ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  พระสังฆราช ทรงย้ำเจ้าอาวาสต้องพัฒนาวัดเป็นหลักทางปัญญาให้สังคม

  ไทยรัฐออนไลน์4 ก.ย. 2560 19:30 น.
  SHARE

  "สมเด็จพระสังฆราช" ทรงย้ำเจ้าอาวาสต้องพัฒนาวัดเป็นหลักทางปัญญาให้สังคม ย่อมได้ชื่อว่า กตัญญูกตเวทีต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในงานพระราชทานวิสุงคามสีมา

  เมื่อวันที่ 4 ก.ย.60 ที่วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จ.นครปฐม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานในพิธีประทานประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานวิสุงคามสีมา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 จำนวน 305 วัด

  จากนั้นทรงมีพระโอวาท ว่า สมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ พระราชทานวิสุงคามสีมาในคราวนี้ให้กับ 305 วัด นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นเครื่องหมายแห่งพระราชศรัทธา ควรที่เจ้าอาวาสวัดจะได้ถวายอนุโมทนา ถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน นอกจากนี้ท่านเจ้าอาวาสทั้งหลายยังมีหน้าที่ในการรับสนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานเป็นแนวทางให้กับคณะสงฆ์ว่า "พัฒนาความรู้และคุณภาพของพระสงฆ์ให้เป็นหลักทางใจของประชาชน ให้พระมีความสำนึกและเป็นประโยชน์ในสังคมไทย"

  นอกจากนี้เจ้าอาวาสต้องมีปณิธานและความเพียรในการทำให้วัดเป็นหลักทางปัญญาให้สังคม เพราะความโง่เขลานั้นเป็นหนทางที่ตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงกับความเป็นพุทธะ ซึ่งความเป็นพุทธที่แท้นั้น ย่อมได้แก่ การเป็นผู้รู้สัจธรรม เป็นผู้ตื่นจากกิเลส และเป็นผู้เบิกบานในธรรม การทำวัดให้เป็นหลักทางปัญญาให้สังคมได้นั้น ย่อมได้ชื่อว่า กตัญญูกตเวทีต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และสมควรแก่เกียรติยศ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานมา.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  สมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณพระราชทานวิสุงคามสีมาประจำปี2560เจ้าอาวาสการศึกษา

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้