจำนวนมาก ซึ่งทำให้ฝนไม่ตก เป็น สาเหตุให้น้ำในแม่น้ำไนล์ลดลง

นักวิจัยเผยว่า ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ชี้ให้เห็นถึงการขาดแคลนอาหารอันเป็นผลมาจากน้ำจากแม่น้ำไนล์ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพและทำ เกษตรของผู้คน รวมถึงการลุกฮือจลาจลอย่างรุนแรงภายในอาณาจักร ซึ่งเป็นช่วงเวลาใกล้เคียงกับการปะทุของภูเขาไฟ สิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางสังคม ผู้คนความเจ็บป่วยและโหยหิวตลอดช่วง 20 ปีที่เหลืออยู่ของราชวงศ์ปโตเลมีก่อนจะล่มสลายไป.

อ่านเพิ่มเติม...
ภูมิอากาศเนเจอร์ คอมมูนิเคชั่นอียิปต์ประวัติศาสตร์ทันโลกการศึกษา