ข่าว
100 year

พลังหญิงไทยขับเคลื่อนโลก สมาคมเพื่อนไทยในออสเตรีย เตรียมจัดงานวันสตรีสากล

ไทยรัฐออนไลน์14 ธ.ค. 2562 16:24 น.
SHARE

สมาคมเพื่อนไทยในออสเตรีย ได้รับการโหวต ไว้วางใจจากผู้แทนสมาคมหลายประเทศ ให้เป็นผู้แทนจัดโครงการวันสตรีสากลปี 2020 ที่กรุงเวียนนา ฉลองวันสตรีสากลและคุณค่าแห่งการรวมพลังสตรีไทยขับเคลื่อนโลก

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2562 อรัญญา บุค ผู้สื่อข่าวไทยรัฐประจำสวิตเซอร์แลนด์รายงานว่า สมาคมเพื่อนไทยในออสเตรีย โดยมีนางสาวโสภิดา ชาญวิชัย เป็นนายกสมาคม ถูกคัดเลือกจากการโหวตลงมติโดยผู้แทนสมาคมจากหลายประเทศทั่วโลก ให้เป็นผู้จัดงาน “โครงการวันสตรีสากลและสมัชชาสตรีสากล ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรียประจำปี 2020”

โครงการนี้จัดโดยสมาคมเพื่อนไทยในออสเตรีย ครั้งที่ 6 เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวันสำคัญและคุณค่าแห่งการรวมพลังสตรีไทยในการขับเคลื่อนโลกภายใต้หัวข้อ พลังสตรีที่ขับเคลื่อนโลก (Women’s Power that Moves the World) เพื่อส่งเสริมให้สตรีไทยทั่วโลกมีบทบาทสำคัญในการนำเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมสถานภาพสตรีไทย และกระตุ้นให้สังคมทั่วไปได้ตระหนักถึงศักยภาพและสิทธิมนุษยชนของสตรี ตลอดจนเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีที่มีผลงานดีเด่นช่วยเหลือพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติให้มีขวัญกำลังใจ และมีพลังในการร่วมพัฒนาชุมชน สังคม ประเทศ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงความคิดเห็น เพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์ แนวทางประเทศ

นางสาวโสภิดา ชาญวิชัย นายกสมาคมเพื่อนไทยในออสเตรีย เข้าพบประธานาธิบดีออสเตรีย ดร.อเล็กซานเดอร์ ฟาน เดียร์ เบลเลน และภริยา ณ ทำเนียบประธานาธิบดี ฮอฟบร๊วก กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย เพื่อรายงานการจัดงานวันสตรีสากล ปี 2020

การจัดงานวันสตรีสากล ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การมอบโล่เกียรติคุณยกย่องสตรีไทยดีเด่นในทวีปยุโรปและทั่วโลกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมในสาขาต่างๆ ประจำปี 2020 จำนวน 20 รางวัล โดยนายอเล็กซานเดอร์ วัน เดียร์ เบลเลน ประธานาธิบดีออสเตรีย เป็นผู้มอบ, การบรรยาย กฎหมายสิทธิสตรีที่พึงมีในทวีปยุโรป, ความเสมอภาค เสรีภาพ ความยุติธรรมและการพัฒนาในประเทศในสหพันธ์ยุโรป, การรายงานสถานการณ์ด้านสตรี, เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น” การสร้างคุณค่าสตรีไทยด้วยสปาและนวดไทยภายใต้มาตรฐานกรม สบส. และการส่งเสริมนวดไทยสู่มรดกโลก”โดย ศ.ดร.สุภา เพ่งพิศ ผู้อำนวยการกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข

นางสาวโสภิดา ชาญวิชัย เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมของออสเตรีย ดร.โวฟล์กัง บรานสเต็ทเทอร์

การระดมความคิดเห็นเพื่อเป็นข้อเสนอของเครือข่ายสตรีระดับประเทศ ให้เกิดนโยบายในการขับเคลื่อนในการป้องกันและแก้ปัญหาเชิงบูรณาการทุกภาคส่วนอย่างเป็นรูปธรรม เป็นต้น ผู้เข้าร่วมงานจากทั่วโลกประกอบด้วย ผู้นำองค์กร องค์กรสตรี สมาคม องค์กรภาคประชาสังคมทั้งหญิง ชาย และเจ้าหน้าที่รวมทั้งสิ้น 350 คน

สำหรับโครงการจัดงานวันสตรีสากลนั้น มีวัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สตรีไทยทั่วโลกได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทุกด้าน ทุกระดับในสังคม ตั้งแต่ครอบครัว ชุมชนและประเทศ รวมทั้งสตรีไทยได้มีโอกาสทบทวนบทบาทและสถานภาพที่ยังไม่บรรลุความเสมอภาค เพื่อนำไปสู่การดำเนินงานที่เหมาะสม 2. เพื่อให้เป็นเวทีสัมมนาวิชาการและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับโลก เพื่อการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน และสถาบันครอบครัว

3. เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่สตรีผู้ที่ทำงานด้านสตรี เด็กเยาวชน ผู้สูงอายุ ทั้งระดับ บุคคล กลุ่ม องค์กรและเครือข่าย ระยะเวลาดำเนินการเริมตั้งแต่วันที่ 12-13-14 มีนาคม 2020 สนับสนุนโดยนายอเล็กซานเดอร์ ฟาน เดร์ เบลเลน ประธานาธิบดีออสเตรีย ดร.โวฟล์กัง บรานสเต็ทเทอร์ รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมของออสเตรีย สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเวียนนา พระเมธีวชิโรดม (ท่าน ว. วชิรเมธี) ผู้อำนวยการศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน โดยพิธีกรดำเนินรายการ นางสาววรรษมน วัฒโรดม อดีดดารานักแสดงที่โด่งดังจากภาพยนตร์เรื่อง น้ำพุ นางรัตนาพร โชติทวีศักดิ์ และนางกุลยา ฮูนดอร์ฟ คุณมัลลิกา นาคารา ดีไซเนอร์ดังระดับโลก รวมทั้งการโชว์แฟชั่นรันเวย์ กลุ่มนักแสดงนาฏศิลป์ไทยและกลุ่มสตรีไทยจากทั่วโลกมากกว่า 26 ประเทศ.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

วันสตรีสากลฉลองวันสตรีสากลโครงการวันสตรีสากล2020สมาคมเพื่อนไทยในออสเตรียวันสตรีสากล2020

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้