ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  ความร่วมมือแม่น้ำ ล้านช้าง–แม่น้ำโขง (2)

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์2 ก.พ. 2561 05:01 น.
  SHARE

  เวทีผู้นำกรอบความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง สร้างกลไกการประชุม 4 ระดับ ได้แก่ ผู้นำ รัฐมนตรีต่างประเทศ ผู้บริหารระดับสูง และผู้ปฏิบัติงาน แต่ละระดับได้จัดตั้งสำนักเลขาธิการและคณะทำงาน ส่วนศูนย์ความร่วมมือทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม และศูนย์วิจัยแม่น้ำโขงทั่วโลก ถูกก่อตั้งขึ้นและเริ่มดำเนินงานแล้ว

  จีนยังให้เงินกู้สนับสนุนการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและปรับเปลี่ยนสู่อุตสาหกรรม รวมกว่า 20 โครงการ เช่น โครงการรถไฟจีน-สปป.ลาว และโครงการรถไฟจีน-ไทย ฯลฯ และดำเนินโครงการช่วยผู้ป่วยโรคต้อกระจกเกือบ 800 คนจากกัมพูชา สปป.ลาว และเมียนมา มีนักเรียนจากประเทศลุ่มน้ำโขงได้ทุนรัฐบาลจีนกว่า 12,000 คน ผู้ปฏิบัติงานได้ทุนฝึกอบรมระยะสั้นกว่า 3,000 คน และเปิดฐานการศึกษาระดับอาชีวะ ที่มณฑลยูนาน ผลิตบุคลากรเฉพาะทางให้แก่ 5 ประเทศลุ่มน้ำโขงกว่า 10,000 คน

  จีนเป็นคู่ค้าใหญ่ที่สุดของกัมพูชา เมียนมา ไทยและเวียดนาม เป็นคู่ค้าอันดับ 2 ของ สปป.ลาว ในปี 2560 มูลค่าการค้าของจีนกับ 5 ชาติลุ่มน้ำโขง เท่ากับ 2.2 แสนล้านดอลลาร์ ลงทุนสะสม 4.2 หมื่นล้านดอลลาร์

  เมื่อความร่วมมือเกิดได้เพราะสายน้ำ การใช้น้ำอย่างคุ้มค่าจึงสำคัญอันดับแรก เพียงแต่ต้องไว้ใจ เข้าใจ สนับสนุนกันและกัน เพื่อเพิ่มความร่วมมือระหว่างประเทศต้นน้ำและปลายน้ำ จีนแสดงความจริงใจด้วยการให้ข้อมูลด้านอุทกวิทยาในฤดูน้ำหลากของแม่น้ำล้านช้างต่อเนื่องมา 15 ปีแล้ว

  สิ่งนี้ยืนยันได้ว่าการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำแบบขั้นบันไดบนแม่น้ำล้านช้างจะไม่ทำลายทรัพยากรน้ำ แต่ควบคุมปริมาณน้ำให้สม่ำเสมอตลอดปี ประเทศปลายน้ำป้องกันน้ำท่วมในหน้าน้ำหลาก ป้องกันภัยแล้งในฤดูแล้งได้

  ใน “ปฏิญญาพนมเปญ” ทั้ง 6 ประเทศ เห็นตรงกันเรื่องการใช้ทรัพยากรน้ำ เน้นเพิ่มการวางแผนระดับสูงและระดับนโยบาย เพื่อบริหารทรัพยากรน้ำตามหลักวิทยาศาสตร์และใช้น้ำอย่างยั่งยืน

  ความร่วมมือเป็นลักษณะเปิดกว้าง ไม่มีการแทนที่ระบบความร่วมมืออื่นๆที่มีอยู่เดิม จึงสนับสนุนและพัฒนาไปพร้อมระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) ได้เป็นอย่างดี

  อีกทั้ง 3 เสาหลักของความร่วมมือยังสอดคล้องกันในเชิงลึกกับ 3 เสาหลักประชาคมอาเซียน

  จึงควรผลักดันให้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือในอนุภูมิภาคและความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนา (South-South cooperation) ร่วมสร้างประโยชน์ต่อประชาชนในทั้ง 6 ประเทศมากยิ่งขึ้น.

  ความร่วมมือแม่น้ำ ล้านช้าง–แม่น้ำโขง (1)

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  หน้าต่างโลกความร่วมมือแม่น้ำล้านช้างแม่น้ำโขงทรัพยากรน้ำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้