king10
Thairath Logo
กีฬา

จีนปราบนักกีฬาโกง

Share :
line-share-logo

รัฐบาลจีนต้องการให้ใช้มาตรการเด็ดขาดรุนแรงแก่เหล่านักกีฬาร่วมวิ่งมาราธอนในแต่ละรายการไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศที่ใช้วิธีการโกงหรือฉ้อฉลระหว่างร่วมแข่งขัน ซึ่งก่อให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงทั้งต่อตัวนักกีฬาและรวมถึงภาพลักษณ์ชื่อเสียงของประเทศ

ท่าทีของรัฐบาลจีนมีขึ้นภายหลังกรณีสมาคมกรีฑาของจีน หรือซีเอเอ สั่งห้ามนักกีฬาวิ่งมาราธอนชาวจีน 3 คน ร่วมการแข่งขันวิ่งมาราธอนใดๆตลอดชีวิต เพราะคนเหล่านั้นโกงการวิ่งมาราธอน “บอสตันมาราธอน” ที่สหรัฐฯเมื่อช่วงเดือน เม.ย.ที่ผ่านมา.

อ่านเพิ่มเติม...
จีนมาราธอนโกงบอสตันมาราธอนนักกีฬา