ไลฟ์สไตล์
100 year

กต.-มท.เปิดรับรองเอกสาร 2 ภาษาไม่ต้องแปล

ข่าวประชาสัมพันธ์
11 ม.ค. 2562 17:55 น.
SHARE

กต.-มท.เปิดรับรองเอกสาร 2 ภาษาไม่ต้องแปล

ข่าวประชาสัมพันธ์

11 ม.ค. 2562 17:55 น.

เมื่อวันที่ 11 ม.ค.2562 เวลา 10.00 น. นายชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และ ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมแถลงข่าวเรื่อง “การบริการรับรองเอกสารราชการสองภาษา : ของขวัญแด่ประชาชน” ที่ห้องแถลงข่าว กระทรวงการต่างประเทศ โดยนายชาตรีแถลงว่า กระทรวงการต่างประเทศในฐานะหน่วยงานรับรองเอกสารราชการไทย สำหรับประชาชนนำไปใช้ในต่างประเทศ ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการจัดทำเอกสารราชการสองภาษา คือภาษาไทยคู่กับภาษาอังกฤษ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนโดยตรง ในการลดข้นตอนและเวลาการรับรองเอกสาร และลดภาระค่าใช้จ่ายในการแปลเอกสารของประชาชน จึงได้ร่วมกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จัดทำเอกสาร 2 ภาษาขึ้น นับเป็นความสำเร็จของทั้ง 2 หน่วยงาน ที่บูรณาการร่วมกัน

ส่วนเอกสารที่กรมการปกครอง จัดทำ 2 ภาษา และบริการประชาชนได้แล้ว เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2562 จำนวน 12 ประเภท 18 แบบฟอร์ม ได้แก่ 1. ทะเบียนเกิด/สูติบัตร 2. ทะเบียนคนตาย/มรณบัตร 3. ทะเบียนบ้าน 4. หนังสือรับรองการเกิด 5. รายการบัตรประจำตัวประชาชน 6. ทะเบียนสมรส 7. ทะเบียนหย่า 8. ทะเบียนบันทึกฐานะแห่งครอบครัว 9. ทะเบียนการเปลี่ยนชื่อตัว 10. ทะเบียนการตั้งชื่อสกุล 11. ทะเบียนการร่วมใช้ชื่อสกุล และ 12.ทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล สำหรับประชาชนท่ีไม่มีเอกสารทะเบียนราษฎร และทะเบียนครอบครัวฉบับภาษาอังกฤษ สามารถรับบริการพิเศษเอกสารแปลสำเร็จรูปได้ที่ กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรมการกงสุล www.consular.go.th หรือคอลเซ็นเตอร์ 0-2572-8442

ด้าน ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง แถลงว่ากรมการปกครอง ได้บูรณาการในการทำเอกสารราชการ 2 ภาษา เพื่อลดขั้นตอนและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ขณะนี้ดำเนินการได้แล้ว 12 ประเภท 18 แบบฟอร์ม ยังเหลือเอกสารราชการอีก 18 ประเภท ที่กำลังดำเนินการต่อไป ทั้งนี้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 พ.ย.2559 ที่เห็นชอบในหลักการให้หน่วยงานราชการไทย พิจารณาจัดทำแบบฟอร์มเอกสารราชการสองภาษา ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ เพื่อลดภาระให้แก่ประชาชน โดยประชาชนสามารถใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) เพียงใบเดียว ไปขอรับบริการคัดเอกสารภาษาอังกฤษได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเขต เมืองพัทยาและสำนักงานเทศบาลที่มีบริการงานทะเบียน และบัตรประจำตัวประชาชน หรือสอบถามได้ที่สายด่วนกรมการปกครง โทร.1548.

แท็กที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงการต่างประเทศรับรองเอกสารราชการสองภาษาเอกสารราชการไทยข่าวทั่วไป

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอังคารที่ 13 เมษายน 2564 เวลา 17:03 น.