ข่าว
100 year

ทูตอังกฤษ ชี้ความร่วมมือด้านวิจัย-นวัตกรรมอังกฤษ-ไทย อยู่ระดับแนวหน้า

ไทยรัฐออนไลน์25 ม.ค. 2562 17:32 น.
SHARE

เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย ชี้ความร่วมมือด้านวิจัยและนวัตกรรม ระหว่างอังกฤษและไทย อยู่ในระดับแนวหน้าที่ทันสมัย เพราะตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ที่แข็งแกร่ง คือหัวใจการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและความเจริญรุ่งเรือง


เมื่อ 25 ม.ค. มร.ไบรอัน เดวิดสัน เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย ระบุถึงเรื่องความร่วมมือระหว่างประเทศอังกฤษและไทยด้านการวิจัยและนวัตกรรม โดยระบุว่า วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมถือเป็นความร่วมมือระดับแนวหน้าที่ทันสมัยระหว่างไทยและอังกฤษ ทั้งสองประเทศตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ที่แข็งแกร่ง ซึ่งเป็นหัวใจของการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและความเจริญรุ่งเรือง นอกจากนี้เรายังตระหนักถึงความสำคัญของความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อเร่งให้เกิดการค้นพบทางวิทยาศาสตร์

ตัวอย่างความร่วมมือระหว่างประเทศดังกล่าว ได้แก่ ความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมระหว่างประเทศอังกฤษและประเทศไทยผ่านกองทุนนิวตันของอังกฤษ ซึ่งเริ่มดำเนินการในปี พ.ศ. 2557 โดยกองทุนนิวตันสนับสนุนกิจกรรมความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมซึ่งมีมูลค่ามากถึง 325 ล้านบาท และเป็นการให้ทุนสนับสนุนร่วมกันของประเทศอังกฤษและประเทศไทย

ภายใต้กองทุนความร่วมมือดังกล่าว รัฐบาลอังกฤษและไทยสนับสนุนความหลากหลายทางวิทยาศาสตร์ระดับโลก ซึ่งรวมถึงการวิจัยด้านสุขภาพของมนุษย์และสัตว์ เกษตรกรรม ความทนทานต่อภัยแล้ง และสภาพอากาศสุดขั้วอื่นๆ ตลอดทั้งการส่งเสริมนวัตกรรมและผู้ประกอบการ ซึ่งช่วยในการจัดการกับความท้าทายระดับโลกที่ยากลำบาก รวมถึงการสนับสนุน “ไทยแลนด์ 4.0” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาทางเศรษฐกิจที่มีความมุ่งมั่นของประเทศไทย

มร.ไบรอัน เดวิดสัน เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย

ในเดือนมกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA) ของประเทศไทย และสภาวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (BBSRC) ของอังกฤษ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขึ้นที่กรุงเทพฯ ว่าด้วยการผลิตข้าวอย่างยั่งยืน โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวมีนักวิทยาศาสตร์ต่างๆ จากประเทศอังกฤษ ไทย จีน ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือถึงผลการวิจัยร่วมกัน ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนผ่านโครงการวิจัยข้าวอย่างยั่งยืนภายใต้กองทุนนิวตัน

นักวิทยาศาสตร์หลายท่านได้นำเสนอผลงานวิจัยบางส่วนที่สำคัญ และหารือถึงโอกาสและความท้าทายต่างๆ บางประการที่เกี่ยวกับข้าว รวมไปถึงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวและการพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ การเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการของข้าว ตลอดจนการดูแลรักษาผลผลิตพืชภายใต้สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่ยากลำบาก

หลังจากการวิจัยเป็นเวลา 3 ปี การค้นพบขั้นต้นมีแนวโน้มไปในทางที่ดี นักวิจัยต่างช่วยกันทำให้การผลิตข้าวมีความทนทานขึ้นต่อความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เพิ่มขึ้น ทำให้เกิดความมั่นใจว่าข้าวจะมีบทบาทสำคัญในฐานะอาหารหลักของทั้งประเทศไทยและภูมิภาคต่อไป นอกจากนั้นการเผาฟางข้าวยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดมลพิษและก๊าซเรือนกระจก และนักวิจัยกำลังมองหาทางเลือกต่างๆ อย่างใกล้ชิด

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการที่กรุงเทพฯ รองนายกรัฐมนตรี ประจิน จั่นตอง ได้มอบรางวัลโปสเตอร์ให้กับโครงการที่มีความน่าสนใจและมีนวัตกรรมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงความสำคัญของข้าวที่มีต่อเศรษฐกิจไทยและคนไทย ตลอดจนผู้บริโภคทั่วโลก นอกจากนั้นยังกล่าวถึงความสำคัญของการวิจัยเพื่อปรับปรุงวิธีการดูแลให้ต้นข้าวเติบโต เพื่อให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นต่อภัยคุกคามจากศัตรูพืช สภาพภูมิอากาศ และสภาพอากาศที่รุนแรงสุดขั้ว

ความคิดริเริ่มโครงการวิจัยข้าวอย่างยั่งยืนนำเอาความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศอังกฤษและประเทศไทยเข้าไว้ด้วยกัน และพันธมิตรต่างๆ จากทั่วภูมิภาค เพื่อปรับปรุงความรู้เกี่ยวกับพืชผลที่สำคัญต่อสุขภาพและความผาสุกทางเศรษฐกิจ เราหวังที่จะเห็นถึงความร่วมมือต่อไปภายใต้กองทุนนิวตันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมระหว่างประเทศอังกฤษและประเทศไทย ในมิติต่างๆ ที่มีความสำคัญเท่าเทียมกัน และในด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ตลอดจนเพื่อกระชับความร่วมมือในด้านการวิจัยและนวัตกรรมกับประเทศไทยต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ไบรอัน เดวิดสันเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยความร่วมมือไทย-อังกฤษวิทยาศาสตร์นวัตกรรม

คุณอาจสนใจข่าวนี้