สละราชบัลลังก์

Share :
line-share-logo

สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะแห่งญี่ปุ่น ในฉลองพระองค์โบราณของญี่ปุ่น เสด็จฯไปทรงถวายราชสักการะบูรพมหากษัตริย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายในพระราชวังอิมพีเรียล กรุงโตเกียว ในการประกอบ พิธีสละราชบัลลังก์ ก่อนเสด็จฯไปทรงประกอบพระราชพิธีสละราชสมบัติ ณ ท้องพระโรงใหญ่.

อ่านเพิ่มเติม...