ข่าว
  • Thairath Talk
  • 100 year

    แก้วิกฤติ! เมียนมาขาดแคลนน้ำสะอาด 20% เด็กตายเพราะท้องเสีย (คลิป)

    ไทยรัฐออนไลน์4 เม.ย. 2560 13:05 น.
    SHARE

    ในทุกๆ วันมีเยาวชนกว่า 1,000 คนทั่วโลกที่เสียชีวิต เนื่องจากการติดเชื้อ หนึ่งในสาเหตุหลักคือการบริโภคน้ำที่ไม่สะอาดเพียงพอ

    หันกลับมามองที่เพื่อนบ้านในประเทศอาเซียนอย่าง เมียนมา พบว่าจากสถิติอย่างเป็นทางการของกระทรวงสาธารณสุขแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และองค์กรอนามัยโลก (WHO) พบว่าร้อยละ 20 ของเด็กเล็กที่เสียชีวิตในช่วงอายุต่ำกว่า 5 ขวบของพม่า มีสาเหตุจากอาการท้องเสีย

    ซึ่งจากตัวเลขจะเห็นว่าอันตรายการเสียชีวิตเพราะท้องเสียของเด็กเมียนมา มากเป็น 2 เท่าจากค่าเฉลี่ยทั่วโลก และมีสัดส่วนใกล้เคียงกับการเสียชีวิตของเด็กในกลุ่มประเทศที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮารา ทวีปแอฟริกา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ขาดแคลนแหล่งน้ำธรรมชาติ ตัวเลขตรงนี้บ่งบอกได้ดีถึงวิกฤติน้ำสะอาดเพื่อการบริโภคของ เมียนมา

    พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล หรือ พีแอนด์จี เป็นหนึ่งในบริษัทเอกชนที่เล็งเห็นถึงปัญหานี้ หลังพบหลายพื้นที่ในเมียนมา ยังขาดแคลนน้ำดื่มที่ปลอดภัย จึงคิดค้นนวัตกรรม "ผงบำบัดน้ำสะอาด" ที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวเมียนมา ให้มีน้ำบริโภคสะอาดได้ดื่มกิน ร่วมมือกับองค์กรระดับชุมชนในเมียนมา ลงพื้นที่สำรวจชุมชนที่ขาดแคลนน้ำดื่มสะอาด และนำเทคโนโลยี "ผงบำบัดน้ำสะอาด" ที่เกิดจากการคิดค้นพัฒนาของพีแอนด์จีร่วมมือกับศูนย์ควบคุมและป้องกันการแพร่โรคระบาด สหรัฐอเมริกา แจกจ่ายให้กับชุมชนที่ขาดแคลน

    ผงบำบัดน้ำสะอาด

    ผงบำบัดน้ำสะอาดมาในรูปแบบของผงบรรจุในซองเล็กๆ หลักการทำงานง่ายๆ ใช้กันได้ในครัวเรือน แค่ใช้ผงบำบัดน้ำสะอาด จำนวน 4 กรัมกับน้ำ 10 ลิตร ผสมกันแล้วประมาณ 30 นาที ผงบำบัดน้ำสะอาด จะสามารถกำจัดแบคทีเรีย เชื้อไวรัส และปรสิตต่างๆ ที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำ ทั้งยังสามารถตกตะกอนสิ่งปนเปื้อนต่างๆ ที่อยู่ในน้ำได้ดีอีกด้วย โดยจากการศึกษาพบว่า ผงบำบัดน้ำนี้ช่วยลดอาการป่วยเนื่องจากการบริโภคน้ำที่ไม่สะอาดในเด็กพม่าอายุต่ำกว่า 5 ปีได้กว่า 50 เปอร์เซ็นต์

    นอกจากนี้การแจกจ่าย ผงบำบัดน้ำแล้ว ยังเน้นให้ความรู้แก่ประชาชนเมียนมาให้ตระหนักถึงการบริโภคน้ำสะอาด โดยให้ความรู้กับโรงเรียนและสถานอนามัยในระดับชุมชน ซึ่งจากการให้ความรู้และติดตามผลของการบริโภคน้ำสะอาดอย่างต่อเนื่องของกลุ่มชุมชนพบว่า สุขภาพโดยรวมของประชาชนดีขึ้น

    มิสยูนิเวิร์สเมียนมา เจ้าของรางวัลชุดประจำชาติจากเวทีมิสยูนิเวิร์สครั้งล่าสุด

    นายราฟฟี่ ฟาฮาร์โด กรรมการผู้จัดการบริษัทพรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผย “พีแอนด์จีมีความภูมิใจและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้ร่วมฉลองวาระครบรอบ 4 ปีของโครงการ 10 Merits of Water Donation โดยได้ดำเนินการรณรงค์โครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะจัดสรรน้ำดื่มที่สะอาด และปลอดภัยให้แก่ประชาชนชาวเมียนมา

    เราเชื่อมั่นว่าการเข้าถึงน้ำดื่มที่สะอาด จะช่วยส่งเสริมสุขภาพ อนามัย และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวเมียนมาได้เป็นอย่างดี ซึ่งโครงการนี้จะสำเร็จลุล่วงไปไม่ได้หากขาดการสนับสนุนจากองค์กรพันธมิตร ทั้งจากรัฐบาลเมียนมา, รัฐบาลสหรัฐอเมริกา, พันธมิตรทางธุรกิจ, สื่อมวลชน ผู้บริโภคที่ให้การสนับสนุนโครงการนี้ และอาสาสมัครจาก เวิลด์วิชั่นเมียนมา (World Vision Myanmar) ที่ให้ความช่วยเหลือ บรรเทาภาวะฉุกเฉินด้านน้ำดื่มสะอาด ให้กับผู้ประสบภัย ผ่านผงทำน้ำดื่มปลอดภัยพีแอนด์จี”

    เซเลบพม่าร่วมงาน

    ด้าน นางกรรณิการ์ จรัสอุไรสิน ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัทพรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า “รู้สึกยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ในเมียนมา ตั้งแต่ปีแรก พบว่าโรคอุจจาระร่วงเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการเสียชีวิตในเด็กเล็กต่ำกว่า 5 ขวบ อันเนื่องมาจากปัญหาการเข้าถึงน้ำดื่มบริโภคสะอาดและการสุขาภิบาลที่ไม่ได้มาตรฐาน

    นอกจากนี้ชาวเมียนมามักจะประสบปัญหาภัยธรรมชาติและเกิดวิกฤติน้ำดื่มบริโภคที่สะอาด ดังนั้นโครงการนี้จึงมีส่วนช่วยอย่างมากต่องานส่งเสริมสุขอนามัยที่ดี ซึ่งเป็นพื้นฐานของคุณภาพชีวิต รวมไปถึงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยในยามฉุกเฉิน”

    สาธิตวิธีการใช้ผงบำบัดน้ำสะอาด

    ขณะที่ นายสกอต มาร์เชียล เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เผยกับไทยรัฐออนไลน์ว่า “โครงการนี้จัดอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ได้ช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิต และสุขอนามัยของชาวเมียนมาที่ขาดแคลนการได้เข้าถึงน้ำดื่มสะอาดปลอดภัยได้อย่างเห็นผลอย่างแท้จริง”

    “เวิลด์วิชั่นได้ทำงานร่วมกับพีแอนด์จี เพื่อแจกจ่ายผงบำบัดน้ำดื่มสะอาดปลอดภัยทั่วโลกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ซึ่งเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยยกระดับสุขอนามัยของเด็ก และครอบครัวชาวเมียนมา ในช่วงระยะเวลาที่ฉุกเฉิน และแก่ผู้ที่ขาดแคลนการเข้าถึงน้ำดื่มสะอาดปลอดภัย และเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ยังขาดแคลนได้มากยิ่งขึ้น” นายโม ธู (Mr. Moe Thu) ผู้อำนวยการฝ่ายงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติ เวิร์ดวิชั่นอินเตอร์เนชั่นแนล เมียนมา กล่าวปิดท้าย.

    อ่านเพิ่มเติม...

    แท็กที่เกี่ยวข้อง

    พม่าเมียร์มาร์พม่าขาดแคลนน้ำผงบำบัดน้ำเสียอาเซียน

    ข่าวแนะนำ

    Most Viewed

    คุณอาจสนใจข่าวนี้