หนึ่งศตวรรษก้าวหน้าเพื่อประชาชน โชคชะตาร่วมเพื่อความสามัคคีอันยิ่งใหญ่

ข่าว

  หนึ่งศตวรรษก้าวหน้าเพื่อประชาชน โชคชะตาร่วมเพื่อความสามัคคีอันยิ่งใหญ่

  Advertorial
  1 ก.ค. 2564 06:01 น.
  SHARE

  หนึ่งศตวรรษก้าวหน้าเพื่อประชาชน โชคชะตาร่วมเพื่อความสามัคคีอันยิ่งใหญ่

  Advertorial

  1 ก.ค. 2564 06:01 น.

  โดยนายหยาง ซิน อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย

  ปีนี้เป็นปีครบรอบ 100 ปีของการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีน ฯพณฯ สี จิ้นผิง เลขาธิการใหญ่ของพรรคฯ ได้กล่าวว่า “ไม่ว่าเดินไปไกลเท่าไร จงอย่าลืมเส้นทางที่ผ่านมา” เมื่อมองย้อนกลับไปจะเห็นได้ชัดว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนคือทางเลือกแห่งประวัติศาสตร์และทางเลือกของประชาชน

  ประเทศจีนมีประวัติศาสตร์อารยธรรมโบราณที่งดงามและยาวนานถึง 5,000 ปี แต่ประวัติศาสตร์สมัยใหม่หลังปี ค.ศ. 1840 กลับโศกเศร้าและน่าอัปยศ การรุกรานและกลั่นแกล้งของมหาอำนาจตะวันตก รวมทั้งระบบศักดินาที่เสื่อมโทรมอย่างหนักและปิดประเทศ ทำให้ประเทศจีนแทบจะสิ้นชาติ ในเวลานั้น กลุ่มอำนาจทางการเมืองต่าง ๆ ในจีนผลัดกันเป็นผู้นำ ได้ทดลองการปกครองประเทศมาแล้วทุกรูปแบบ ทั้งระบบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ ระบบประธานาธิบดี ระบบรัฐสภา และระบบหลายพรรค เป็นต้น แต่ทั้งหมดล้วนไม่ได้ประสบความสำเร็จ

  จนกระทั่งพรรคคอมมิวนิสต์จีนก่อตั้งขึ้นมา ก็ได้ค้นพบเส้นทางแห่งการปฏิรูป การก่อสร้าง และการพัฒนาที่ผสมผสานทฤษฎีทันสมัยเข้ากับสภาพความเป็นจริงของประเทศหลังผ่านการทดลองอย่างต่อเนื่อง และได้ต่อสู้อย่างไม่หยุดหย่อนโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและมีการปฏิรูปตนเองอย่างต่อเนื่อง หลังจากความพยายามมาตลอดหนึ่งศตวรรษ ในที่สุดประชาชาติจีนก็ประสบความสำเร็จในการก้าวกระโดดครั้งประวัติศาสตร์ จาก “ลุกขึ้น” สู่ “รวยขึ้น” ไปจนถึง “แข็งแกร่งขึ้น”

  ในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา ภายใต้การนำของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ประชาชาติจีนได้หลุดพ้นจากชะตากรรมอันตกต่ำอย่างต่อเนื่อง ชนะจักรวรรดินิยมญี่ปุ่น สถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นชาติอธิปไตยที่เข้มแข็งได้ด้วยตนเอง ในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา ภายใต้การนำของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ประชาชาติจีนได้หลุดพ้นจากความยากจนและอ่อนแอ เข้าสู่เส้นทางแห่งสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของจีน มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว จนกลายเป็นเขตเศรษฐกิจอันดับสองของโลก ในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา ภายใต้การนำของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ประชาชาติจีนได้เปลี่ยนจากสถานะที่แทบจะ “ถูกตัดออกจากโลก” สู่การเข้าใกล้ศูนย์กลางของเวทีระหว่างประเทศ กลายเป็นพลังสำคัญในการผลักดันโลกหลายขั้วและเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์

  เลขาธิการใหญ่ สี จิ้นผิง เน้นย้ำว่า “ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำ ก็เพื่อแสวงหาความผาสุกของประชาชนจีน แสวงหาการเฟื่องฟูความยิ่งใหญ่ของประชาชาติจีน และแสวงหาความสามัคคีอันยิ่งใหญ่ให้กับโลก” ความก้าวหน้าของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในหนึ่งศตวรรษที่ผ่านมา ไม่เพียงแต่เปลี่ยนแปลงรากฐานของทิศทางและกระบวนการแห่งการพัฒนาของประเทศจีน ยังได้สร้างคุณูปการอย่างยิ่งใหญ่ต่ออารยธรรมและความก้าวหน้าของมวลมนุษย์อีกด้วย

  ในด้านการบริหารประเทศ พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ทดลองด้วยตนเองเพื่อขยายเส้นทางสำหรับประเทศกำลังพัฒนาสู่ความทันสมัย และยังได้เสนอทางเลือกใหม่กับชนชาติและประเทศต่าง ๆ ในโลกที่ต้องการเร่งการพัฒนาชาติควบคู่กับการรักษาอธิปไตยของตนเอง

  ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ปัจจุบัน ประเทศจีนได้สร้างคุณูปการให้กับการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกมากกว่า 30% ต่อปี การลงทุนโดยตรงในต่างประเทศภายใต้ “สายแถบและเส้นทาง” มีมูลค่ากว่า 1.1 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คาดว่าการนำเข้าสินค้าโภคภัณฑ์ของจีนสะสมในอีก 10 ปีข้างหน้าจะทะลุ 22 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จีนจะเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเสนอโอกาสความร่วมมือที่หาได้ยากสำหรับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกด้วย

  ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ พรรคคอมมิวนิสต์จีนยึดมั่นในแนวทางการพัฒนาอย่างสันติ ยึดมั่นในความเสมอภาคระหว่างประเทศขนาดใหญ่และประเทศขนาดเล็ก ปฏิบัติตามหลักความร่วมมือพหุภาคีอย่างแท้จริง ยึดถือกลไกระหว่างประเทศที่มีองค์การสหประชาชาติเป็นแกนหลักและระเบียบระหว่างประเทศภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ จีนยินดีที่จะร่วมมือกับประเทศไทยและประชาคมโลก สร้างประชาคมร่วมอนาคตของมวลมนุษยชาติ

  เมื่อทั่วโลกเผชิญกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้พยายามอย่างเต็มที่เพื่อสนับสนุนทุกๆ ประเทศ โดยได้มอบวัคซีนมากกว่า 350 ล้านโดสแก่ประชาคมโลก มอบสิ่งของช่วยเหลือให้แก่ 150 กว่าประเทศ และ 13 องค์การระหว่างประเทศ จัดหาหน้ากากอนามัยมากกว่า 2.8 แสนล้านชิ้น ชุด PPE กว่า 3.4 พันล้านชิ้น และชุดตรวจโควิดอีกกว่า 4 พันล้านกล่องให้กับทั่วโลก ในอีก 3 ปีข้างหน้า จีนยังจะเสนอความช่วยเหลือระหว่างประเทศด้วยงบ 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนาในการต่อสู้กับโรคระบาดและการฟื้นฟูหลังการระบาดของโควิด-19

  พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ให้คำมั่นสัญญากับประชาชนไว้ว่า จะสร้างสังคมอยู่ดีมีสุขอย่างรอบด้านเมื่อครบรอบ 100 ปีของการก่อตั้งพรรคในปี พ.ศ. 2564 และจะสร้างประเทศสังคมนิยมสมัยใหม่ที่เข้มแข็งอย่างรอบด้านเมื่อครบรอบ 100 ปีของการสถาปนาประเทศจีนใหม่ในปี พ.ศ. 2592 ในโอกาสครบรอบ 100 ปีของการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีน เป้าหมาย 100 ปีแรกของการสร้างสังคมอยู่ดีมีสุขอย่างรอบด้านกำลังจะสำเร็จตามกำหนด ประเทศจีนจะเข้าสู่ขั้นตอนใหม่แห่งการพัฒนา และมุ่งสู่เป้าหมาย 100 ปีที่สองต่อไป

  พรรคที่ยิ่งใหญ่อายุหนึ่งร้อยปีกำลังรุ่งโรจน์เบ่งบานอย่างเต็มที่ เมื่อยืนบนจุดเริ่มต้นใหม่แห่งประวัติศาสตร์นั้น ภายใต้การนำของคณะกรรมการกลางพรรคฯ โดยมีสหาย สี จิ้นผิง เป็นแกนหลัก พรรคคอมมิวนิสต์จีนและประชาชนจีนมีความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยม และจะทำงานต่อไปอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อบรรลุความฝันของประเทศจีนในการฟื้นฟูความยิ่งใหญ่ของประชาชาติจีน จะสร้างคุณูปการที่ยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นเพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีและสร้างประชาคมร่วมอนาคตของมวลมนุษยชาติ

  อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   จีนพรรคคอมมิวนิสต์จีนสถานทูตจีนสถานเอกอัครราชทูตจีนสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยสี จิ้นผิงหยาง ซิน100 ปีพรรคคอมมิวนิสต์จีนครบรอบ 100 ปีพรรคคอมมิวนิสต์จีน

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   Trendvg3 logo
   Sonp logo
   inet logo
   วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564 เวลา 06:38 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์