ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  บูรณาการงานกงสุล ดูแลแรงงานในอิสราเอล

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์24 มิ.ย. 2561 06:01 น.
  SHARE

  ช่วงตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เดินหน้านโยบาย “การทูตเพื่อประชาชน” ต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศ โดยปีนี้ จัด “กรมการกงสุลสัญจร” ออกไปบริการคนไทยในจังหวัดชายแดน

  ล่าสุด นายชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุล ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลคนไทยที่ไปทำงานในอิสราเอล ซึ่งเป็นตลาดแรงงานสำคัญของไทย โดยเฉพาะในปัจจุบันมีสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคยังระอุ

  จึงมอบหมายให้ น.ส.ภัทรัตน์ หงษ์ทอง รองอธิบดีกรมการกงสุล นำทีมเดินทางไปดูแลคนไทยถึงพื้นที่ในโครงการ “ภารกิจบูรณาการงานกงสุล” ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ, สนง.แรงงานไทย ณ กรุงเทลอาวีฟ และกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา

  น.ส.ภัทรัตน์ หงษ์ทอง รองอธิบดีกรมการกงสุล นำคณะเข้าพบนางสเตลลา ราปป์ อธิบดีกรมกงสุลของอิสราเอล เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางคุ้มครองแรงงานและเทคโนโลยีสารนิเทศด้านการกงสุล.
  น.ส.เพ็ญประภา วงษ์โกวิท เอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ร่วมบูรณาการงานกงสุล.

  นายชาตรี กล่าวถึง วัตถุประสงค์สำคัญของการจัดโครงการ “ภารกิจบูรณาการงานกงสุล” คือ การทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดูแลคนไทยในอิสราเอล เพื่อให้คนไทยได้รับประโยชน์และขยายการเข้าถึงบริการของภาครัฐให้ครอบคลุมหลากมิติการบริการยิ่งขึ้น ไปกับบริการกงสุลสัญจร

  กรมการกงสุลให้ความสำคัญกับอิสราเอลเนื่องจากเป็นฐานชุมชนที่สำคัญในเชิงยุทธศาสตร์การดูแลและคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ กล่าวคือ เป็นตลาดแรงงานไทยที่สำคัญที่สุดในภูมิภาคตะวันออกกลางผ่านรัฐต่อรัฐในระบบ G to Go มีแรงงานไทยอยู่มากถึง 24,000 คน จากจำนวน 25,000 คน และ 23,000 คน อยู่ในภาคเกษตร

  แรงงานกระจายกันทำงานในนิคมเกษตรกรรมทั่วประเทศ คิดเป็นร้อยละ 90 ของแรงงานต่างชาติในภาคเกษตร และแรงงานไทยมีความ เชี่ยวชาญ พลิกทะเลทรายเป็นพื้นที่สีเขียวผลิตสินค้าเกษตรป้อนตลาดอิสราเอล เป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจของอิสราเอล แต่ด้านภัยสงครามและการก่อการร้าย จึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายได้มาก

  น.ส.ภัทรัตน์ หงษ์ทอง รองอธิบดีกรมการกงสุล นายธาตรี เชาวชตา ผอ.กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ พร้อมด้วย น.ส.พลอยสิริ สงค์แก้ว เลขานุการโท สอท. ณ กรุงเทลอาวีฟ ได้นำคณะกงสุลสัญจรผ่านเส้นทางทะเลทราย ไปบริการแรงงานไทยที่นิคมเกษตรกรรม (Moshav) 2 แห่ง ได้แก่ Moshav Ahituv ทางตอนกลางของประเทศ และ Moshav Neot En Tamar ทางตอนใต้ของประเทศ โดยมีผู้มารับบริการรวมทั้งสิ้นประมาณ 100 คน

  นายธาตรี เชาวชตา ผอ.กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ ร่วมให้บริการและคอยให้คำปรึกษาปัญหาต่างๆแก่แรงงาน.

  บรรยากาศการให้บริการกงสุลสัญจรเป็นไปอย่างอบอุ่น มีแรงงานไทยมาทำหนังสือเดินทาง ขอรับคำปรึกษา และตรวจสุขภาพกันอย่างต่อเนื่องตลอดทั้ง นพ.ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผอ.สำนักยุทธศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์ ตรวจพบหลายคนป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจ โรคภูมิแพ้ และระดับน้ำตาลในเลือดสูง ต่างดีใจที่ได้รับการตรวจรักษาเบื้องต้น

  นอกจากนี้ คณะกรมการกงสุลได้มอบลูกตะกร้อให้แรงงานไว้เล่นออกกำลังกาย พร้อมน้ำพริกรสเด็ดไว้รับประทานคลายความคิดถึงบ้านด้วย

  น.ส.ภัทรัตน์ หงษ์ทอง รองอธิบดีกรมการกงสุล มอบตะกร้อให้คนงานเล่นออกกำลังกาย.

  น.ส.ภัทรัตน์ กล่าวว่า กรมการกงสุลเป็นหน่วยงานหลักในเรื่อง การดูแลคนไทยในต่างประเทศของไทยโดยมีเครือข่ายคือ สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ทั่วโลก มีนโยบายที่จะทำงานร่วมกันกับทุกหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการทำงานเรื่องดูแลคนไทยและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทย

  โดยใช้นโยบาย 5Hs คือ 1.Head การให้ความรู้ในการใช้ชีวิตในต่างประเทศ 2.Heart การดูแลสุขภาพใจให้มีความสุข 3.Hands การเสริมทักษะที่จำเป็นในการใช้ชีวิตในต่างประเทศ 4.Health การดูแลสุขภาพของคนไทย และ 5.Harmony การเสริมสร้างความเข้มแข็งและพลังคนไทยในต่างประเทศ

  ผักที่เจริญงอกงามภายในเรือนเพาะปลูกของนิคมเกษตรกรรมจากฝีมือแรงงานไทย.
  แรงงานไทยมารับการตรวจสุขภาพจากหน่วยแพทย์ของคณะกงสุลสัญจรด้วยความดีใจ.

  น.ส.เพ็ญประภา วงษ์โกวิท เอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ได้เสนอระหว่างการประชุมหารือกับคณะกรมการกงสุลว่า การบูรณาการทำงานเพื่อคนไทยในอิสราเอล ควรเริ่มจากการประสานแผนงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ โดยใช้แผนกงสุลสัญจรเป็นจุดตั้งต้น เนื่องจากเป็นปฏิทินงานบริการคนไทยเป็นประจำทุกปี 20-25 ครั้ง สามารถผนวกกิจกรรมการดูแลบริการคนไทยในมิติอื่นๆไปพร้อมกัน

  ด้าน นายสมศักดิ์ คำสอน แรงงานไทยจาก จ.นครพนม กล่าวชื่นชมภาครัฐไทยที่ได้นำบริการครบวงจรมาให้คนไทยไกลบ้าน อยากให้มาทุกปีเพื่อดูแลแรงงานไทย โดยเฉพาะการบริการตรวจสุขภาพแก่แรงงานที่เจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆ

  “อยากฝากเตือนแรงงานไทยที่สนใจมาทำงานที่อิสราเอล ขอให้มาอย่างถูกกฎหมายผ่านกรมการจัดหางานจะได้ทำงานอย่างสบายใจ ไม่ต้องเสี่ยงถูกหลอก และควรเตรียมความพร้อมด้านร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรงด้วย” นายสมศักดิ์ กล่าว

  บรรดาแรงงานไทยพากันเข้าคิวตรวจสุขภาพ ทำบัตรประจำตัวประชาชน และบริการด้านต่างๆที่กรมการกงสุลจัดไปบริการถึงพื้นที่ ไม่ต้องเสียเวลาไปไกล.

  โครงการ “ภารกิจบูรณาการงานกงสุล” ที่ประเทศอิสราเอล นับเป็นอีกหนึ่งความพยายามของภาครัฐที่จะทำงานเพื่อคนไทยให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประสานแผนการให้บริการทุกมิติ ตามนโยบาย “การทูตเพื่อประชาชน ทุกแห่งหนเราดูแล”.


  ทีมข่าวภูมิภาค รายงาน

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  อิสราเอลกงสุลทีมข่าวภูมิภาคงานกงสุลชาตรี อรรจนานันท์

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo