ข่าว
100 year

วัดไทยพุทธคยา อินเดีย เปิดโรงพยาบาลพระพุทธเจ้ารักษาฟรี

ไทยรัฐออนไลน์18 ส.ค. 2562 02:05 น.
SHARE

วัดไทยพุทธคยา อินเดีย เปิดโรงพยาบาลพระพุทธเจ้า รักษาฟรีให้กับพระภิกษุสงฆ์และผู้แสวงบุญจากทั่วโลก ตลอดช่วงเทศกาลแสวงบุญ 9 เดือนเต็ม

ตามที่พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูตไทยสายอินเดีย-เนปาล เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา ซึ่งตั้งอยู่บนแผ่นดินแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธองค์ ที่เมืองคยา รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย ได้จัดตั้งโรงพยาบาลพระพุทธเจ้าขึ้นภายในบริเวณวัด เพื่อเปิดให้การรักษาแก่พระภิกษุ สามเณร จากทุกวัดในเมืองคยา รวมถึงผู้ที่ไปแสวงบุญทั้งชาวไทย ชาวต่างชาติและชาวอินเดียผู้ยากไร้ ซึ่งที่ผ่านมากรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้อนุมัติและจัดทีมแพทย์ พยาบาล และเภสัช อาสา ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปประจำอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งนี้ โดยถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ ณ แดนพุทธภูมิ โดยไม่คิดเป็นเวลา ซึ่งแต่ละชุดจะสลับผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาครั้งละ 3 สัปดาห์ หรือ 21 วัน

สำหรับฤดูกาลแสวงบุญปี 2562-2563 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้อนุมัติให้ทีมแพทย์ พยาบาล และเภสัช อาสา ไปประจำอยู่เช่นเคย โดยช่วงนี้เป็นทีมแพทย์ พยาบาล เภสัช จากโรงพยาบาลสงฆ์ ไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อผู้ดูแลผู้แสวงบุญชาวไทยและชาวต่างชาติ ตั้งแต่ช่วงเข้าพรรษาปี 2562 จนถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2563 รวมระยะเวลา 9 เดือน โดยไม่คิดเป็นวันลา ล่าสุดในช่วงวันงานบูรพาจารย์ พระธรรมโพธิวงศ์ ได้เป็นประธานประกาศแจ้งต่อเจ้าอาวาสวัดพุทธนานาชาติทุกวัดให้ทราบว่า วัดไทยพุทธคยา ของประเทศไทย มีทีมแพทย์ พยาบาล และเภสัช มาประจำอยู่ภายในโรงพยาบาลตลอดระยะเวลา และพร้อมจะให้การดูแลรักษาผู้ป่วยจากทุกประเทศ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

วัดไทยพุทธคยาอินเดียโรงพยาบาลพระพุทธเจ้ารักษาฟรีผู้แสวงบุญ

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้