กีฬา
100 year

หุยหุยเป็นใคร?

นิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัย21 ก.พ. 2561 05:06 น.
SHARE

นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เชิญ ร.ต.อ.ดร.นิติภูมิธณัฐ มิ่งรุจิราลัย พูด “การปรับตัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุคไทยแลนด์ 4.0” รับใช้บุคลากร 800 คน ที่ห้องอุดรธานีฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เวลา 10.00-12.00 น. ของพุธวันนี้ ท่านใดสนใจเชิญร่วมรับฟังครับ

ขอแสดงความเสียใจต่อการถึงแก่อนิจกรรมของนายชาญชัย ชัยรุ่งเรือง อดีต รมต.อุตสาหกรรม พ.ศ.2552 ทราบจากอาจารย์นิติภูมิธณัฐว่านายชาญชัยพูดกับอาจารย์ว่า “ผมอยากส่งเสริมอาหารฮาลาลไทยให้ไปจีน”

นายชาญชัยไม่ได้พูดเฉยๆ แต่เชิญอาจารย์นิติภูมิธณัฐไปร่วมงาน China (Ningxia) International Fair for Investment and Trade 2009 ที่จัดโดยรัฐบาลท้องถิ่นของเขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุยด้วย คราวเดียวกันนี้ รัฐบาลหนิงเซี่ยหุยจัดงานอื่นพ่วงมาด้วย 2 งานคือ งานอาหารฮาลาลและสินค้ามุสลิมนานาชาติ ครั้งที่ 4 กับงานของนักลงทุนและพ่อค้าวาณิชของชาวจีนชนชาติหุย ครั้งที่ 2

หลังจากที่นายชาญชัยและอาจารย์ไปเยือนหนิงเซี่ยหุย พวกเราทีมงานเปิดเลนส์ส่องโลกทางช่อง 3 ก็สนใจชนกลุ่มน้อยเผ่าหุยกันมากขึ้น และนำเรื่องราวของชนกลุ่มน้อยเผ่านี้มาเสนอในรายการทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ไปแล้วหลายครั้ง

ขอเรียนผู้อ่านท่านที่เคารพว่า ประชากรส่วนใหญ่ของจีนเป็นชาวฮั่น มากถึงร้อยละ 95.3 ส่วนอีกร้อยละ 4.7 เป็นกลุ่มชาติพันธุ์อื่น รัฐบาลจีนเรียกกลุ่มชาติพันธุ์อื่นที่นอกเหนือจากชาวฮั่นว่า “ชนกลุ่มน้อย” มีทั้งหมด 55 กลุ่ม

รัฐบาลจีนใช้เกณฑ์การแบ่งชนกลุ่มน้อยจากประวัติศาสตร์ ความเป็นมา การสืบเชื้อสาย ประเพณี วัฒนธรรม ถิ่นที่อยู่ ศาสนา ภาษา และความเห็นชอบของเจ้าของกลุ่มชาติพันธุ์เอง โดยรัฐบาลจีนใช้นโยบาย “พี่น้องร่วมท้อง 56 คน ร่วมสร้างบ้านสร้างเมืองของเรา” คำว่า 56 คน นี่รวมถึง “ชาวฮั่น” ซึ่งเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ในจีนด้วยนะครับ

ชาวหุยที่นายชาญชัยและอาจารย์ไปเยือนเมื่อ พ.ศ.2552 เป็นชนกลุ่มน้อยที่กระจัดกระจายมาก ที่อยู่รวมกันหนาแน่นหน่อยก็แถวเขตปกครองตนเองเผ่าหุย เมืองหนิงเซี่ย แต่ชาวหุยในมณฑลอื่นก็มีนะครับ เช่นที่กานซู่ ชิงห่าย ยูนนาน เหอเป่ย ชานตง และเหอหนาน การสำรวจประชากรครั้งที่ 5 ของจีน พบว่าชนกลุ่มน้อยชาวหุยมีทั้งสิ้น 9,816,802 คน

ชื่อเต็มของชนเผ่าหุยคือ “หุยหุย” ชาวหุยเป็นชนกลุ่มน้อยที่ยอมรับนับถืออิสลาม ตั้งแต่ศาสนานี้เริ่มเข้ามาในจีนยุคแรกในสมัยราชวงศ์ถัง เริ่มจากการที่พ่อค้าอาหรับและเปอร์เซียมาลงหลักปักฐานที่กว่างโจว เฉวียนโจว หางโจว หยางโจว และฉางอาน


ยุคแรกๆ ชาวฮั่นเรียกมุสลิมเหล่านี้ว่าฟานเค่อ หรือถู่เซิงฟานเค่อ กระทั่งสมัยราชวงศ์หยวน ชาวฮั่นเรียกพวกนี้ว่าหุยหุยฟานเค่อ บางคนเรียกว่าหนานฟานหุยหุย

ผมเคยไปกดพาวเวอร์พอยต์ให้อาจารย์ตอนไปบรรยายหัวข้อ “ชนกลุ่มน้อยในจีน” มีผู้ฟังถามอาจารย์ว่า “หุยกับอุยกูร์ ใครรับอิสลามก่อนกัน?”

ผมก็ได้ยินคำตอบจากอาจารย์ว่า “ชาวหุยครับ เดิมชาวอุยกูร์อยู่แถบเกาชาง เหอซี พวกนี้นับถือพุทธ ชาวอุยกูร์หันมานับถือศาสนาอิสลามตามชาวหุยในกลางสมัยราชวงศ์หมิง และด้วยความสัมพันธ์ทางศาสนานี่เอง ทำให้มีการหลอมรวมคนทั้ง 2 กลุ่มเข้าด้วยกัน”

สมัยราชวงศ์หยวน พวกขุนนาง คหบดี ชนชั้นสูงของมองโกลนับถือศาสนาอิสลามกันมากขึ้น ดังนั้น ศาสนาอิสลามในจีนจึงมีผู้นับถือที่เป็นทั้งพวกหุย อุยกูร์ และมองโกล

ต่อมาพวกฮิบรู หรือยิวอพยพเข้ามาอาศัยอยู่ที่เมืองไคเฟิงในสมัยราชวงศ์ซ่ง พอถึงราชวงศ์หยวน พวกฮั่นก็เรียกพวกฮิบรูกลุ่มนี้ว่าซู่ฮูหุยหุย เพราะคนฮิบรูนับถือศาสนายิวไม่ทานหมูเหมือนกัน มีเทศกาลและกิจกรรมทางศาสนาคล้ายกันกับพวกหุย เมื่อมีเทศกาลทางศาสนา ฮิบรูเหล่านี้จะคลุมศีรษะด้วยผ้าสีฟ้า ต่อมาชาวฮั่นก็เรียกชนกลุ่มนี้ว่า “ชาวหุยหุยหมวกฟ้า” หรือ “หุยหุยเขียว” คนฮิบรูก็เลยถูกผสมโรงให้เป็นพวกหุยไปด้วยกระทั่งทุกวันนี้

ผมขอกลับมารับใช้เรื่องหุยต่อในโอกาสหน้าครับ.

นิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัย
songlok1997@gmail.com

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

เปิดฟ้าส่องโลกนิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัยอาหารฮาลาลชาวจีนชนชาติหุย

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้