ชื่นชม “กรมการกงสุลสัญจร” โครงการบริการเชิงรุกถึงพื้นที่

ข่าว

  1. ข่าว
  2. >ต่างประเทศ

ชื่นชม “กรมการกงสุลสัญจร” โครงการบริการเชิงรุกถึงพื้นที่

ไทยรัฐฉบับพิมพ์
4 เม.ย. 2562 06:01 น.
บันทึก
SHARE

ชื่นชม “กรมการกงสุลสัญจร” โครงการบริการเชิงรุกถึงพื้นที่

ไทยรัฐฉบับพิมพ์

4 เม.ย. 2562 06:01 น.

(ภาพ : นายจำเริญ พิชญพงศ์ธาดา ผวจ.นครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับ นายชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุล นำคณะ “กรมการกงสุลสัญจร” ไปบริการเชิงรุกถึงพื้นที่)

กระทรวงการต่างประเทศ ยังคงมุ่งเดินหน้าทำงานเชิงรุกดูแลคนไทยทั้งในและต่างประเทศ ตามนโยบาย “การทูตเพื่อประชาชน ทุกแห่งหนเราดูแล” โดยมีกรมการกงสุล เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนงานบริการด้านกงสุลเพื่อคนไทย

ล่าสุด นายชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุล ได้จัดโครงการ “กรมการกงสุลสัญจร” ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช นำคณะผู้บริหารกรมลงพื้นที่ทำงานเชิงรุกเข้าหารือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชนและสถาบันการศึกษา

นายชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุล และ นายจาตุรนต์ ไชยะคำ ผอ.กองหนังสือเดินทาง เปิดบริการอี-พาสปอร์ต.
นายชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุล และ นายจาตุรนต์ ไชยะคำ ผอ.กองหนังสือเดินทาง เปิดบริการอี-พาสปอร์ต.
นายดนย์วิศว์ พูลสวัสดิ์ ผอ.กองตรวจลงตราและเอกสารเดินทางคนต่างด้าว ให้ความรู้แก่นักศึกษา ม.วลัยลักษณ์.
นายดนย์วิศว์ พูลสวัสดิ์ ผอ.กองตรวจลงตราและเอกสารเดินทางคนต่างด้าว ให้ความรู้แก่นักศึกษา ม.วลัยลักษณ์.


พร้อมทั้งนำ “หน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่” ไปให้บริการประชาชนชาวภาคใต้ และได้จัดการบรรยายให้ความรู้และข้อมูลด้านกงสุลที่เป็นประโยชน์กับประชาชนเกี่ยวกับการเดินทางไปต่างประเทศ รวมทั้งนักศึกษาที่จะไปเรียนในต่างประเทศที่ ม.วลัยลักษณ์ด้วย

คณะกรมการกงสุลสัญจรครั้งนี้ นอกจาก นายชาตรี อธิบดียังมี นางวรพรรณี ดำรงมณี เลขานุการกรม นายดนย์วิศว์ พูลสวัสดิ์ ผอ.กองตรวจลงตราและเอกสารเดินทางคนต่างด้าว น.ส.อภิรดี อนุคระหานนท์ ผอ.กองสัญชาติและนิติกรณ์ นายจาตุรนต์ ไชยะคำ ผอ.กองหนังสือเดินทาง นายบัญชา ยืนยงจงเจริญ ผอ.กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศน.ส.วรพร กาญจนะวงศ์ นักการทูตชำนาญการ (ที่ปรึกษา) สนง.เลขานุการกรมฯ ไปร่วม

นายชาตรี เปิดเผยว่า เหตุผลที่กำหนดให้ จ.นครศรีธรรมราช เป็นจังหวัดแรกในการจัดกิจกรรม “กรมการกงสุลสัญจร” ในปีนี้ เนื่องจากเป็นจังหวัดใหญ่ที่มีความสำคัญของภาคใต้ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ที่เชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับงานบริการด้านการกงสุล เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่

นายชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุล นำคณะเข้าร่วมพบปะแลกเปลี่ยนปัญหากับ คณะกรรมการหอการค้า จ.นครศรีธรรมราช.
นายชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุล นำคณะเข้าร่วมพบปะแลกเปลี่ยนปัญหากับ คณะกรรมการหอการค้า จ.นครศรีธรรมราช.


“โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดที่กรมการกงสุลไม่มีสำนักงานตั้งอยู่ นอกจากนี้ การลงพื้นที่ในครั้งนี้ยังเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลในการกระตุ้นการท่องเที่ยวในเมืองรอง ซึ่งกรมการกงสุลสามารถสนับสนุนได้พร้อมถือโอกาสเข้าหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับ ผวจ.นครศรีธรรมราช และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดด้วย” นายชาตรี กล่าว

ด้าน นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผวจ.นครศรีธรรมราช ได้ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพของ จ.นครศรีธรรมราชในด้านต่างๆ ระหว่างการหารือกัน และได้เสนอให้ กระทรวงการต่างประเทศ พิจารณาเปิด สนง.หนังสือเดินทางชั่วคราว อีกแห่งที่นครศรีธรรมราช เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและขยายการบริการให้ทั่วถึงยิ่งขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ นอกเหนือจาก 4 จังหวัด คือ สงขลา ยะลา ภูเก็ต และสุราษฎร์ธานี

นายกรกฎ เตติรานนท์ ประธานหอการค้า จ.นครศรีธรรมราช เสนอแนะให้กระทรวงการต่างประเทศสนับสนุนการไปโรดโชว์ในต่างประเทศ.
นายกรกฎ เตติรานนท์ ประธานหอการค้า จ.นครศรีธรรมราช เสนอแนะให้กระทรวงการต่างประเทศสนับสนุนการไปโรดโชว์ในต่างประเทศ.


กรมการกงสุลได้แจ้งข้อมูลและบริการใหม่ๆ แก่จังหวัดเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบ อาทิ การเปิดบริการเอกสารการทะเบียนภาษาอังกฤษที่จะช่วยลดเวลาและภาระค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนที่จะนำเอกสารมารับรองก่อนไปใช้ได้ต่างประเทศ การอำนวยความสะดวกด้านการตรวจลงตราประเภทต่างๆเป็นต้น โดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น รับทราบปัญหา และพร้อมจะร่วมมือกันอย่างเต็มที่

ส่วน นายกรกฎ เตติรานนท์ ประธานหอการค้านครศรีธรรมราช กล่าวว่า นครศรีธรรมราชเป็นเมืองใหญ่ มีจำนวนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค สาขาเศรษฐกิจสำคัญคือการเกษตร ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และประมง มีโอกาสการเติบโตทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวได้อีกมาก

ทั้งนี้เนื่องจาก จ.นครศรีธรรมราช มีสินค้าด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งแม่น้ำ ทะเล ภูเขา อาหาร ธรรมชาติที่บริสุทธิ์ แต่ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากภาครัฐไม่มากพอที่จะดำเนินโครงการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น และยังต้องสร้างความรับรู้แก่สาธารณะให้มากขึ้น

ชาวภาคใต้พาครอบครัวทำหนังสือเดินทางด้วยความดีใจ เพราะบริการถึงที่สุดและประหยัด.
ชาวภาคใต้พาครอบครัวทำหนังสือเดินทางด้วยความดีใจ เพราะบริการถึงที่สุดและประหยัด.


พร้อมทั้งขอให้ กระทรวงการต่างประเทศ สนับสนุนโครงการของหอการค้าและจังหวัดที่มีแผนจะจัดในต่างประเทศเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของนครศรีธรรมราชด้วย

คณะกรมการกงสุลสัญจร ได้หารือกับ รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนา ม.วลัยลักษณ์ เกี่ยวกับการสนับสนุนการฝึกอาชีพและฝึกงานของนักศึกษาไทยในภาคเอกชนของญี่ปุ่นและประเทศต่างๆ

จากนั้นได้จัดการบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาในหัวข้อ “ข้อควรรู้เกี่ยวกับการเดินทางไปทำงานและศึกษาในต่างประเทศ” มีผู้เข้าฟังจำนวนมาก

นอกจากนี้ ได้นำ หน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ ไปให้บริการประชาชน ที่ศูนย์ OTOP นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 18-22 มีนาคม 2562 มีคนไทยมารับบริการทั้งสิ้น 3,472 คน หรือประมาณ 700 คนต่อวัน ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยปีหนึ่งจะจัด 15 ครั้ง

นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมฟังการบรรยายเกี่ยวกับการฝึกอาชีพ และการฝึกงานของนักศึกษาไทยในต่างประเทศ.
นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมฟังการบรรยายเกี่ยวกับการฝึกอาชีพ และการฝึกงานของนักศึกษาไทยในต่างประเทศ.


ผู้ปกครองที่พาบุตรหลานมาทำหนังสือ เดินทางได้กล่าวขอบคุณที่กรมการกงสุลจัดหน่วยเคลื่อนที่มาให้บริการถึงหน้าบ้านในครั้งนี้ เนื่องจากเป็นช่วงปิดเทอมมีแผนจะพาบุตรหลานไปท่องเที่ยว และอยากให้มาทุกปี

การดำเนินโครงการ “กรมการกงสุลสัญจร” ที่นครศรีธรรมราชในครั้งนี้ ได้รับความชื่นชมจากภาครัฐ เอกชน และประชาชน เนื่องจากเป็นการทำงานเชิงรุกที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทุกภาคส่วนจึงนับเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆของภาครัฐที่มีให้กับประชาชน.

บรรยากาศการบริการ “หน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่” ที่ศูนย์ OTOP นครศรีธรรมราช คนมานั่งรอกันเนืองแน่น.
บรรยากาศการบริการ “หน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่” ที่ศูนย์ OTOP นครศรีธรรมราช คนมานั่งรอกันเนืองแน่น.

ทีมข่าวภูมิภาค รายงาน

วิดีโอแนะนำ

ไม่คาดฝัน จยย.แข่งแหกโค้งชนคนดูเด็ก 10 ขวบตาย บาดเจ็บ 7 ราย
00:31

ไม่คาดฝัน จยย.แข่งแหกโค้งชนคนดูเด็ก 10 ขวบตาย บาดเจ็บ 7 ราย


thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 16:17 น.
ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์