king10
Thairath Logo
กีฬา

กระบวนการผลิตไวน์เก่าแก่

Share :
line-share-logo

เขตมิแนร์ฟัวส์ในประเทศฝรั่งเศส เป็นแหล่งผลิตไวน์ที่มีชื่อเสียงมาแต่ครั้งโบราณ ชาวไร่องุ่นในอดีตได้สร้างที่คั้นไวน์ไว้ภายในพื้นที่แห่งนี้ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีปัจจัยทางธรรมชาติเรียกว่าแตร์รัวร์ (terroir) อันหมายถึงลักษณะของภูมิประเทศ สภาพของดินที่ปลูก ความชื้น อุณหภูมิ อากาศ ปริมาณฝนและแดดส่อง สิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อรสชาติของไวน์.

อ่านเพิ่มเติม...
กระบวนการผลิตไวน์เก่าแก่ฝรั่งเศสไร่องุ่นผลิตไวน์ข่าวทั่วไป