สงครามเย็นกลับมา ไทยโดนกระทบแรง

ข่าว

  1. ข่าว
  2. >ต่างประเทศ

สงครามเย็นกลับมา ไทยโดนกระทบแรง

คุณนิติ นวรัตน์
1 ม.ค. 2558 05:01 น.
บันทึก
SHARE

สงครามเย็นกลับมา ไทยโดนกระทบแรง

คุณนิติ นวรัตน์

1 ม.ค. 2558 05:01 น.

1
สนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต เป็นองค์การพันธมิตรทางทหารระหว่างสหรัฐอเมริกา แคนาดา และประเทศ ในยุโรป ตั้งเมื่อ 1 เมษายน 2492 ภายใต้แนวคิดระบบความมั่นคงร่วมกัน เพื่อถ่วงดุลค่ายคอมมิวนิสต์

2
พ.ศ.2552 ครบ 60 ปีของการก่อตั้ง นาโตมีสมาชิก 28 ประเทศ + คณะมนตรีหุ้นส่วนยูโร-แอตแลนติก อีก 22 ประเทศ

3
นาโตคือเครื่องมือนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา เมื่อสหรัฐอเมริกาจะดึงใครเป็นพวก ก็จะมอบสถานะพิเศษทางทหารแก่ประเทศพันธมิตรในภูมิภาคนอกกรอบนาโต เพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงของสหรัฐอเมริกา โดยเรียกชื่อพันธมิตรพวกนี้ว่า Major Non-NATO Ally “ชาติพันธมิตรหลักนอกกลุ่มนาโต” ชาติพวกนี้มีสิทธิได้รับอุปกรณ์ทางทหารส่วนเกินจากสหรัฐอเมริกาในลำดับต้น มีสิทธิได้รับคลังอาวุธยุทโธปกรณ์สำรองเพื่อการสงคราม มีสิทธิในการซื้อกระสุนที่ทำจากกากยูเรเนียม ฯลฯ

4
สหภาพโซเวียตรวมประเทศบริวารตั้งองค์การสนธิสัญญาวอร์ซอเมื่อ พ.ศ.2498 แต่ระบบพันธมิตรทางทหารองค์การนี้ล่มสลายหายไปเมื่อสหภาพโซเวียตแตกเมื่อ พ.ศ.2534

5
สหพันธรัฐรัสเซียสืบสิทธิสหภาพโซเวียต หลังจากที่แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของตนได้แล้ว รัสเซียก็พยายามสร้างตนขึ้นเป็นมหาอำนาจโลกอีกครั้งหนึ่ง แต่ชาติรัฐบริวารเก่าแก่ของสหภาพโซเวียตอย่าง เช็ก ฮังการี โปแลนด์ บัลแกเรีย เอสโตเนีย ลัตเวีย ลิทัวเนีย โรมาเนีย สโลวะเกีย สโลวีเนีย แอลเบเนีย โครเอเชีย ฯลฯ กลับไปเป็นสมาชิกของนาโต องค์การศัตรูใหญ่สุดของรัสเซียเสียแล้ว

6
สิ่งที่รัสเซียพยายามทำก็คือ 1.สร้างองค์การความร่วมมือซ่างไห่ ซึ่งประกอบด้วย รัสเซีย จีน คาซัคสถาน ทาจิกิสถาน คีร์กีซ และอุซเบกิสถาน 2.เข้าไปมีอำนาจในประเทศที่มีพรมแดนประชิดด้านตะวันตกซึ่งเป็นภัยคุกคามด้านความมั่นคงอันดับ 1 ของรัสเซีย เพราะสหรัฐอเมริกาพยายามเข้าไปแทรกแซงและดึงให้ประเทศเหล่านี้เข้ามาเป็นสมาชิกนาโต เช่น จอร์เจียและยูเครน

7
เมื่อโดนรัสเซียกดดัน รัฐสภายูเครนก็มีมติให้สถานะประเทศของยูเครนเป็นชาติรัฐไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด เมื่อ พ.ศ. 2553 เมื่อมีสถานะนี้แล้ว ยูเครนก็สมัครเป็นสมาชิกขององค์การด้านการทหารอย่างนาโตไม่ได้ รัสเซียก็จะปลอดภัย

8
อังคาร 23 ธันวาคม 2557 เมื่อเปลี่ยนผู้นำประเทศ รัฐสภายูเครน กลับมีมติ 303 ต่อ 8 ให้ยกเลิกสถานะชาติรัฐไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด ในอนาคตยูเครนจึงสามารถเป็นสมาชิกของนาโตได้ วันที่ยูเครนเป็นสมาชิกนาโต ยุทธศาสตร์ปิดล้อมรัสเซียของสหรัฐอเมริกาก็บรรลุความสำเร็จ

9
สหรัฐอเมริกาและพันธมิตรปล่อยน้ำมันสู่ตลาดโลก เพื่อให้ราคาน้ำมันดิบต่ำกว่า 60 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล สหรัฐอเมริการู้ว่ารัสเซีย
และพันธมิตรไม่มีรายได้จากทางอื่นนอกจากน้ำมัน โดยเฉพาะเศรษฐกิจของรัสเซียจะอยู่ได้ก็ต่อเมื่อราคาน้ำมันดิบอยู่ที่ 100 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล

10
ขณะนี้ รัสเซียและพันธมิตรจึงอยู่ในอาการโคม่าด้านเศรษฐกิจ เพราะจำนวนน้ำมันที่รัสเซียและพันธมิตรผลิตได้ มีดังนี้ รัสเซีย 10,610,000 บาร์เรลต่อวัน คาซัคสถาน 3,500,000 บาร์เรลต่อวัน อุซเบกิสถาน 104,200 บาร์เรลต่อวัน ฯลฯ

11
แน่นอนกระทบต่อเศรษฐกิจโลก

12
และแน่นอนกระทบต่อเศรษฐกิจไทย

13
พ.ศ.2558 เศรษฐกิจไทยจะโดนกระทบจาก 1.นักท่องเที่ยวโลกและนักท่องเที่ยวรัสเซียลด 2.กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาปรับลดสถานการณ์การค้ามนุษย์ของไทยให้เป็น Tier 3 3.ถูกระงับการเยือนอย่างเป็นทางการจากสหภาพยุโรปและไม่ได้ลงนามความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือ (PCA) ทำให้ข้อตกลงเขตการค้าเสรี 6 ฉบับ ระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปสะดุดลง 4.สินค้าเกษตรสำคัญของเกษตรกรไทยถูกทดแทนโดยพืชบางประเภทที่ผ่านการพัฒนาทางพันธุวิศวกรรม และ 5.อื่นๆ

14
พ.ศ.2558 นักท่องเที่ยวรัสเซียของไทยจะหดตัวเกิน 24.6% รายได้หดตัว 20.7% รัสเซียโดนคว่ำบาตรจากสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป ทำให้ขาดแคลนสินค้าอาหาร ต้องหาแหล่งนำเข้าใหม่ทดแทน แต่มรสุมที่รุมเร้า จะฉุดความต้องการนำเข้าของรัสเซีย โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าทุนและสินค้าฟุ่มเฟือย และจะฉุดให้การส่งออกของไทยไปรัสเซียใน พ.ศ.2558 หดตัวไม่น้อยกว่า 16%

15
เดือนพฤษภาคม 2557 สื่ออังกฤษรวมหัวกันเผยแพร่รายงานบริษัทผู้ส่งออกกุ้งรายใหญ่ของไทยใช้แรงงานทาสในกระบวนการประมงกุ้ง กระทรวงพาณิชย์อังกฤษรับลูกทันที โดยสั่งให้สมาคมค้าปลีกทำหนังสือคู่มือเลือกซื้อสินค้าจากประเทศที่ไม่มีที่มาจากแรงงานทาส ตามด้วยการต่อต้าน จากทั่วโลก

16
22 มิถุนายน 2557 รายงานประจำปีเรื่องสถานการณ์การค้ามนุษย์ (TIP Report) ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ประกาศปรับลดสถานะประเทศไทยไปอยู่ใน Tier 3 เช่นเดียวกับชาติรัฐที่สหประชาชาติระบุว่ามีการพัฒนาน้อยที่สุดอย่างมอริเตเนียและเยเมน ในกลุ่มเดียวกับซีเรียและสาธารณรัฐแอฟริกากลาง ซึ่งอยู่ในภาวะสงคราม หรือแม้แต่ประเทศอย่างซิมบับเวและเกาหลีเหนือ ที่มีการปกครองแบบเผด็จการเบ็ดเสร็จ

17
Tier 3 ทำให้ไทยเสียหายโดยรวมหลายแสนล้านบาทต่อปี

18
ไทยถูกระงับการเยือนอย่างเป็นทางการ จึงไม่ได้ลงนามความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือ (PCA) กับสหภาพยุโรป เป็นผลให้ข้อตกลงเขตการค้าเสรี 6 ฉบับ ระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป ที่มีสมาชิกมากถึง 28 ประเทศ สะดุด

19
1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป ไทยจะไม่ได้สิทธิประโยชน์ทางอัตราภาษีศุลกากร (GSP) ของสินค้า 6,200 รายการ ของสหภาพยุโรป ทำให้ขายสินค้าไม่ได้ โดยมีมูลค่าเฉลี่ยปีละ 1 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ (สถิติของ พ.ศ. 2556 คือ 9,052.23 ล้านดอลลาร์ หรือ 298,267.35 ล้านบาท)

20
ทีมวิจัยสถาบัน Fraunhofer Institute for Molecule Biology and Applied Ecology ของเยอรมนีแถลงว่า ดอกวัชพืชแดนดิไลออนที่ผ่านการพัฒนาทางพันธุวิศวกรรมแล้ว สามารถให้ผลผลิตน้ำยางดิบได้มากถึง 500 กิโลกรัม ต่อพื้นที่ปลูก 6 ไร่ 1 งาน และขณะนี้กำลังจะประสบความสำเร็จในการให้ผลผลิตที่สูงกว่านั้นอีก 2 เท่าตัว หรือ 1,500 กิโลกรัม ต่อพื้นที่เท่าเดิม

21
การวิจัยที่จะสำเร็จในอนาคตอันใกล้ทำให้สวนยางพาราของเกษตรกรไทย 22,176,714 ไร่ อาจจะกลายเป็นสวนที่สร้างมูลค่าการผลิตน้อยลงเพราะน้ำยางสีขาวจากต้นดอกวัชพืชแดนดิไลออนมียางลาเทกที่เป็นส่วนประกอบหลักของน้ำยางดิบ และกลายเป็นแหล่งยางดิบทดแทนได้อย่างสมบูรณ์

22
ปัญหาอื่นที่กำลังจะเข้ามาก็คือ ไทยอาจจะเผชิญกับภัยคุกคามจากการก่อการร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นเพราะวุฒิสมาชิกของสหรัฐอเมริกาออกมาโจมตีรัฐบาลอเมริกัน กรณีที่มีการทรมานนักโทษการก่อการร้ายจากตะวันออกกลางในคุกลับอเมริกันที่มีกระจายอยู่ในหลายภูมิภาคของโลก และยืนยันว่าหนึ่งในบรรดาคุกลับอเมริกันแห่งแรกๆ ของโลกอยู่ในประเทศไทย

23
นักรบญิฮาดอิสลามิสต์หัวรุนแรงประกาศว่าจะแก้แค้นทุกประเทศที่มีคุกลับ

24
ผมขออนุญาตแนะนำผู้อ่านท่านที่เคารพทุกท่านใช้ชีวิตใน 365 วัน ของพุทธศักราช 2558 ด้วยความระมัดระวังทุกด้าน ทั้งเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และความมั่นคงปลอดภัยครับ.

โดย คุณนิติ นวรัตน์

วิดีโอแนะนำ

ดีเจเพชรจ้า ทัวร์ลงหนัก ชี้แจงไม่ได้ต่อว่า นิวเคลียร์ แต่งโป๊เหมือนแจกฟรี
03:53

ดีเจเพชรจ้า ทัวร์ลงหนัก ชี้แจงไม่ได้ต่อว่า นิวเคลียร์ แต่งโป๊เหมือนแจกฟรี


thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 15:19 น.
ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์