king10
Thairath Logo
กีฬา

ห้องอันโอ่โถง

Share :
line-share-logo

ภาพความใหญ่โตภายในสถาบันจอห์น เอฟ. เคนเนดี เพื่อศิลปะการแสดง หรือในชื่อสั้นๆว่าศูนย์เคนเนดี เป็นสถานที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติและระลึกแด่ประธานาธิบดีจอห์น เอฟ. เคนเนดี แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐฯ ซึ่งมีการติดตั้งประติมากรรมลอยตัวใบหน้าของอดีตประธานาธิบดีผู้ล่วงลับในลักษณะรูปปั้นครึ่งตัว หัว และไหล่.

อ่านเพิ่มเติม...
โลกาภิวัตน์สถาบันจอห์น เอฟ. เคนเนดีห้องอันโอ่โถงศิลปะการแสดงประติมากรรม