กองทัพประชาชนพม่า และสงครามที่อาจไม่บรรลุเป้าหมาย

ข่าว

  กองทัพประชาชนพม่า และสงครามที่อาจไม่บรรลุเป้าหมาย

  ไทยรัฐออนไลน์
  8 มิ.ย. 2564 14:00 น.
  SHARE

  กองทัพประชาชนพม่า และสงครามที่อาจไม่บรรลุเป้าหมาย

  ไทยรัฐออนไลน์

  8 มิ.ย. 2564 14:00 น.
  • ประกาศฉบับที่ 1/2021 ของรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ ลงวันที่ 5 พฤษภาคม อาศัยอาณัติจากการเลือกตั้งทั่วไปในปี 2020 การประกาศจัดตั้งกองกำลังป้องกันตนเอง
  • รัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ ที่มี วิน มินต์ เป็นประธานาธิบดี ออง ซาน ซูจี เป็นที่ปรึกษาแห่งรัฐ ประกาศถึงความจำเป็นของการจัดตั้งกองกำลังประชาชนขึ้น เพราะตัดมาดอว์ไม่สามารถให้ความคุ้มครองสิ่งใดได้
  • กองกำลังประชาชนนี้อาจมาจากกองกำลังชาติพันธุ์ ขณะที่แหล่งข่าวบางสายบอกว่าทหารของกองกำลังนี้ความจริงก็คือผู้ประท้วงในเครือข่ายอารยะขัดขืนที่ต้องการจับอาวุธขึ้นต่อสู้

  รัฐบาลเอกภาพแห่งชาติพม่าประกาศเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมเพื่อจัดตั้ง กองกำลังคุ้มครองประชาชน (People’s Defense Force) เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างกองทัพสหพันธ์รัฐพม่า ท่ามกลางความกังขาของนักสังเกตการณ์ทั้งหลายว่าจะสามารถอยู่รอดปลอดภัยไปจนบรรลุเป้าหมาย หรือจะแค่ทำให้สงครามกลางเมืองพม่ายืดเยื้อต่อไปไม่มีที่สิ้นสุด

  ประกาศฉบับที่ 1/2021 ของรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ ลงวันที่ 5 พฤษภาคม อาศัยอาณัติจากการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2020 ในการประกาศจัดตั้งกองกำลังป้องกันตนเองของประชาชนจากการคุกคามของกองทัพแห่งชาติพม่า หรือตัดมาดอว์ (Tatmadaw) ซึ่งเข้ายึดอำนาจรัฐจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งภายใต้การนำของ ออง ซาน ซูจี เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์

  รัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ ที่มี วิน มินต์ เป็นประธานาธิบดี ออง ซาน ซูจี เป็นที่ปรึกษาแห่งรัฐ ประกาศถึงความจำเป็นของการจัดตั้งกองกำลังประชาชนขึ้น เพราะตัดมาดอว์ไม่สามารถให้ความคุ้มครองหรือประกันความมั่นคงของบูรณภาพแห่งดินแดน ความมั่นคงของมนุษย์ หรือให้ความเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของประชาชน มิหนำซ้ำยังทำการปราบปรามประชาชนที่ต่อต้านการรัฐประหารและสภาบริหารแห่งรัฐของนายพล มิน อ่อง หล่าย ทำลายชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และที่สำคัญคือขัดขวางการสถาปนาระบอบการเมืองแบบประชาธิปไตยสหพันธรัฐ

  โซเชียลมีเดียของรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ ได้เผยแพร่ประกาศดังกล่าวพร้อมด้วยคลิปวิดีโอ

  ที่เห็นได้ชัดว่าทำขึ้นมาเพื่อการประชาสัมพันธ์เผยให้เห็นทหารของกองกำลังคุ้มครองประชาชนในชุดคอมแบตลายพรางใหม่เอี่ยมเดินสวนสนาม กล่าวคำปฏิญาณต่อหน้าธงแดงดาวเหลือง ซึ่งดูไปแล้วเหมือนสัญลักษณ์ของขบวนการปฏิวัติฝ่ายซ้ายช่วงทศวรรษ 1960-70 อย่างยิ่ง

  ทหารกองกำลังประชาชนที่เพิ่งสำเร็จการฝึกปฏิญาณว่า จะจงรักภักดีต่อสหภาพ ประชาชน และวีรบุรุษที่ได้สละชีพในการปฏิวัติประชาธิปไตยสหพันธรัฐ จะปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของพลเรือน และจะยอมสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อก่อร่างสร้างสหพันธรัฐแห่งสหภาพพม่า

  แม้ว่ารัฐบาลเอกภาพแห่งชาติจะประกาศยึดมั่นในแนวทางสันติวิธี แต่การจัดตั้งกองกำลังคุ้มครองประชาชนดังกล่าวก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่นอกเหนือความคาดหมาย เพราะจุดประสงค์สำคัญประการหนึ่งของรัฐบาลเงาที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมาคือ การผนึกกำลังกับกองกำลังของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ที่ต่อสู้เพื่อสิทธิในการปกครองตนเองมานานกว่าครึ่งศตวรรษแล้วในการสร้างกองทัพสหพันธรัฐขึ้นทดแทนตัดมาดอว์ แต่นั่นเป็นเป้าหมายที่ไม่ใช่ว่าจะไปถึงได้ง่ายๆ กองกำลังคุ้มครองประชาชนนี้จึงเปรียบเสมือนสารตั้งต้นให้กับกองทัพที่จะมาในอนาคต

  กองกำลังประชาชนที่ว่านี้ก็เหมือนกับกองทัพปฏิวัติประชาชนทั่วๆ ไปในยุคเริ่มแรก คือเริ่มระดมพลจากประชาชนทั่วไปที่มีความคับแค้นใจจากการปราบปรามและกดขี่ข่มเหงของกองทัพหรือรัฐบาลแห่งชาติที่อยู่ในอำนาจ รับการฝึกพื้นฐานเพียงเล็กน้อยบางครั้งก็อาจจะชั่วหนึ่งหรือสองสัปดาห์ก่อนที่จะปล่อยออกไปปฏิบัติการซึ่งดูๆ ไปแล้วดูเหมือนจะให้กลับไปแก้แค้นมากกว่าจะปฏิบัติการทางทหารที่หวังผลในทางยุทธศาสตร์

  บุคคลภายนอกยังไม่ทราบแน่ชัดนักว่า จำนวน โครงสร้างและสายการบังคับบัญชาของกองกำลังคุ้มครองประชาชนนี้เป็นอย่างไร อู เย มน หรือนามเดิม ติน ถิต อดีตนักศึกษาแพทย์รุ่นปี 1988 จากพรรคสันนิบาติแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย เป็นรัฐมนตรีกลาโหม ของรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ แต่ไม่แน่นักว่าเขาบังคับบัญชากองกำลังนี้ได้ทั้งหมด แหล่งข่าวบางสายบอกว่าทหารของกองกำลังนี้ความจริงก็คือผู้ประท้วงในเครือข่ายอารยะขัดขืนที่ต้องการจับอาวุธขึ้นต่อสู้หลังจากที่ถูกตัดมาดอว์ไล่ล่าเมื่อ 3-4 เดือนที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นเยาวชนคนหนุ่มสาว บางส่วนเป็นฐานการเมืองของพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย (National League of Democracy: NLD) และอีกจำนวนหนึ่งคือ ทหารตัดมาดอว์และตำรวจที่แปรพักตร์ไปอยู่กับรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ ซึ่งตอนนี้ส่วนใหญ่พวกนี้ทำหน้าที่เป็นครูฝึก

  กองกำลังส่วนหนึ่งได้รับการฝึกจากกองพลที่ 1 และกองพลที่ 6 แห่งกองทัพกอทูเลของสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง ซึ่งมีฐานที่มั่นอยู่ใกล้ชายแดนไทย แต่แหล่งข่าวบางสายบอกว่า เฉพาะแต่ 2 กองพลนี้เท่านั้นที่รับฝึกทหารอย่างเงียบๆ ให้กับกองกำลังคุ้มครองประชาชนของรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ ยังไม่มีเจตนาที่จะพัฒนาไปสู่การก่อตั้งกองทัพสหพันธรัฐแต่อย่างใด ด้วยว่ากะเหรี่ยงทั้งมวลก็ยังไม่ได้เป็นเอกภาพและสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงได้ลงนามในสัญญาสงบศึกแห่งชาติกับตัดมาดอว์ก็ยังอยากจะพัฒนาสันติภาพภายใต้สัญญานั้นอยู่ต่อไป แม้ว่าจะมีการปะทะกับตัดมาดอว์บ้างในระยะที่ผ่านมา

  อีกประการหนึ่งปัจจุบันกองกำลังของกลุ่มชาติพันธุ์ที่ประกาศต่อสู้กับตัดมาดอว์อย่างจริงจังก็ยังมีเพียงกะเหรี่ยงและคะฉิ่นเป็นหลัก แม้ว่ากองกำลังพันธมิตรฝ่ายเหนือของ อาระกัน ปะหล่องและโกกั้ง จะแสดงท่าทีแข็งกร้าวใส่ตัดมาดอว์หลังการรัฐประหารใหม่ๆ แต่ตอนหลังก็เงียบไป ส่วนหนึ่งก็อาจจะยังไม่มั่นใจว่า รัฐบาลเอกภาพแห่งชาติจะโค่นตัดมาดอว์หรือ มิน อ่อง หล่าย ลงได้ง่ายๆ

  เชื่อกันว่าน่าจะมีหน่วยติดอาวุธที่ประกาศตัวว่าเป็นสมาชิกกองกำลังคุ้มครองประชาชนภายใต้ร่มธงของรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติอยู่เกือบ 60 หน่วย แต่ที่ปฏิบัติการได้จริงๆ น่าจะมีอยู่ราวๆ หนึ่งโหลเท่านั้น แต่มักเป็นการปฏิบัติการที่ไม่มีเป้าหมาย หรือ ยุทธศาสตร์ ที่ชัดเจนนัก เป็นแต่เพียงใช้อาวุธที่พอหาได้หรือที่ประดิษฐ์ขึ้นเองก่อวินาศกรรมหรือสังหารเจ้าหน้าที่ของรัฐตามเมืองต่างๆ เฉพาะอย่างยิ่ง มัณฑะเลย์และย่างกุ้ง ซึ่งเป็นศูนย์กลางของการต่อต้านตัดมาดอว์และสภาบริหารแห่งรัฐ ยังเร็วเกินไปที่จะทำนายได้ว่า แนวทางต่อสู้แบบนี้จะบรรลุเป้าหมายอย่างไร ที่แน่ๆ การศึกครั้งนี้คงต้องยืดเยื้ออย่างไม่ต้องสงสัย

  อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   พม่าประท้วงพม่ารัฐประหารพม่าปฏิวัติเมียนมามินอ่องลายสงครามกลางเมืองพม่าspecial contentpremium content

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   Trendvg3 logo
   Sonp logo
   inet logo
   วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2564 เวลา 08:26 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์