king10
Thairath Logo
กีฬา

ล็อคฮีตฯ รับทรัพย์ ขายอาวุธให้ซาอุฯ

Share :
line-share-logo

บริษัทล็อคฮีต มาร์ติน คอร์ป แห่งสหรัฐฯจะได้รับเงินงวดแรก 15,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จากการติดตั้งระบบต่อต้านขีปนาวุธ (THAAD) ในซาอุดีอาระเบีย อันเป็นส่วนหนึ่งของข้อสัญญาตกลงซื้อขายอาวุธระหว่างรัฐบาลสหรัฐฯกับซาอุฯเมื่อเดือน พ.ย. เมื่อปี 2560 รวมมูลค่า 110,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ส่วนกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯจะได้รับเงินจากล็อคฮีตจากการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับต่างชาติ 946 ล้านเหรียญสหรัฐฯ.

อ่านเพิ่มเติม...
ขายอาวุธล็อคฮีต มาร์ตินซาอุดีอาระเบียระบบป้องกันขีปนาวุธสหรัฐ