ข่าว
100 year

ประดิษฐ์กล้องความไวสูงเพื่อตรวจหาโรค

ไทยรัฐฉบับพิมพ์14 ส.ค. 2562 08:01 น.
SHARE

กลิ่นปากอาจมาจากการกินอาหารมีกลิ่น แต่อาจบ่งชี้ว่าคนคนนั้นป่วยเป็นโรค เนื่องจากสารประกอบในกลิ่น มีความเชื่อมโยงกับความเจ็บป่วย เช่น โรคเบาหวาน มะเร็งปอด โรคพาร์กินสัน ล่าสุด สมาคมเคมีแห่งสหรัฐอเมริกา รายงานลงในวารสารเคมีวิเคราะห์ถึงการพัฒนาเทคโนโลยีใช้วัดสารจากกลิ่นปากได้

กล้องความไวสูงที่เรียกว่าสนิฟฟ์-แคม (sniff-cam) ประกอบด้วยวงแหวนแสงอัลตราไวโอเลต ฟิลเตอร์ หรือตัวกรองและตัวกล้อง สามารถตรวจจับและวินิจฉัยดัชนีชี้วัดทางชีวภาพของโรค ซึ่งก่อนการสร้างกล้องชนิดนี้ ผู้เชี่ยวชาญการแพทย์โบราณได้วินิจฉัยโรคโดยใช้ลมหายใจและกลิ่นตัว เพราะคนเราจะปล่อยสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile Organic Compounds-VOCs) ออกมา ระดับของสารเหล่านี้ก็แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น เพศและมวลกาย การวิเคราะห์จึงมีความซับซ้อน ทว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมานักวิจัยได้มีการพัฒนาเครื่องมือเพื่อตรวจหาสาร VOCs เช่น เอทานอล (EtOH) คือผลผลิตจากกระบวนการสันดาปของจีโนมของจุลินทรีย์ทั้งหมดที่อาศัยในร่างกายมนุษย์ซึ่งเรียกว่าไมโครไบโอม (microbiome) ที่บ่งชี้ระดับน้ำตาลในเลือดได้

นักวิจัยไปนำกล้องสนิฟฟ์-แคมไปทดสอบกับกลุ่มอาสาสมัครชายที่ไม่ได้กินอาหารหรือเครื่องดื่ม อุปกรณ์ตรวจพบระดับ EtOH ในลมหายใจ ชี้ให้เห็นว่าเทคโนโลยีนี้มองเห็นระดับสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายที่กว้างกว่าอุปกรณ์ก่อนหน้านี้ และจะช่วยในการวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างกลิ่นและโรคได้.

Credit : American Chemical Society

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

กลิ่นปากความเจ็บป่วยกล้องความไวสูงสนิฟฟ์-แคมลมหายใจตรวจหาโรคชื่นชีวิต

คุณอาจสนใจข่าวนี้