100 ปี จีนบรรลุเป้าสังคมมีกินมีใช้

ข่าว

   100 ปี จีนบรรลุเป้าสังคมมีกินมีใช้

   วีรพจน์ อินทรพันธ์
   4 ก.ค. 2564 05:01 น.
   SHARE

   100 ปี จีนบรรลุเป้าสังคมมีกินมีใช้

   วีรพจน์ อินทรพันธ์

   4 ก.ค. 2564 05:01 น.


   “ระบอบสังคมนิยมเท่านั้นที่สามารถช่วยประเทศจีน และระบอบสังคมนิยมที่ใส่ความเป็นตัวตนของชาวจีนเข้าไปเท่านั้น ที่จะช่วยพัฒนาประเทศจีนให้เจริญรุ่งเรือง เราจะไม่ยอมให้ใครมากลั่นแกล้ง กดขี่ หรือยึดครองจีนเป็นอันขาด”

   เป็นคำประกาศอันหนักแน่นจาก สี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนและเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี การก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีน เมื่อวันที่ 1 ก.ค. ระหว่างการให้โอวาทเป็นเวลากว่าชั่วโมง ในพิธีเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ ที่จัตุรัสเทียนอันเหมิน กรุงปักกิ่ง

   สถานีวิทยุและโทรทัศน์ส่วนกลางแห่งประเทศจีน รายงานว่าเนื่องในโอกาสครบรอบศตวรรษครั้งนี้ จีนได้บรรลุเป้าหมายการต่อสู้รอบ 100 ปีแล้ว คือประสบความสำเร็จในการสร้าง “สังคมมีกินมีใช้” อย่างรอบด้าน นับเป็นความภาคภูมิใจอันยิ่งใหญ่ของประชาชาติจีน ประชาชนจีน และพรรคคอมมิวนิสต์จีน

   โดยทั้งนี้ พรรคคอมมิวนิสต์จีนเสนอเป้าหมายการต่อสู้ “รอบ 100 ปี 2 ประการ” ขึ้นอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี 2540 ในรายงานของการประชุมสมัชชาผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์จีนทั่วประเทศครั้งที่ 15 ซึ่งระบุว่าถึงวาระครบรอบ 100 ปีแห่งการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีน (พ.ศ.2464-2564) หรือ “ประการที่หนึ่ง” เศรษฐกิจประชาชาติจีนจะได้รับการพัฒนามากยิ่งขึ้น ระบบในด้านต่างๆมีความสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น

   เป้าหมายร้อยปีขั้นแรกหลังจากก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีน ที่ต้องการให้ “สังคมมีกินมีใช้” ดังกล่าวนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจีนได้อ้างอิงระบบดัชนีชี้วัดตามหลักสากล พร้อมกับพิจารณาถึงเงื่อนไขของประเทศ กำหนดมาตรฐานออกมาดังต่อไปนี้ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) เฉลี่ยต่อหัว มีมากกว่า 3,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ และรายได้ของชาวเมืองเฉลี่ยต่อคนต่อปี ไม่น้อยกว่า 18,000 หยวน หรือเกือบ 90,000 บาท

   ประการต่อมา รายได้สุทธิเฉลี่ยต่อคนต่อปีของครัวเรือนในชนบทจีน ต้องไม่น้อยกว่า 8,000 หยวน หรือเกือบ 40,000 บาท และค่าสัมประสิทธิ์เองเกล (Engel’s Coefficient) หรือสัดส่วนของรายจ่ายที่ใช้ไปกับอาหาร ต้องต่ำกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ หรือให้เข้าใจง่ายๆคือของกินของใช้ไม่ควรแพงเกินไป

   นอกจากนี้ เนื้อที่ก่อสร้างบ้านอยู่อาศัยของชาวเมืองเฉลี่ยต่อคนไม่น้อยกว่า 30 ตารางเมตร อัตราความเป็นเมืองไม่น้อยกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ อัตราการใช้คอมพิวเตอร์ของครัวเรือนไม่น้อยกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ อัตราการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของเด็กที่จบการศึกษาระดับมัธยมปลายไม่น้อยกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ อัตราการมีหลักประกันด้านการดำรงชีวิตตามมาตรฐานขั้นต่ำสุดของชาวเมืองมากกว่า 95 เปอร์เซ็นต์ และประการสุดท้าย มีแพทย์เฉลี่ย 2.8 คน ต่อประชากร 1,000 คน

   เงื่อนไขทั้งหมดนี้ จีน “บรรลุภารกิจ” ไปสำเร็จเรียบร้อย ซึ่งรัฐบาลจีนมองด้วยว่าการบรรลุเป้าหมายรอบ 100 ปี ประการแรก นั่นหมายถึงปัญหาความยากจนสุดขีดที่เบียดเบียนประชาชาติจีนมาเป็นเวลานานได้รับการแก้ไขเชิงประวัติศาสตร์ ซึ่งถือเป็นภาระหน้าที่ต่ำสุดแห่งการสร้างสังคมมีกินมีใช้อย่างรอบด้านของจีน

   ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนได้รับการยกระดับสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด หลังผ่านการฟันฝ่าต่อสู้มากว่า 70 ปี จีดีพีเฉลี่ยต่อหัวทะลุ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ จีนกลายเป็นประเทศที่มีจำนวนประชากรผู้มีรายได้ปานกลางมากที่สุดในโลก การเข้าสู่ “สังคมมีกินมีใช้” นั้น ประชาชนไม่เพียงแต่มีรายได้เพิ่มขึ้นเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความรู้สึกได้รับประโยชน์ มีความสุขและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

   การต่อสู้ทุกประการของประชาชนจีนภายใต้การนำของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั้น ก็เพื่อสร้างสรรค์จีนให้เป็นประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัยและแข็งแกร่ง ตลอดจนบรรลุการฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองของประชาชาติจีน ซึ่งก็คือ “ความฝันจีน” การเสร็จสิ้นกระบวนการสร้างสังคมมีกินมีใช้อย่างรอบด้านนั้น หมายถึงพลังทางเศรษฐกิจ พลังทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พลังรวมแห่งชาติ ตลอดจนชีวิตความเป็นอยู่ประชาชนได้รับการพัฒนาถึงระดับใหม่

   และการที่จีนก้าวไปสู่ประเทศทันสมัยและแข็งแกร่งอย่างมั่นคงนั้น ย่อมเป็นคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อความก้าวหน้าของมวลมนุษยชาติ ทั้งยังสะท้อนให้เห็นอย่างลึกซึ้งว่า “ในโลกนี้ใช่ว่ามีรูปแบบการพัฒนาความทันสมัยเพียงแบบเดียว” ซึ่งถือเป็นการเสนอภูมิปัญญาและแนวทางการพัฒนาของจีนแก่ประเทศต่างๆ ทั่วโลก ในการแสวงหาหนทางการพัฒนาประเทศที่เหมาะสม

   จากนี้ไป เมื่อถึงวาระครบรอบ 100 ปี “ประการที่สอง” หรือการครบรอบการก่อตั้งประเทศจีนใหม่ (พ.ศ.2492-2592) จีนจะบรรลุความทันสมัยในภาพรวม โดยได้รับการพัฒนาเป็นประเทศสังคมนิยมที่มั่งคั่ง แข็งแกร่ง เป็นประชาธิปไตยและมีอารยธรรม พร้อมเชื่อมั่นอย่างหนักแน่นว่า บนพื้นฐานการสร้างปาฏิหาริย์มากมายในรอบ 100 ปีที่ผ่านมา ไม่ว่าการพัฒนาเศรษฐกิจ รักษาความมั่นคงภายในประเทศ ขจัดความยากจนสุดขีด ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ประชาชน ป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 อย่างมีประสิทธิภาพ

   ตลอดจนพรรคคอมมิวนิสต์จีนสามารถครองอัตราการสนับสนุนจากประชาชนสูงถึงกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ ปัจจัยทั้งหมดนี้ พรรคคอมมิวนิสต์จีนย่อมจะนำพาประเทศจีนและประชาชนจีนบรรลุเป้าหมายรอบ 100 ปีประการที่สองได้ตามกำหนดเวลาอย่างแน่นอน.

   วีรพจน์ อินทรพันธ์

   อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

    แท็กที่เกี่ยวข้อง

    สี จิ้นผิง100 ปี พรรคคอมมิวนิสต์จีนพรรคคอมมิวนิสต์จีนประเทศจีน7 วันรอบโลกวีรพจน์ อินทรพันธ์

    คุณอาจสนใจข่าวนี้

    thairath-logo

    ApplicationMy Thairath

    ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
    Trendvg3 logo
    Sonp logo
    inet logo
    วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 19:48 น.
    ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
    เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์