ห้องซับซ้อนในมหาวิหาร

Share :
line-share-logo

ภายในห้องที่มีความสลับซับซ้อนของมหาวิหารอาบู ซิมเบล (Abu Simbel) เป็นมหาวิหารที่ใช้หินขนาดยักษ์ 2 ก้อนมาประกอบและมีรูปปั้นของฟาโรห์ 4 พระองค์ตั้งเรียงกัน มรดกโลกแห่งนี้ แต่เดิมนั้นสร้างโดยการแกะสลักหิน ที่สร้างโดยฟาโรห์ รามเสสที่ 2 ในช่วงราชวงศ์ที่ 19 แห่งอียิปต์ เมื่อประมาณศตวรรษที่ 13 ก่อนคริสตกาล ต่อมาได้รับการบูรณะยกพื้นให้สูงขึ้นในปี พ.ศ.2511 เพื่อหลีกเลี่ยงน้ำท่วมจากน้ำใน เขื่อนอัสวาน.

อ่านเพิ่มเติม...