กีฬา
100 year

สื่อสังคมออนไลน์อาจช่วย ลดภาวะซึมเศร้าได้

ไทยรัฐฉบับพิมพ์22 ต.ค. 2561 12:01 น.
SHARE

โรคซึมเศร้าที่เกิดขึ้นในผู้สูงวัยนับเป็นเรื่องสำคัญที่คนในครอบครัวต้องให้ความห่วงใยดูแล เนื่องจากกลุ่มผู้สูงวัยจะมีความผันผวนเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ ความเจ็บป่วยเรื้อรังอาจส่งผลต่อสุขภาพจิตจนนำไปสู่การเป็นโรคซึมเศร้า แต่ใช่ว่าจะไร้หนทางแก้ไขเยียวยา เพราะเมื่อเร็วๆนี้ นักศึกษาปริญญาเอกสาขาสังคมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยมิชิแกนได้เผยผลการศึกษาว่าสื่อสังคมออนไลน์หรือโซเชียลมีเดีย (social media) อาจบรรเทาความเจ็บปวดและลดภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุได้

จากการวิจัยผู้เข้าร่วมการศึกษาทั้งหมด 3,401 รายที่มีอายุตั้งแต่ 67 ปีขึ้นไปในสหรัฐอเมริกา โดยทุกคนอาศัยอยู่ในบ้านหรือชุมชนของตนเองและครอบครัว มากกว่าที่จะอาศัยอยู่ตามสถานดูแลผู้ป่วย และผู้สูงวัยประมาณ 1 ใน 3 อาศัยอยู่เพียงคนเดียว นักวิจัยพบว่าในหมู่คนที่มีอาการเจ็บป่วยจะมีอัตราการซึมเศร้าลดต่ำลงเมื่อพวกเขามีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้ใช้สื่อลักษณะดังกล่าว ซึ่งวิเคราะห์ว่าการใช้สื่อสังคมออนไลน์นั้นจะรักษาความสัมพันธ์กับสมาชิกในครอบครัวและเพื่อนฝูง เป็นวิธีที่ดีต่อการชดเชยกิจกรรมทางสังคมของกลุ่มผู้สูงวัย

อย่างไรก็ตาม แม้การศึกษาจะยังมีข้อจำกัด เช่น ข้อมูลการสำรวจไม่ได้รวมรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทแหล่งของสังคมออนไลน์ที่ผู้สูงอายุใช้ แต่ก็มีนักวิจัยอื่นๆที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการศึกษานี้ มองว่าการสนับสนุนให้มีการสื่อสารทางสังคม หรือทางสังคมออนไลน์จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้มีภาวะซึมเศร้า และยังช่วยเป็นอีกพื้นที่วิจัยรวมทั้งดูแลรักษาในทางคลินิกได้อีกทางหนึ่ง.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ชื่นชีวิตโรคซึมเศร้าผู้สูงวัยโซเชียลมีเดียสื่อสังคมออนไลน์

ข่าวแนะนำ

MOST VIEWED